Dariusz Stola laureatem Nagrody Pamięci im. Ireny Sendlerowej

Fot. Archiwum Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
Fot. Archiwum Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Taube  Philanthropies mianował tegorocznym laureatem Nagrody Pamięci im. Ireny Sendlerowej prof. Dariusza Stolę, byłego dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Ten wybitny historyk został uhonorowany za wizjonerskie zarządzanie Muzeum POLIN. Niezwykłe sukcesy muzeum były wychwalane i honorowane przez całą kadencję prof. Stoli od marca 2014 roku do lutego 2019 roku.

CZYTAJ WYWIAD Z PROF. DARIUSZEM STOLĄ POD TYTUŁEM NIC TAK DOBRZE NIE SŁUŻY KRAJOWI JAK PRAWDA OPUBLIKOWANY NA ŁAMACH MAGAZYNU „TERAZ POLSKA” 

Tegoroczna Nagroda Taube Philanthropies im. Ireny Sendlerowej2020, nazwana tak na cześć polskiej pracownicy społecznej, która podczas okupacji hitlerowskiej uratowała setki żydowskich dzieci z warszawskiego getta, została ogłoszona we wtorek 12 maja br. z okazji dwunastej rocznicy śmierci Ireny Sendlerowej. Prof. Dariusz Stola jest historykiem zajmującym się dziejami Polski w okresie komunistycznym, stosunków polsko-żydowskich i Holokaustu, migracji międzynarodowych, a  także pamięcią społeczną. W 2013 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia  Polski za  badania  nad historią  najnowszą, a zwłaszcza  nad  Marcem 1968 r. Prof. Stola jest autorem i redaktorem ponad 150 artykułów i 9 książek. Na czele Muzeum POLIN  stanął na początku 2014r., mianowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego. Jego pierwszym zadaniem byłowielkie otwarcie wystawy stałej w październiku 2014 roku i przygotowanie muzeum do przyjęcia setek tysięcy zwiedzających. Swe umiejętności menedżerskie prof. Stola rozwinął wcześniej jakoprorektor wyższej uczelni i kierownik projektów badawczych. Wśród jego licznych wyróżnień jest m.in. tytuł „Człowieka Roku” przyznany przez Gazetę Wyborcząw  kategorii Kultura za wybitne zarządzanie Muzeum POLIN.

– Dariusz Stola jest najwybitniejszym uczonym  i  dyrektorem  muzeum, o którego  pozyskaniu mogliśmy marzyć na pierwsze lata pełnej działalności muzeum, które są zawsze krytycznym okresem dla każdej wielkiej instytucji kultury. Jest odpowiedzialny za  wszystkie  wybitne  osiągnięcia  Muzeum POLIN,  na  każdym  możliwym  poziomie – podkreśla Tad Taube, Prezes Taube Philanthropies i Konsul Honorowy RP w San Francisco. – Poprzez Nagrodę Pamięci im. Ireny Sendlerowej, Taube Philanthropies pragniemy wyrazić swoje  najgłębsze  uznanie  i  przyjaźń.  Czekamy  na  czas,  kiedy  będziemy  mogli  na  stałe współpracować z Prof. Stolą – dodaje Taube. Od momentu otwarcia Muzeum POLIN w 2013 roku, odwiedziło je 3,75 mln osób, a prawie 2 mln zobaczyło wystawę główną, która została otwarta w październiku 2014 roku. Około 44   proc. z nich pochodzi z zagranicy: największa  grupa z   Izraela, a kolejna ze  Stanów  Zjednoczonych.  Podczas  kadencji  prof. Stoli muzeum otrzymało m.in. tytuł Europejskiego Muzeum Roku w 2016 r. i nagrodę EMA (European Museum Academy Award), a w 2017 r. nagrodę Europa Nostra-najważniejszą nagrodę w Europie za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego. Zgodnie z uzasadnieniem tej nagrody, muzeum "stworzyło bezpieczną  przestrzeń do prowadzenia dialogu międzykulturowego, oferując tym samym ważną lekcję dla współczesnego świata".

