Polski Kandinsky skradziony w 1984 r. z MNW sprzedany na aukcji w Niemczech za 310 tys. euro

W ofercie niemieckiego domu aukcyjnego Grisebach odnaleziono akwarelę Wassilego Kandinskiego „Kompozycja” skradzioną ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie 14 czerwca 1984 r. Pomimo działań podjętych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ambasadę RP w Berlinie dzieło zostało wystawione na sprzedaż. Aukcja odbyła się 1 grudnia 2022 roku o godz. 18:00. Obraz został kupiony za 310 tys. euro.

AKTUALIZACJA (2022.12.02)

Z ostatniej chwili.
Dom aukcyjny Grisebach wstrzymał sprzedaż skradzionej w Polsce akwareli Wassily'ego Kandinskiego do czasu sądowego wyjaśnienia sprawy.

AKTUALIZACJA (2022.12.02)

Oto jak sprawę opisuje niemiecki dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung":

"Akwarela Kandinskiego wystawiona przez Maren Otto (niemiecka miliarderka - przyp. red.) została przelicytowana dwukrotnie, osiągając cenę 310 000 euro. Wywołała też poruszenie pod koniec imprezy. Przed dom aukcyjny przy Fasanenstrasse zajechały dwa wozy policyjne, a funkcjonariusze zażądali rozmowy z dyrekcją. Ambasada RP w Berlinie twierdzi, że dzieło zostało skradzione z wystawy w Muzeum Narodowym w Warszawie w 1984 r. i chciała uniemożliwić aukcję. W typowym dla siebie drastycznym tonie prawicowy minister kultury Piotr Gliński zarzuca teraz domowi aukcyjnemu na Twitterze, że 'zachowuje się jak paser'.

Bezsporne jest, że dzieło znajdowało się w Polsce w 1984 roku i jeszcze w czasach żelaznej kurtyny trafiło do kolekcji amerykańskiej. Otto nabyła je w Galerie Thomas w Monachium w 1988 roku. Według domu aukcyjnego Polska nie ma żadnych roszczeń prawnych do obrazu, wyjaśniła Diandra Donecker, dyrektor zarządzająca w Grisebach, w rozmowie z F.A.Z. Obraz znajdował się w posiadaniu wysyłającego od dziesięcioleci i już na początku lat 80. został wystawiony na publiczną aukcję w Sotheby's w Londynie. Niezależnie od tego Grisebach skontaktował się z nadawcami i nabywcami i dąży do dodatkowej kontroli sądowej. Do tego czasu realizacja sprzedaży przez Grisebach zostaje zawieszona."


2022.12.01

Akwarela została odnaleziona przez pracowników Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wyniku monitoringu zagranicznego rynku dzieł sztuki. Praca Wassiliego Kandinskiego została skradziona z wystawy „Koncepcje Przestrzeni w Sztuce Współczesnej” w 1984 r., a w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie znajdowała się od 1982 r. Do dnia dzisiejszego na odwrocie akwareli zachowała się pieczęć Muzeum Narodowego w Warszawie, która jednoznacznie wskazuje na jej pochodzenie. Również wskazana przez dom aukcyjny Grisebach proweniencja obiektu świadczy o tym, że praca Wassilego Kandiskiego znajdowała się w polskich zbiorach publicznych.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zwróciło się do domu aukcyjnego Grisebach o wycofanie akwareli z aukcji, co umożliwiłoby jej dokładne oględziny oraz dalsze działanie w sprawie. Przesłana została również szczegółowa dokumentacja dot. skradzionej akwareli, która potwierdza jej proweniencję.

Pomimo stanowiska resortu kultury oraz działań Ambasady RP w Berlinie dom aukcyjny Grisebach zdecydował o sprzedaży akwareli Wassiliego Kandinskiego. W ocenie MKiDN powszechna znajomość historii obrazu oraz zachowane oznaczenia własnościowe Muzeum Narodowego w Warszawie wskazują, że jakakolwiek jego sprzedaż po momencie kradzieży nie może być uznana za działanie w dobrej wierze.

Czytaj także

Najciekawsze artykuły i wywiady wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.