Krzysztof Przybył: Idzie lepsze

  • Fot. Kamil Broszko
    Fot. Kamil Broszko

Jaka jest prawda o naszych czasach? Patrząc z perspektywy wydarzeń ostatnich miesięcy i możliwej przyszłości, jawi nam się ciekawy obraz.

Jaka jest prawda o naszych czasach? Patrząc z perspektywy wydarzeń ostatnich miesięcy i możliwej przyszłości, jawi nam się ciekawy obraz. W ostatnim roku doświadczyliśmy bezprecedensowych zdarzeń związanych z pandemią. O tym, jak wpłynie ona na nas i na świat, nie sposób nie dyskutować. Oczywiście najlepiej w gronie wyjątkowych intelektualistów, ekspertów i artystów. Co czynimy na łamach naszego i Państwa pisma: "Magazynu Teraz Polska".

Nie da się też zaprzeczyć rewolucji, która dokonuje się na naszych oczach, w szczególności w aspekcie naukowo-technologicznym, ale też zmiany świadomości. Weźmy choćby rewolucję w dziedzinie nauki i medycyny. W ramach walki z koronawirusem uczeni na całym świecie dokonali bezprecedensowej mobilizacji mocy intelektualnych i organizacyjnych. W rezultacie świat po raz pierwszy w tak krótkim czasie od rozpoczęcia epidemii otrzymał efektywną szczepionkę. Już teraz w publicystyce naukowej pojawiają się głosy, że być może otworzyliśmy drzwi do dalszych niezwykłych sukcesów medycyny. Może niedługo poradzimy sobie z chorobami, które od dziesięcioleci stanowiły wielkie wyzwanie, a zarazem dziesiątkowały populację. Skuteczna walka z rakiem, malarią, AIDS wciąż jest wielkim marzeniem ludzkości. Może jesteśmy u progu jego spełnienia.

Chcemy nie tylko być zdrowi, oddychać świeżym powietrzem i pić czystą wodę, ale równocześnie żyć w kraju, w którym rozwija się nowoczesny biznes i kwitnie innowacyjność. Chcemy się cieszyć mądrzejszym, bo mniej obciążającym przyrodę, rozwojem i wzrostem. A jak to się wszystko ma do Konkursu „Teraz Polska”? Wspominam o nim nieprzypadkowo, bowiem obecne wydanie „Magazynu Teraz Polska” jest wzbogacone o prezentację laureatów 31. edycji Konkursu „Teraz Polska”. Po raz pierwszy cała edycja Konkursu, od etapu zgłoszeń firm do samego finału, odbyła się w warunkach obostrzeń i lockdownu. Mimo to firmy dopisały, a zaprezentowane produkty i usługi ukazują w zupełnie nowym świetle potencjał krajowej gospodarki. Okazuje się bowiem, że niektóre z wielkich problemów tego świata – związanych ze zdrowiem, bezpieczeństwem, ochroną środowiska – mogą zostać rozwiązane w naszym kraju, a przyczynią się do tego właśnie polskie firmy.

Kiedy prześledzi się sukcesy dotychczasowych zdobywców Godła „Teraz Polska”, nie pozostaje już nic innego, jak tylko optymizm. A ten najbardziej napędza do działania. Idzie nowe! Lepsze! Wystarczy spojrzeć na dokonania tegorocznych laureatów Konkursu „Teraz Polska”, którym z tego miejsca serdecznie gratuluję.

Krzysztof Przybył
Redaktor naczelny
Prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”

Czytaj także

Najciekawsze artykuły i wywiady wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.