Polscy liderzy w dziedzinie badań i innowacji odebrali ważną nagrodę. Wśród nominowanych laureaci Konkursu "Teraz Polska"

Doceniono działania 10 osób i organizacji, których aktywność w największym stopniu przełożyła się na udział Polski w unijnym programie badań i innowacji – Horyzont 2020. Nagrody „Kryształowej Brukselki” już po raz dziewiąty przyznał Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE. To szczególna edycja nagrody, bo program Horyzont 2020 właśnie dobiega końca.

Doceniono działania 10 osób i organizacji, których aktywność w największym stopniu przełożyła się na udział Polski w unijnym programie badań i innowacji – Horyzont 2020. Nagrody „Kryształowej Brukselki” już po raz dziewiąty przyznał Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE. To szczególna edycja nagrody, bo program Horyzont 2020 właśnie dobiega końca.

Uniwersytet Warszawski, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, ITTI Sp. z o.o., Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. oraz FundingBox Accelerator Sp. z o.o. to podmioty, którym zawdzięczamy największe sukcesy w kończącym się właśnie programie ramowym Horyzont 2020. Statuetka Kryształowej Brukselki powędrowała także do Miasta st. Warszawa. W kategorii Indywidualnej nagrodzeni zostali dr Jacek Gajewski z Narodowego Centrum Badań Jądrowych oraz prof. Magdalena Król ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

REKLAMA

W tegorocznej edycji konkursu, jego czternastoosobowa kapituła pod kierunkiem prof. Przemysława Czarnka, Ministra Edukacji i Nauki, przyznała także specjalną nagrodę Kryształowej Brukselki. Otrzymał ją prof. Tadeusz Burczyński, dyrektor Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN.

– Horyzont 2020 nazywany jest ligą mistrzów badań i innowacji. Mamy więc i polskich mistrzów. Warto się od nich uczyć w kolejnej edycji unijnego programu badań i innowacji, która rusza już w styczniu – mówi Zygmunt Krasiński, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, sekretarz konkursu.

Krasiński zaznacza, że tegoroczna gala przyznania Kryształowych Brukselek odbywa się w wyjątkowym momencie. – W programie Horyzont 2020, z sukcesem pozyskaliśmy ponad 270 milionów euro więcej niż w poprzednim, 7. Programie Ramowym (2007-2013). To skok z 441 mln euro do 713 mln euro. Cieszy również fakt, że o połowę, bo do 850, zwiększyła się liczba polskich organizacji, które skorzystały z unijnego budżetu na B+I. To dowód na to, że nasze wnioski są coraz lepszej jakości. Tym samym utrzymaliśmy 15. pozycję wśród krajów UE, chociaż w „European Innovation Scoreboard” plasujemy się wciąż na 24. miejscu – podsumowuje Zygmunt Krasiński.

REKLAMA

-------------------

Jeśli chcesz, by Twoja firma mogła oznaczyć produkty i usługi Godłem „Teraz Polska”, weź udział w Konkursie „Teraz Polska”. Skontaktuj się z organizatorem! (tel. 22 826 01 91, e-mail: konkurs@terazpolska.pl)

-------------------

Kryształowe Brukselki są przyznawane od 2001 r. za szczególne osiągnięcia w programach ramowych UE. Nominowane do nagrody są uczelnie, instytuty badawcze i naukowe, małe i średnie przedsiębiorstwa, duże firmy, administracja samorządowa i podmioty non-profit, które odnotowały najwyższe wyniki w zakresie wartości uzyskanego dofinansowania, liczby projektów przez nie koordynowanych oraz tych, w których wzięły czy biorą udział. Kandydaci do nagrody indywidualnej są z kolei zgłaszani na podstawie indywidualnych osiągnięć, w tym uzyskanych grantów European Research Council, nagród i wyróżnień, liczby patentów i wdrożeń, liczby prowadzonych projektów oraz aktywności na arenie międzynarodowej. W tym roku uroczystość przyznania nagród odbyła się w formule online.

