Gospodarka

Przez 14 lat, poczynając od 2008 roku, Warszawa przeszła największy w skali kraju proces rozbudowy. Przybyło aż 230 000 mieszkań, co realnie odpowiada wielkości Gdyni.

Przez 14 lat, poczynając od 2008 roku, Warszawa przeszła największy w skali kraju proces rozbudowy. Przybyło aż 230 000 mieszkań, co realnie odpowiada wielkości Gdyni. Aktualne zapotrzebowanie oscyluje na poziomie około 25 000 mieszkań rocznie. I o ile popyt nie ulega zmianom i utrzymuje swój poziom, o tyle podaż spadła o 40% w ostatnich latach. Branża mierzy się bowiem z rosnącymi kosztami materiałów budowlanych, kosztami pracy, a przede wszystkim z cenami działek, które odgrywają ogromną rolę w końcowej cenie inwestycji.

następna »
Najciekawsze artykuły i wywiady wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.