Nowy ład według ESG

  • Fot. PGZ
    Fot. PGZ
Państwa członkowskie ONZ od 2015 roku realizują „agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”. W jej skład wchodzi między innymi transformacja ekologiczna, zmniejszenie nierówności, czy zrównoważony rozwój. Drogowskazem do realizacji tych celów ma być idea ESG (E-środowisko, S-społeczeństwo, G-ład korporacyjny), która zakłada, że przedsiębiorstwo nie powinno troszczyć się tylko i wyłącznie o swój interes ekonomiczny. Biznes powinien przynosić szeroko pojęte korzyści wszystkim interesariuszom, społecznościom lokalnym i środowisku. Tylko w ten sposób firma zapewnia sobie i otoczeniu, w którym się znajduje zrównoważony rozwój i stabilizację.

- Aby tworzyć biznes myślący o rozwoju i przyszłości, musimy nawiązać silne relacje z klientami i podwykonawcami. Musimy stworzyć swoisty archipelag rozwoju, w którym następuje proces wytwarzania wartości. Dość myślenia o makijażu i wizerunku, więcej rozważań nad procesem wytwórczym. Pomiędzy marketingiem a jakością musi istnieć związek. Dzisiaj liczą się autentyzm i wiarygodność. – powiedział prof. Jerzy Hausner w wywiadzie opublikowanym w Magazynie „Teraz Polska” 2/2019.

Profesor Hausner podkreślił wówczas, że świadomy konsument jest ważnym aktorem na scenie gospodarczej i wszelkie jego zachowania mają niebagatelny wpływ na kształt gospodarki. Ludzie zdają sobie sprawę, że działalność biznesowa ukierunkowana wyłącznie na konsumpcję powoduje w konsekwencji osłabienie jakości życia człowieka, a więc i osłabienie tejże konsumpcji. Konsumenci wpływają na biznes za pomocą swojego portfela. Mogą nie godzić się na pewne typy produktów i są gotowi więcej zapłacić za swój wybór. Klienci mają także w swoich rękach potężne narzędzie do komunikowania się – media społecznościowe. Firmy muszą uważać, co deklarują publicznie i jak budują swoje kodeksy etyczne, bo zawsze znajdą się tacy, którzy powiedzą „sprawdzam” i upublicznią wyniki swojego śledztwa.

Równie ważna jest dzisiaj postawa przedsiębiorstw, które – jak zauważa Jerzy Hausner- na szczęście obecnie już nie traktują CSR-u jak maski czy makijażu. Dzisiaj biznes wie, że musi zmieniać swoje działanie, aby chronić zasoby, z których korzysta. Wszyscy żyjemy w tym samym środowisku, więc firmy bronią go w imię własnego interesu i własnej przyszłości. Nie chodzi tylko o zwykły gest etyczny, ale o chęć realnego wpływania na ochronę środowiska, w którym sami żyjemy i które chcemy ocalić dla przyszłych pokoleń. Trzeba zdawać sobie sprawę, że zmiana już się rozpoczęła i nabiera przyspieszenia. Ten, kto się do niej nie dostosuje, w ciągu najbliższych lat będzie skazany na porażkę, bo albo jego działalność będzie zakazana, albo zbankrutuje.

CZYTAJ WYWIAD Z PROF. JERZYM HAUSNEREM 

 

30 listopada br. odbyła się w ramach Forum Pracodawcy Godnego Zaufania debata pt. „ESG – jak pracodawcy włączają się do procesu zrównoważonego rozwoju” z udziałem polskich przedsiębiorców i ekspertów. ESG to czynniki w oparciu, o które tworzone są ratingi i oceny pozafinansowe przedsiębiorstw, państw i organizacji.

Aktualna sytuacja klimatyczna i polityczna sprawia, że w firmach wprowadzane są rozwiązania promujące cele ESG, ale też rozbudowane, wieloletnie strategie ESG. Badania McKinsey wskazały na pozytywny związek między wprowadzeniem kryteriów ESG do firmy, a ich wynikami finansowymi. Rośnie świadomość etyczna i klimatyczna konsumentów, a to będzie przekładać się na konkurencyjność. Minęły więc czasy mierzenia wartości firmy w oparciu o zysk.

- Pracodawca godny zaufania prowadzi działalność gospodarczą w sposób społecznie odpowiedzialny. W dobie narastającego kryzysu klimatycznego, w trosce o jakość życia i zdrowia współobywateli oraz przyszłość następnych pokoleń, odpowiedzialny przedsiębiorca poszerza swoją misję o poszanowanie środowiska naturalnego. Wprowadza rozwiązania mające na celu zmniejszenie zużycia energii i emisji zanieczyszczeń, z rozwagą gospodaruje odpadami, rezygnuje z testowania produktów na zwierzętach. Decyzje te są etycznie i co ważniejsze, ekonomicznie uzasadnione, gdyż w długim horyzoncie zmniejszają koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa, a co najważniejsze, zwiększają zaufanie klientów i partnerów biznesowych. W efekcie firma dostarcza produkty i usługi wysokiej jakości, którą – jak wiemy - promuje i nagradza Godło „Teraz Polska”.  Jest ono certyfikatem najwyższej jakości, za którym stoi zaufanie konsumentów i partnerów biznesowych. Może być zatem również pożyteczne w komunikacji ESG - powiedział Andrzej Czernek – wiceprezes zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

