Przedsiębiorczość jest niekończącym się rezerwuarem wartości. Felieton Krzysztofa Przybyła

  • Fot. KAKA.media
    Fot. KAKA.media

Drodzy laureaci 34. edycji Konkursu „Teraz Polska” – witam w rodzinie „Teraz Polska”! Przystępujecie do niej w czasach zmian, transformacji, niepewności.

Drodzy laureaci 34. edycji Konkursu „Teraz Polska” – witam w rodzinie „Teraz Polska”! Przystępujecie do niej w czasach zmian, transformacji, niepewności. Jesteście do tego przygotowani być może nawet lepiej niż przedstawiciele innych dyscyplin, bowiem każdemu działającemu w biznesie nieobce są realizm i świadomość, że droga nie zawsze jest usłana różami. Oczywiście dla wszystkich naturalne jest dzisiaj, że coś się zmienia. Szczególnie gdyby porównać nasze obecne obserwacje z odczuciami sprzed kilkunastu lat. Wtedy świat wydawał się stabilny i skoro po dniu przychodziła noc, a po wiośnie lato, to wzrost gospodarczy miał wciąż postępować, a dobrobyt wzrastać. I tak miało być bez końca.

Dziś jesteśmy w czasie przełomu. Niektórzy nawet przebąkują o konieczności odchodzenia od kapitalizmu, a firmy stają się przysłowiowym chłopcem do bicia w wielu współczesnych narracjach. Moim zdaniem – nic bardziej mylnego. Fakt, borykamy się dziś z wieloma problemami, których przyczyną, często niejedyną, jest biznes. Lecz w moim przekonaniu tylko przedsiębiorcy mogą owe problemy rozwiązać, oczywiście w mądrej relacji ze społeczeństwem, nauką, państwem. Bo przedsiębiorczość jest bezkonkurencyjnym i niekończącym się rezerwuarem innowacyjności, zaradności, ma także wyjątkową zdolność szybkiego i trafnego odpowiadania na potrzeby nas wszystkich. A które firmy mają największy potencjał, najsilniej błyszczą, są elitą polskiego rynku? To oczywiście laureaci Konkursu „Teraz Polska”, oferujący najlepsze produkty i usługi. Wspieranie i promowanie tych firm będzie dla nas wielką przyjemnością. Jeszcze raz serdecznie gratuluję.

Czytaj także

Najciekawsze artykuły i wywiady wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.