Najnowsze badanie PwC: Wizja prezesów na czas po pandemii

  • Fot. PwC’s 24th CEO Survey, edycja polska
    Fot. PwC’s 24th CEO Survey, edycja polska
Minął już rok odkąd Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła pandemię COVID-19. Koronawirus spowodował, że przedsiębiorcy bez wcześniejszego przygotowania musieli zmierzyć się z całkowicie nowymi wyzwaniami. W reakcji na groźbę globalnego kryzysu, rządy państw uruchomiły programy pomocy publicznej. W jakim miejscu jesteśmy teraz, jak będzie wyglądała „nowa normalność” i co czeka przedsiębiorców w kolejnych miesiącach? W styczniu i lutym b.r. eksperci PwC zapytali o to 5050 prezesów firm w 100 krajach. Polacy okazali się najmniej optymistyczni.

ODBICIE PO PANDEMII

Wyniki badania PwC są jednoznaczne - mimo globalnej recesji rekordowa liczba prezesów na świecie uważa, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nastąpi odbicie w gospodarce. Takie przekonanie wyraziło aż 76 proc. badanych. Dla porównania we wcześniejszych latach, odpowiedzi nie były takie optymistyczne (patrz: grafika poniżej). W poprzednich badaniach przyśpieszenia gospodarki spodziewało się najwięcej 57 proc. ankietowanych (2018 rok). Jak czytamy w raporcie, tegoroczny wynik jest najwyższy spośród wszystkich przeprowadzonych badań na przestrzeni 24 lat. Eksperci PwC wyjaśniają, że bardzo wysoki optymizm prezesów to efekt zapowiadanego przez ekonomistów odbicia po pandemii.

W naszym regionie czyli w Europie Środkowo-Wschodniej, jak i w samej Polsce prezesi firm są zdecydowanie mniej optymistyczni. Odbicia spodziewa się kolejno 63 proc. i 53 proc. ankietowanych. Jednocześnie zdecydowana większość prezesów spodziewa się wzrostu przychodów. Taką pewność w perspektywie 12 miesięcy wyraziło 76 proc. polskich liderów biznesu, a w perspektywie 3 lat aż 86 proc. W skali globalnej, takich odpowiedzi udzieliło odpowiednio 85 proc. i 88 proc. respondentów.

RYZYKA NA HORYZONCIE

Mimo, że w ostatnich 12 miesiącach to pandemia wydawała się największym zagrożeniem dla biznesu, prezesi firm pytani o ryzyka wskazali w pierwszej kolejności na cyberzagrożenia (85proc.) i niepewny wzrost gospodarczy (83 proc.). Pandemia i inne kryzysy zdrowotne uplasowały się na trzeciej pozycji (81 proc.). Jeśli chodzi o odpowiedzi polskich liderów biznesu, to aż 90 proc. ankietowanych odczuwa niepewność związaną z regulacjami podatkowymi. Na kolejnym miejscu jest niepewny wzrost gospodarczy (88 proc.), a na trzecim ex eaquo: pandemia i inne kryzysy zdrowotne, przeregulowanie rynku i wzrost obciążeń podatkowych (86 proc.). Warte podkreślenia jest to, że w zestawieniu TOP 15 ryzyk i wyzwań wskazywanych przez polskich biznesmenów, w przeciwieństwie do zestawienia ogólnoświatowego, nie znalazły się ani ryzyka związane z dostępnością pracowników z kluczowymi umiejętnościami, ani dezinformacją wywołaną falą fake newsów.

OCHRONA MIEJSC PRACY

Najważniejszym priorytetem w czasie pandemii dla rządów państw i liderów biznesu było i jest utrzymanie miejsc pracy. Przeprowadzone badanie wykazało, że 43 proc. polskich przedsiębiorstw nie zmieniło poziomu zatrudnienia w ostatnich 12 miesiącach. Ponadto, ponad 1/5 firm przyznała, że zwiększyła liczbę pracowników (22 proc.). Perspektywa kolejnych miesięcy i lat zapowiada się obiecująco (patrz: grafika poniżej). 43 proc. polskich firm zadeklarowało, że zamierza zwiększyć zatrudnienie w tym roku, a w ciągu 3 lat takie plany ma aż 78 proc. badanych. Tylko 10 proc. przedsiębiorstw w Polsce spodziewa się spadku liczby zatrudnionych w swoich organizacjach w tym roku. Dla porównania - na świecie 21 proc., a w regionie CEE 18 proc.

INWESTYCJE POST-COVIDOWE

W najbliższych 12 miesiącach najważniejszym priorytetem firm będzie wzmacnianie efektywności operacyjnej - takiej odpowiedzi udzieliło 69 proc. ankietowanych z Polski oraz 77 proc. ogólnie na świecie. Kolejne priorytety to dążenie do wzrostu organicznego oraz wprowadzenie nowego produktu lub usługi (patrz: grafika poniżej).

Jeśli chodzi o plany inwestycyjne polskich prezesów w perspektywie 3 lat, to jako priorytety wskazano zwiększenie nakładów na: inicjatywy wspomagające osiąganie efektywności kosztowej (82 proc.), transformację cyfrową (73 proc.) oraz cyberbezpieczeństwo (57 proc.). Co ciekawe, w porównaniu do liderów biznesu na świecie i w regionie CEE, ankietowani z Polski zamierzają przeznaczyć dużo mniejsze środki na zrównoważony wzrost i inicjatywy ESG (25 proc. różnicy względem średniej globalnej) , przywództwo i rozwój talentów (18 proc. różnicy), cyberbezpieczeństwo (15 proc. różnicy) i transformację cyfrową (10 proc. różnicy).

WIĘKSZY NACISK NA ESG

Według ekspertów PwC, pandemia wymusiła redefinicję celu organizacyjnego przedsiębiorstw. Dodatkowo, spowodowała również wzrost znaczenia inicjatyw ESG, czyli działań skupionych wokół troski o środowisko, społeczną odpowiedzialność biznesu i ład korporacyjny.

- W ciągu ostatniego roku zaobserwować można globalnie znaczne przyspieszenie działań w obszarze ESG, zwłaszcza w zakresie zmian klimatu. Martwić może jednak fakt, że polskie spółki wydają się nie traktować tych kwestii z wystarczającą powagą. 35 proc. firm z Polski przyznaje, że powinna robić więcej w kwestii mierzenia i raportowania kwestii wpływu na środowisko (globalnie odpowiednio 39 proc. i 43 proc.). Mimo to, zaledwie 22 proc. liderów biznesu w Polsce przyznaje, że zmiany klimatu i szkody środowiskowe znalazły się w ich strategii zarządzania ryzykiem (40 proc. globalnie) – mówi Piotr Rówiński, partner w PwC, lider zespołu ds. zarządzania ryzykiem.  

Źródło: PwC’s 24th CEO Survey, edycja polska

Czytaj także

Najciekawsze artykuły i wywiady wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.