Zaufanie w aktualnej sytuacji pandemicznej wydaje się być jednym z kluczowych aspektów. Wprowadzenie ładu korporacyjnego może obniżać ryzyko związane z funkcjonowaniem firmy, co potwierdza Tomasz Półgrabski, wicedyrektor ds. ESG i Public Affairs Benefit Systems S.A. –Pracując w Benefit Systems już blisko dwa lata jestem w stanie realnie zobaczyć i ocenić jak ład korporacyjny wpływa na funkcjonowanie dużej spółki giełdowej. Dzięki temu, że realizujemy założenia ładu, mogliśmy w tej niestabilnej sytuacji poradzić sobie ze skutkami pandemii./…/  Zorganizowaliśmy w Benefit Systems konsultacje on-line, na których rozmawialiśmy na temat raportowania ESG z pracownikami oraz interesariuszami zewnętrznymi. Podczas tego spotkania okazało się, że zaproszeni goście byli bardzo dobrze przygotowani merytorycznie w danych obszarach ESG i usłyszeliśmy wiele bardzo ciekawych uwag i wniosków, które będziemy chcieli wykorzystać w naszych działaniach.

Poziom świadomości społeczeństwa stale rośnie. Nie można też zapominać o dorastających, młodych kadrach, które wniosą powiew świeżości, zarówno w zakresie przekazów, jak i wymagań. Wprowadzanie zmian mających wpływ na środowisko, dbanie o społeczeństwo czy zwiększanie satysfakcji pracowników i wprowadzanie ładu korporacyjnego mogą być kluczowe w przyciąganiu kandydatów do pracy. - Zauważalna jest wyraźna korelacja pomiędzy osiąganiem przez firmę dobrych wyników ESG, a lepszą zdolnością do przyciągają talentów i utrzymania pracowników. Posiadanie klarownego programu zrównoważonego rozwoju generuje wewnętrzne poczucie dumy wśród jej pracowników. Młodsze pokolenie woli pracować dla organizacji, które mają mocniejsze zobowiązania wobec środowiska i społeczeństwa. Większość milenialsów (ok 64%) bierze pod uwagę zaangażowanie firmy w budowanie zrównoważonego rozwoju przy podejmowaniu decyzji o wyborze miejsca pracy - twierdzi Michał Kępowicz, szef departamentu relacji strategicznych w Philips.

- Wzrost popularności ESG wymaga harmonizacji, uspójnienia zasad raportowania, wskaźników i metodologii tak, aby raporty przygotowywane przez firmy były jak najbardziej czytelne, a także stanowiły rzetelne źródło wiedzy dla inwestorów powiedziała Karolina Opielewicz, członkini zarządu, dyrektor biura komunikacji i spraw członkowskich Krajowej Izby Gospodarczej.  Potwierdził to spostrzeżenie w odniesieniu do MŚP także Kamil Rybikowski, dyrektor Gabinetu Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców - ESG istnieje już dziś w wielu mniejszych firmach, gdyż takie są oczekiwania kontrahentów i konsumentów. I będzie to na pewno trend rosnący.

Cele ESG są mierzalne i umożliwiają monitorowanie postępów, firmy przygotowują coroczne Raporty ESG, poddawane także niezależnym audytom. Marta Mikliszańska, szefowa działu Public Affairs & Sustainability Allegro podkreśliła, że - Raportowanie jest obecnie nie tylko wyrazem transparentności firmy, ale także odpowiedzią na rosnące oczekiwania rynku. Jako narzędzie komunikacji Raport ESG pozwala na kompleksowe ujęcie tej tematyki, która coraz częściej jest poddawana ocenie w ratingach tworzonych przez inwestorów i fundusze. /…/ W Allegro, raportowanie rozumiemy jako nieustanny proces, w ramach którego nie tylko monitorujemy kluczowe wskaźniki, ale też analizujemy i weryfikujemy politykę oraz systemy zarządzania.

Na pozafinansowe wskaźniki ujęte w ramy ESG zwracają uwagę inwestorzy, fundusze private equity oraz instytucje finansowe. Zmiany firm wymuszają nie tylko regulacje, ale także sam rynek i konsumenci. Sektor finansowy zgodnie z regulacjami unijnymi będzie musiał uwzględniać pozafinansowe ryzyka w swoim procesie inwestycyjnym i finansowym. Projekty stawiające na zrównoważony rozwój będą mogły pozyskać finansowanie na preferencyjnych warunkach, a te które o tym zapomną, mogą mieć z tym problemy.

W związku z dużym zapotrzebowaniem na wiedzę związaną z ESG, 26 stycznia 2022 r. w Warszawie odbędzie się „I Kongres ESG - Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG”. Więcej informacji na stronie www.esgkongres.pl  

Forum "Pracodawca Godny Zaufania” jest organizowane od 11 lat przez Krajową Izbę Gospodarczą i Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, aby wyróżniać firmy i instytucje, które w zakresie polityki pracowniczej sięgają po nowatorskie i skuteczne rozwiązania, uwzględniające rozwój zawodowy pracowników oraz ochronę ich praw. W tym roku wręczono siedem nagród dla firm oraz dwie nagrody dziennikarskie. Więcej informacji

Żródło Pracodawca Godny Zaufania

Czytaj także

Najciekawsze artykuły i wywiady wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.