Wybitni i wybitni

  • Fot. www.koprowski.net
    Fot. www.koprowski.net

Wybitny aktor, wybitny naukowiec, wybitny przywódca… Przymiotnikiem „wybitny” określamy danego człowieka wtedy i tylko wtedy, kiedy, zgodnie z definicją „Słownika Języka Polskiego”, mamy na myśli człowieka przodującego, zasłużonego w dziedzinie nauki, kultury, sztuki, sławną postać, znakomitość, niemal geniusza, czyli człowieka obdarzonego niezwykłymi, niezrozumiałymi dla innych i niemal nadludzkimi zdolnościami.

 

Wybitni Polacy? Ależ proszę bardzo! Mikołaj Kopernik, Fryderyk Chopin, Jan Paweł II, Lech Wałęsa… i dalej wybitni ludzie pióra, nauki, sceny, filmu, sportu – można wymieniać do woli i wedle uznania lub znajomości danej dziedziny. Tak czy inaczej będą to zwykle osoby powszechnie znane, przynajmniej dla znawców danej kategorii życia.

Czy jednak trzeba być papieżem, laureatem Nagrody Nobla, mistrzem olimpijskim, by z dumą nosić przydomek „wybitny”? Mam nawet wrażenie, że czasami nadużywamy tego przymiotnika, szafując nim w stosunku do osób, które z wybitnymi osiągnięciami mają niewiele wspólnego, a jedynie zabłysły na moment dzięki marketingowym sztuczkom.

Rzadko natomiast trafiają na pierwsze, drugie, a nawet czwarte strony ludzie wybitni – może przez małe „w” – ale ludzie niezbędni dla swojej społeczności, dla swojej dziedziny, dla swojej małej ojczyzny. I to z myślą o takich właśnie postaciach Fundacja Godła Promocyjnego „Teraz Polska” organizuje konkurs wyłaniający wybitnego Polaka. Zresztą Polacy żyjący na emigracji organizują także konkursy na wybitnych Polaków w swoich krajach: w Belgii, w Norwegii, w Stanach Zjednoczonych, w Singapurze…

Warto zerknąć zatem na dotychczasowe wybory. Oczywiście znalazły się tu postacie powszechnie znane i uwielbiane, jak Adam Małysz, Wojciech Kilar czy chociażby prof. Hilary Koprowski, ale także znacznie mniej znane, jak prof. Maria Siemionow – wybitna polska chirurg i transplantolog, pracująca w USA, jak prof. Jacek Jassem, który stworzył jedną z najnowocześniejszych klinik onkologii w kraju i pozyskał dla niej aparaturę medyczną o wielkiej wartości, jak wreszcie chociażby pani Izabela du Bois d'Aische Światopełk Czetwertyńska – powszechnie znana Polonii belgijskiej ze swej energii i uśmiechu, lub od wielu lat walczący o obecność polskiego doświadczenia historycznego w świadomości norweskiej opinii publicznej Eugeniusz Kuran.

Takie postaci, takie znakomitości można mnożyć. Takich wybitnych Polaków trzeba odkrywać i honorować, by byli zachętą dla nas samych. Są więcej, dużo więcej warci niż gwiazdki ekranu, choć mniej medialni, niestety.


 

Krzysztof Turowski

 

 

 

 

O Konkursie „Wybitny Polak”

Konkurs „Wybitny Polak” jest najmłodszą inicjatywą Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego. Fundacji, która została powołana, aby promować i pokazywać wszystko to, co Polska ma najlepszego do zaoferowania. W 2010 r. stwierdziliśmy, i zostało to poparte również wynikami badań i analiz percepcji Polski na świecie, że jednym z największych potencjałów naszego kraju są Polacy. Zarówno ci mieszkający w Polsce, jak i miliony naszych rodaków przebywających na stałe na całym świecie. Kreatywni, przebojowi, otwarci, gotowi na zmiany, dobrze wykształceni, pozbawieni kompleksów. Jeżeli popatrzymy z tej perspektywy, okazuje się, że każdy Polak może być bardzo dobrym ambasadorem swojego kraju. Dzięki pracy, zaangażowaniu, a także sposo-bie kontaktu z innymi, wszyscy budujemy pewien obraz Polski na świecie. To zjawisko niewątpliwie nasiliło się po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. roku oraz otwarciu rynku pracy dla Polaków. W efekcie duża grupa, szczególnie młodych osób, podjęła wyzwanie życia w nowym miejscu, a poprzez codzienne działanie również zaczęła kształtować wizerunek Polski poza jej granicami.

Konkurs służy wykreowaniu pozytywnego wizerunku Polaków mieszkających na całym świecie, pokazaniu ich dokonań, oraz wyróżnieniu i promocji osób, które potrafiły odnieść sukces poza granicami Polski. Jak pokazuje praktyka, bardzo często nasi rodacy – bardzo znani i szanowani na emigracji – pozostają zupełnie anonimowi dla nas, Polaków mieszkających w kraju. Przyznanie tytułu „Wybitnego Polaka” ma być wyrazem uznania dla dorobku laureata oraz stanowić oryginalne wyróżnienie nadane również za wkład w promocję Polski.

Konkurs „Wybitny Polak” odbywa się równoegle w Polsce i za granicą

Edycja zagraniczna jest adresowana w szczególności do obywateli polskich oraz polskiego pochodzenia zamieszkałych na stałe poza granicami RP i jest przeprowadzana w pięciu kategoriach: biznes, kultura, nauka, osobowość, „Młody Polak”. Za jej przeprowadzenie odpowiadają Komitety Organizacyjne, które są tworzone przez lokalne organizacje polonijne. Spośród reprezentantów miejscowych środowisk polonijnych Komitety wyłaniają członków Komisji Ekspertów, której zadaniem jest ocena kandydatur zgłoszonych do Konkursu oraz wybór laureatów. Grono ekspertów reprezentuje możliwie szeroki przekrój miejscowej Polonii, zapraszane są osoby cieszące się uznaniem i autorytetem, mające duże doświadczenie oraz wiedzę odnośnie działalności naszych rodaków w danym kraju. Pełna reprezentacja środowisk polonijnych w pracach tego gremium gwarantuje dokonanie obiektywnej oceny kandydatur oraz właściwego wyboru laureatów.

Dodatkowo staramy się, aby przy realizacji Konkursu wspierały nas polskie placówki dyplomatyczne. Współpraca oraz znajomość miejscowych środowisk ze strony tych instytucji są na tym etapie Konkursu nieocenione.

Krajowa edycja Konkursu „Wybitny Polak” przeprowadzana jest bezpośrednio przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego i połączona jest organizacyjnie z Konkursem „Teraz Polska”. Kandydatów do nagrody rekomendują różnego rodzaju organizacje społeczne i samorządowe, współpracujące w tym zakresie z Fundacją.

Spośród laureatów zagranicznych edycji regionalnych oraz kandydatur wskazanych przez organizacje krajowe Kapituła Godła „Teraz Polska” dokonuje wyboru laureatów Konkursu „Wybitny Polak na Świecie”.


Michał Lipiński

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego

 

 

Czytaj także

Najciekawsze artykuły i wywiady wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.