Jak dodaje Zygmunt Krasiński, możemy jeszcze powalczyć o projekty w ramach ostatniego i zarazem największego budżetowo (1 miliard euro) konkursu w programie Horyzont 2020 o nazwie „Zielony ład”. Termin składania wniosków upływa 26 stycznia 2021 r.

Lista tegorocznych nominowanych w poszczególnych kategoriach:

Nominacje do Kryształowej Brukselki 2020 w kategorii „nagroda indywidualna”:
dr Jacek Gajewski – koordynator Projektów Międzynarodowych, Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku
prof. dr hab. Magdalena Król – kierownik Samodzielnej Pracowni Biologii Nowotworu w Instytucie Biologii SGGW, współzałożycielka firmy Cellis, w której rozwija komórkową terapię nowotworów
dr hab. Dorota Anna Pawlak – profesor instytutu Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki, profesor na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Chemii
prof. dr hab. Krzysztof Pyrć – profesor na Uniwersytecie Jagiellońskim, szef "ViroGenetics - BSL3 Laboratory of Virology" Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ

CZYTAJ ONLINE WYWIAD Z PROF. KRZYSZTOFEM PYRCIEM OPUBLIKOWANY W "MAGAZYNIE TERAZ POLSKA": "Dzisiejsza pandemia nie jest niczym niezwykłym, historia zna wiele podobnych przypadków"

dr hab. inż. Magdalena Maria Staniszewska – profesor na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu, Interdyscyplinarne Centrum Badań Naukowych oraz adiunkt w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk

Nominacje do Kryształowej Brukselki 2020 w kategorii „uczelnie”:
Akademia Górniczo-Hutnicza
Politechnika Śląska
Politechnika Warszawska
Uniwersytet Jagielloński
Uniwersytet Warszawski

Nominacje do Kryształowej Brukselki 2020 w kategorii „instytuty badawcze”:
Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. S. Kaliskiego
Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki (d. Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych)

Nominacje do Kryształowej Brukselki 2020 w kategorii „instytuty naukowe PAN”:
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
Instytut Chemii Fizycznej PAN
Instytut Geofizyki PAN
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

Nominacje do Kryształowej Brukselki 2020 w kategorii „małe i średnie przedsiębiorstwa”:
InPhoTech Sp. z o.o.
ITTI Sp. z o.o.
PolTREG S.A.
SDS Optic S.A.
Synektik S.A.

Nominacje do Kryształowej Brukselki 2020 w kategorii „duże przedsiębiorstwa”:
CRIST Offshore Sp. z o.o.
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
Mostostal Warszawa S.A.
Orange Polska S.A.
Selena Labs Sp. z o.o. (Grupa Selena jest laureatem Konkursu "Teraz Polska")

CZYTAJ ONLINE WYWIAD Z KRZYSZTOFEM DOMARECKIM, PRZEDSIĘBIORCĄ I INWESTOREM, PREZESEM ZARZĄDU SELENA FM SA OPUBLIKOWANY W "MAGAZYNIE TERAZ POLSKA": "Zaufanie jest fundamentalną częścią kultury"

Nominacje do Kryształowej Brukselki 2020 w kategorii „administracja samorządowa”:
Miasto Gdańsk
Miasto Kraków
Miasto Łódź
Miasto st. Warszawa
Miasto Wrocław

Nominacje do Kryształowej Brukselki 2020 w kategorii „podmioty non-profit”:
ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. (laureat Konkursu "Teraz Polska")
Fundacja Partnerstwa Technologicznego Technology Partners
FundingBox Accelerator Sp. z o.o.
KGHM Cuprum Sp. z o.o. – Centrum Badawczo-Rozwojowe
Sano – Centrum Zindywidualizowanej Medycyny Obliczeniowe.

Czytaj także

Najciekawsze artykuły i wywiady wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.