Ile zarabia dyrektor finansowy, główny księgowy, project manager, dyrektor sklepu, programista, specjalista ds. PR i inni

Zarobki wciąż w naszym kraju nie są jawne i może dlatego wiele osób zastanawia się, jak wyglądają obecnie płace na rozmaitych stanowiskach, szczególnie w kontekście zawirowań gospodarczych, wzrostu danin na rzecz państwa i inflacji. Mamy najnowsze dane dla wielu stanowisk.

Choć wspomniane zarobki nie są jawne, to powstaje wiele poważnych raportów, realizowanych według różnych metodologii. Najlepsze są jednak te pochodzące z samego źródła i my dotarliśmy właśnie do takiego opracowania. Goldman Recruitment – wiodąca polska firma doradcza – zebrała  dane z ponad 10 000 spotkań i rozmów telefonicznych przeprowadzonych z kandydatami przez swoich konsultantów w 2022 roku, w ramach ponad 500 przeprowadzonych projektów rekrutacyjnych.

Prezentowane poniżej kwoty stanowią oczekiwane miesięczne wynagrodzenia brutto, bez uwzględnienia premii. Średnie zostały zaprezentowane jako mediana, co oznacza, że połowa wyników znajduje się powyżej, a druga poniżej jej wartości. Wartości dla poszczególnych stanowisk są wyliczone na podstawie danych od 5 do 20 kandydatów. Dane w raporcie dotyczą całej Polski, a najliczniejszy w nim udział mieli mieszkańcy województwa mazowieckiego, stanowiący około 30% ogółu badanych. Analizując wynagrodzenia należy wziąć pod uwagę fakt, że są to dane uśrednione. W rzeczywistości poziom wynagrodzenia zależy od szeregu czynników, głównie takich jak: wielkość firmy, branża, lokalizacja czy lata doświadczenia.

W przypadku dyrektora finansowego mediana miesięcznych zarobków w Warszawie, w zależności od wielkości firmy (mierzonej wartością rocznych przychodów) wynosi 29 tys. zł do 40 tys. zł. (w pozostałych miastach Polski – 25-37 tys. zł.)

Główny księgowy oczekuje średnio od 21 do 25 tys. zł za miesiąc w Warszawie i 19-23 tys. zł w innych częściach Polski.

Dyrektor personalny oczekuje od 27 do 34 tys. zł. (mediana) w Warszawie i 25-32 tys. zł w innych częściach Polski.

Specjalista ds. rekrutacji może z kolei liczyć na zarobki między 10-11 tys., w tym przypadku stawki są podobne w całym kraju.

Project manager działający w sektorze bankowości czy w ubezpieczeniach powinien średnio oczekiwać 19 tys. zł, zaś w pozostałych branżach – 18 tys. zł.

Dyrektor sprzedaży działający w obszarze bankowości powinien oczekiwać 27 tys. zł (spółki factoringowe) do 33 tys. zł (bankowość korporacyjna).

Aktuariusz (czyli człowiek wyliczający ryzyko w branży ubezpieczeń) powinien zarobić średnio 16 tys. zł.

Dyrektor marketingu w branży FMCG może zarobić średnio od 30 do 32 tys. zł.

Manager ds. PR powinien oczekiwać średnio od 14 do 15 tys. zł, zaś specjalista ds. PR – średnio 10 tys. zł.

Manager ds. marketingu internetowego może zarobić średnio (w zależności od lokalizacji) od 17,5 do 19 tys zł.

Kierownik sklepu może zarobić w Warszawie 9,5 tys. zł, zaś dyrektor całego centrum handlowego – nawet 22 tys. zł.

Inżynier sieci w obszarze administracji IT zarobi średnio 17 tys. zł. (w Warszawie, zaś poza stolicą – 16 tys. zł).

Frontend developer może liczyć na 15 tys. zł, Java developer – nawet na 17 tys. zł.

Testem manualny oprogramowania w Warszawie może liczyć na średnio 13 tys. zł, zaś poza stolicą – na 11 tys. zł.

Dyrektor ds. logistyki może zarobić nawet 24 tys. zł.

Więcej danych z ostatniego badania znajdziecie państwo w raporcie Goldman Recruitment.

Czytaj także

Najciekawsze artykuły i wywiady wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.