Jak pomagać Ukrainie. Lista podmiotów zbierających datki i organizujących wsparcie

Trwa wojna na Ukrainie. WIelu Polaków pragnie pomóc sąsiadom, którzy znaleźli się w ekstremalnie trudniej sytuacji. Przedstawiamy listę organizacji zajmujących się realizowanie i koordynowanie pomocy dla Ukrainy.

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej już w czwartek rano uruchomiło zbiórkę pieniędzy dla ofiar wojny na Ukrainie. Środki zostaną przeznaczone na pomoc humanitarną, ewakuację ludności oraz wsparcie psychologiczne dla dzieci. Organizacja już w 2014 roku wysłała na Ukrainę konwój, dzięki któremu lekarze i ratownicy mogli zajmować się rannymi na kijowskim Majdanie.

Wpłat można dokonywać:

przez indywidualne konto bankowe mBank: 18 1140 1010 0000 5228 6800 1001; tytuł wpłaty: „Pomoc dla Ukrainy”

Polska Akcja Humanitarna

Polska Akcja Humanitarna na co dzień niesie pomoc osobom dotkniętym skutkami konfliktów zbrojnych i katastrof naturalnych. Organizacja nie mogła być zatem obojętna wobec agresji na Ukrainę. Zbiórka na rzecz mieszkańców tego kraju została założona już wcześniej, jednak w obliczu wojny Polska Agencja Humanitarna apeluje o pilną pomoc.

Wsparcia można udzielać:

za pośrednictwem strony internetowej organizacji https://www.pah.org.pl/

poprzez zbiórkę na portalu siepomaga.pl

wpłacając środki na numer konta: 02 2490 0005 0000 4600 8316 8772

Caritas Polska

Zbiórkę pieniędzy dla mieszkańców Ukrainy prowadzi również Caritas.

Caritas Polska przekazuje 100 tys. zł na bieżące działania kryzysowe ukraińskich Caritas i ogłasza zbiórkę pod hasłem „Pomoc dla Ukrainy”. Wśród najpilniejszych potrzeb są żywność, środki higieniczne i zapewnienie podstawowej pomocy materialnej.

Pomóc można na trzy sposoby:

wpłacając dowolną kwotę na stronie internetowej organizacji https://caritas.pl/

wpłacając dowolną kwotę na konto: 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 z dopiskiem UKRAINA

wysyłając SMS o treści „UKRAINA” pod numer 72052 (koszt to 2,46 zł z VAT)

Polski Czerwony Krzyż

Polski Czerwony Krzyż uruchomił zbiórkę środków, które zostaną przeznaczone na zakup żywności, materiałów opatrunkowych oraz zabezpieczenie pozostałych priorytetowych potrzeb.

Środki można przekazywać na dwa sposoby:

za pośrednictwem strony internetowej PCK

bezpośrednio na numer konta 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060 z dopiskiem „UKRAINA”

Polska Misja Medyczna

Polska Misja Medyczna to stowarzyszenie, które zajmuje się udzielaniem pomocy medycznej ofiarom konfliktów zbrojnych czy katastrof naturalnych. Organizacja uruchomiła zbiórkę dedykowaną mieszkańcom Ukrainy.

Zebrane środki zostaną przekazane na zapewnienie szybkiego wsparcia medycznego i zakup niezbędnych środków medycznych i przekazane lokalnej organizacji pomocowej.

Pieniądze można wpłacać za pośrednictwem Facebooka i strony internetowej Polskiej Misji Medycznej.

 

Fundusz Pomocy Ukrainie

Powołany z inicjatywy Krajowej Izby Gospodarczej i Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej

Wpłat można dokonywać  na konto Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej z dopiskiem „pomoc Ukrainie"

BNP Paribas 58 1600 1462 1890 7447 7000 0004

EURO             PL 31 1600 1462 1890 7447 7000 0005

USD                PL 04 1600 1462 1890 7447 7000 0006

do wpłat walutowych KOD BIC/SWIFT Banku: PPABPLPK

 

UNICEF Polska

Zbiórkę na rzecz ukraińskich dzieci zorganizował również polski oddział UNICEF. Zgromadzone środki zostaną przeznaczone na zapewnienie potrzebującym wsparcia medycznego i zakup najpotrzebniejszych środków medycznych. Datki można przekazywać za pośrednictwem Facebooka.

Fundacja Świętego Mikołaja

Sytuacja na Ukrainie jest bardzo trudna. Pomoc będzie potrzebna jeszcze bardziej.

Z radością przez ostatnie trzy lata opowiadaliśmy Państwu o naszych działaniach w Mariupolu i obserwowaliśmy jak nasze zajęcia wpływają na podopiecznych, których dzieciństwo zakłócił huk bomb. Miesiące ciężkiej pracy pedagogów mogą ponownie zostać zniweczone przez konflikt zbrojny, ale to nie czas, by załamywać ręce. Czas by okazać solidarność.

