Duszyńska, Seklecka, Zadrożny o biznesie w 2023 roku. Sonda „Magazynu Teraz Polska”

W ciągu mijających dwóch lat zderzyliśmy się z dwoma czarnymi łabędziami: pandemią i wojną. Uprawdopodobnia się dziś perspektywa recesji, a silnie oddziałujące procesy, jak choćby kryzys energetyczny czy wzrost roli państwa, przysparzają pytań o przyszłość nie tylko społeczeństwa, ale także firm, spółek, biznesu. Dodatkowo coraz silniej wybrzmiewają pytania o granice wzrostu gospodarczego i o współodpowiedzialność za społeczeństwo i planetę.

Jak zatem będzie wyglądała rzeczywistość, otoczenie funkcjonowania biznesu, w roku 2023? Jakich zmian należy się spodziewać i jak się do nich przygotować? Te pytania zadaliśmy czołowym krajowym przedsiębiorcom i menedżerom. Zachęcam do lektury ich wypowiedzi. Dziś opowiedzą o tym Justyna Duszyńska, prezeska polskiego oddziału Httpool; Joanna Seklecka, prezes zarządu eService; Piotr Zadrożny, prezes TUZ Ubezpieczenia (LAUREAT GODŁA „TERAZ POLSKA”).

Piotr Zadrożny, prezes TUZ Ubezpieczenia (LAUREAT GODŁA „TERAZ POLSKA”)

Jedyny pewnik, który można i należy przyjąć, to więcej zagrożeń i związane z nimi liczne znaki zapytania. To oznacza, że lepiej być przygotowanym na różne możliwe scenariusze, więc warto się ubezpieczać. Dla niektórych brzmi to jak slogan reklamowy, ale jest dobrą radą, szczególnie cenną i wartą rozważenia w tak trudnych czasach, jak obecne. I to dotyczy wszystkich: zarówno osób prywatnych, jak również firm, małych i dużych, instytucji czy organizacji. Nie da się przewidzieć wszystkich zagrożeń wynikających z pandemii, wojny w Ukrainie czy co najmniej niewykluczonych innych poważnych konfliktów. Ale w obszarach najważniejszych dla poszczególnych podmiotów warto zabezpieczyć się tak dobrze, jak to tylko możliwe. Wszyscy widzimy, że transport towarów i usług bywa zagrożony, co może powodować duże straty i ich przykre konsekwencje. Do tego zwiększa się przestępczość, w tym liczba kradzieży, także w Internecie. To wszystko sprawia, że wszyscy musimy być bardziej elastyczni, przewidujący i zapobiegliwi.

Joanna Seklecka, prezes zarządu eService

Przed całą gospodarką jest co najmniej kilka trudnych miesięcy i szereg wyzwań wiążących się z koniecznością zahamowania inflacji oraz próbami przeciwdziałania recesji. Perspektywy trudno określić jako pozytywne, zwłaszcza że dotyczą zjawisk globalnych, które będą silnie oddziaływać na nasz rynek. Eksperci z Ned Davis Research podkreślają, że ryzyko globalnej recesji jest równie poważne jak krótko po wybuchu pandemii koronawirusa czy podczas kryzysu finansowego w latach 2008–2009. Do tego dziś mamy bardziej skomplikowaną sytuację międzynarodową. Musimy się zatem przygotować na wahania cen energii i walut, zmiany w zachowaniach nabywczych konsumentów i nasilenie walki konkurencyjnej o ich portfele. Do przyszłości podchodzimy jednak z optymizmem. Jak pamiętamy, pandemia też była „trzęsieniem ziemi”. Mimo to okazała się akceleratorem pozytywnych zmian przyczyniających się do rozwoju handlu i biznesu przy wykorzystaniu nowych narzędzi elektronicznych. Na tę kartę stawiamy również teraz, zwłaszcza że w efekcie wspomnianych zmian staliśmy się dostawcą infrastruktury krytycznej i poważnie traktujemy naszą rolę. Rozwijamy najbardziej efektywne narzędzia wspierające przedsiębiorców w kluczowej sferze działalności – szybkim i bezpiecznym obrocie pieniędzmi. Pomagamy im zwiększać konkurencyjność oraz zdobywać klientów w nowych kanałach sprzedaży i na nowych rynkach, także za granicą.

Justyna Duszyńska, prezeska polskiego oddziału Httpool

Kryzys gospodarczy będzie wymagał od firm, liderów i nas wszystkich dużej cierpliwości i elastyczności w działaniu. Zmieniające się szybko warunki życia, związane z pandemią i wojną, wpływają zarówno na gospodarkę, jak i na kondycję psychiczną społeczeństwa. Nie potrafimy przewidzieć scenariuszy geopolitycznych, ale także biznesowych na kolejne miesiące. Jesteśmy w bardzo niestabilnym momencie, a na to nakłada się rewolucja technologiczna, która przecież trwa i nie zwalnia tempa.

W Httpool pracujemy ze światowymi liderami technologicznymi, jak Twitter, Spotify, Snapchat czy TikTok. Codziennie rozmawiamy z przedstawicielami tych platform i z naszymi klientami na temat globalnych zmian technologicznych. Jako światowy lider w sprzedaży narzędzi digital marketingu uczestniczymy w implementacji nowych rozwiązań, które ułatwiają komunikację, sprzedaż i dotarcie do globalnego konsumenta.

W 2023 r. rewolucja technologiczna jeszcze przyspieszy, dlatego potrzeba elastycznego podejścia do strategii biznesowych i umiejętności szybkiego podejmowania decyzji. Organizacje dobrze przygotowane technologicznie, skoncentrowane na poszerzaniu kompetencji pracowników, o elastycznych, płaskich strukturach, które łatwo jest skalować, będą w stanie skutecznie przeciwstawić się kryzysowi. Koncentracja na celach krótkoterminowych, optymalizacja procesów i posiadanie właściwych specjalistów to trzy filary działania w dzisiejszym, niepewnym środowisku.

Kamil Broszko

Czytaj także

Najciekawsze artykuły i wywiady wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.