CZYTAJ RÓWNIEŻ ZAPIS DEBATY Z UDZIAŁEM PROF. DARIUSZA STOLI POD TYTUŁEM SPOŁECZEŃSTWO POLSKIE WOBEC ZAGŁADY ŻYDÓW OPUBLIKOWANEJ W MAGAZYNIE „TERAZ POLSKA” 

– Niezależnie  od  tego,  czy  chodzi  o  zachowanie i przekazywanie  dziedzictwa  żydowskiego w Polsce, czy też pogłębianie relacji katolicko-żydowskich, laureat Nagrody 2020 zapoznał ludzi oróżnym wieku,i pochodzeniu z kulturą żydowską Polski jako integralną częścią polskiej historii i tożsamości  narodowej – podkreśla Shana Penn, dyrektor wykonawcza Taube Philanthropies i Wicekonsul Honorowy RP w San Francisco. W najbliższym czasie zostaną ogłoszone plany corocznej ceremonii wręczania nagród, która zazwyczaj odbywa się podczas Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie lub w Muzeum POLIN w Warszawie.

Nagroda Pamięci im. Ireny Sendlerowej została powołana w 2008 roku przez Taube Philanthropies na cześć Ireny Sendlerowej, którą Yad Vashem uznał za „Sprawiedliwą wśród Narodów Świata”. Nagroda przyznawana jest co roku osobom, które wyróżniają się w działaniach mających na celu zachowanie i rewitalizację żydowskiego dziedzictwa Polski. Nominacje do nagrody są weryfikowane przez panel doradców Taube Philanthropies oraz liderów kultury żydowskiej w Polsce.

Od ponad 30 lat Taube Philanthropies wspiera różnorodne organizacje edukacyjne, badawcze, kulturalne, społeczne i młodzieżowe w rejonie Zatoki San Francisco, w Polsce i Izraelu. Organizacja została założona przez  biznesmena i  filantropa Tada Taube w 1981  roku; obecnie kierowana jest  przez Tada i jego żonę Dianne Taube. Działa na rzecz zapewnienia obywatelom wolności i możliwości realizacji ich celów i marzeń. Laureaci Nagrody Pamięci im. Ireny Sendlerowej, 2008-2019 2008: Janusz Makuch, dyrektor Festiwalu Kultury Żydowskiej, Kraków; 2009: Jan Jagielski, archiwista, Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela  Ringelbluma;  2010:  były  Prezydent  RP  Aleksander Kwaśniewski;  2011:  ś.p.  Magda  Grodzka-Gużkowska, która z narażeniem  życia  pomagała  Irenie Sendlerowej ratować dzieci żydowskie z getta warszawskiego; 2012: wybitne uczone prof. dr hab. Maria Janion oraz prof. dr hab. Jolanta Ambrosewicz-Jacobs; 2013: Bogdan Zdrójewski, były Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent Warszawy; 2014: Małgorzata Niezabitowska, autorka i dziennikarka; Tomasz Pietrasiewicz, dyrektor Ośrodka „Brama Grodzka -Teatr NN”; 2015: Krzysztof  Czyżewski, dyrektor Fundacji Pogranicze; ś.p. dr Jan Kulczyk, znamienity darczyńca Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN; 2016: prof. dr hab. Monika Adamczyk-Garbowska, profesor literatury żydowskiej i jidysz na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Maria Piechotkowa, znana architektka i badaczka polskiej architektury synagogalnej; 2017: Stefan Wilkanowicz, autor, redaktor, pedagog i działacz katolicki; Bogdan Białek, założyciel Stowarzyszenia, Instytut Kultury Spotkania i Dialogu im. Jana Karskiego; 2018: Norman Conard, amerykański pedagog, który zwrócił uwagę świata na Irenę Sendlerową; Ola Bilińska, badaczka kultury jidysz i muzyk oraz Norman Conard, pedagog, który przedstawił historię Ireny Sendlerowej opinii publicznej (2018). Zuzanna Radzik, uczona i działaczka w dziedzinie stosunków katolicko-żydowskich oraz Adam Bartosz, etnograf i muzeolog (2019).

Czytaj także

Najbardziej aktualne informacje o nowościach i promocjach
w naszym sklepie wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.