Chcemy zapewnić Państwa, że jako Fundacja Świętego Mikołaja będziemy kontynuować i rozwijać wedle potrzeb naszą pomoc dla ukraińskich dzieci. Wraz z rozwojem sytuacji, będziemy informować Państwa o kolejnych krokach, które postanowiliśmy podjąć.

Obecnie apelujemy o darowizny na pomoc:  WWW.mikolaj.org.pl/Ukraina

Fundacja Pomagam.pl

Zbiórka została utworzona także przez Fundację Pomagam.pl. Jak informują jej przedstawiciele, 100 proc. wpłaconych pieniędzy trafi na tzw. fundusz solidarnościowy. "Zebrane środki przekażemy ukraińskim organizacjom, zajmującymi się pomocą humanitarną" — piszą organizatorzy na swojej stronie internetowej. "Osoby tam pracujące wiedzą najlepiej, jakiego wsparcia Ukraińcy potrzebują w tych trudnych chwilach" - dodają. Wpłat można dokonywać za pośrednictwem strony zbiórki #SolidarnizUkrainą.

Fundacja HumanDoc

Fundacja HumanDoc organizuje zbiórkę na ewakuację dzieci i osób starszych z atakowanych terenów. "Wiele wiejskich domów zostało ostrzelanych. Musimy zacząć ewakuację w bezpieczne miejsca starszych i przede wszystkim dzieci. Potrzebujemy pieniądze przede wszystkim na benzynę, generatory prądu, leki [...] jedzenie" - podkreśla Marina z organizacji Bereginya z Mariupola, która od lat pomaga ofiarom konfliktu. Zbiórkę można wesprzeć na stronie https://zrzutka.pl/6phj34

Salam Lab i stowarzyszenie Laboratorium Działań dla Pokoju

Zrzutkę na rzecz Ukraińców i Ukrainek także na zrzutka.pl/crjd3d.

Siepomaga.pl

Największy portal charytatywny uruchomił zbiórkę internetową na rzecz pomocy ofiarom wojny na Ukrainie https://www.siepomaga.pl/ukraina. Całość kwoty przekazana zostanie na pomoc ofiarom konfliktu na Ukrainie.

#TechForUkraine

Możesz dołączyć też do #TechForUkraine: https://techtotherescue.org/tech/tech-for-ukraine

Fundacja Tech To The Rescue uruchamia kampanię wsparcia ukraińskich organizacji pozarządowych przez firmy technologiczne. Cyberbezpieczeństwo, wymiana informacji i zarządzanie zasobami – to kluczowe obszary wymagające wsparcia u naszych wschodnich sąsiadów w obliczu rosyjskiej agresji.

Come back alive - https://savelife.in.ua/en/donate/ (współpracuje bezpośrednio z dowództwem i personelem jednostek wojskowych, kupując kamery termowizyjne na podczerwień, gogle noktowizyjne, hemostatyki itp.)

Army SOS - https://armysos.com.ua/pomoch-armii (zarządza zakupami niezbędnej amunicji, osłon, urządzeń łączności i rozpoznania itp. oraz dostarcza wszystkie towary bezpośrednio)}

Szpitalnicy - https://www.facebook.com/hospitallers/posts/2953630548255167 (pracują bezpośrednio na froncie)

Skrzydła Feniksa - http://wings-phoenix.org.ua/en/about-fund/ (odpowiednie wyposażenie i umundurowanie, osobista ochrona nieśmiercionośna (kamizelki, hełmy), niezbędne leczenie rannych żołnierzy oraz remonty budynków wykorzystywanych przez armię)

Ukraiński Ruch Kobiet Weteranek - https://www.uwvm.org.ua/?page_id=3437&lang=en (konsolidacja kobiet weteranek, m.in. organizuje przygotowanie do działań w sytuacjach kryzysowych i obronnych.

Vostok SOS - https://vostok-sos.org/pidtrymaty/donation/ (zbieranie funduszy na różne potrzeby armii)

Voices of children - https://voices.org.ua/en/ - organizacja wspierajaca dzieci skrzywdzone wojną

Solidarni z Ukrainą - https://pomagam.pl/solidarnizukraina - zbiórka organizowana przez Pomagam.pl.

Polska Akcja Humanitarna: https://www.pah.org.pl/wplac/?form=ukraina

Więcej na stronie: https://uacrisis.org/en/help-ukraine

Zbiórki na Facebooku:

https://www.facebook.com/RazomForUkraine/fundraisers

https://www.facebook.com/donate/337101825010055/

Szczeciński oddział Związku Ukraińców w Polsce także prowadzi zbiórkę i apeluje o wsparcie do wszystkich chętnych osób. Nr konta: 20 1090 1492 0000 0001 4312 2731 z dopiskiem ‘dla rannych’ lub ‘dla dzieci’.

Czytaj także

Najciekawsze artykuły i wywiady wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.