Krzysztof Pietraszkiewicz: Szansę możemy, a nawet musimy wykorzystać

  • Krzysztof Pietraszkiewicz Fot. ZBP
    Krzysztof Pietraszkiewicz Fot. ZBP

Czeka nas kilkanaście trudnych miesięcy, a może nawet lat. Obniżenie inflacji, pobudzenie inwestycji, wzmocnienie krajowej waluty, przygotowanie kraju, obywateli i firm do przyjęcia euro oraz realizacja modernizacyjnych programów rozwojowych w warunkach wojny w Ukrainie oraz niepotrzebnych i wyniszczających sporów z UE – to będzie wielkie wyzwanie. Czy potrafimy mu sprostać? To zależy od nas, od naszej, Polaków, odpowiedzialności, rozwagi i determinacji. Czy pokolenie obecnych liderów politycznych potrafi stanąć na wysokości zadania, tak jak uczynili to poprzednicy 33 lata temu? Jeśli interes Polski i Polaków będzie dla nich najwyższym nakazem, szansę mamy. Jeśli!

Po perturbacjach na rynkach finansowych (2008–2015), po bolesnych doświadczeniach pandemii COVID-19 i serii konfliktów zbrojnych w kilku regionach nastąpiła eksplozja inflacji. Ma ona różne nasilenie, podobnie jak przyczyny, ale zasięg globalny. Ta wyjątkowa sytuacja wymaga analizy i doboru środków zaradczych, które uchronią nas od eskalacji napięć społecznych, gospodarczych lub o militarnym charakterze. Nie mamy już wiele przestrzeni na popełnienie kolejnych błędów.

W Polsce potrzebujemy mądrego, wiarygodnego programu dezinflacji gospodarki. Programu, który zyska zrozumienie i poparcie większości społeczeństwa. Nie będzie to łatwe. Wielu obywateli ma mgliste wyobrażenie o groźnych skutkach wysokiej inflacji. Są grupy, które uważają, że można bez związku ze wzrostem wydajności pracy i inwestycji modernizacyjnych podnosić wynagrodzenia. Jeszcze inni uważają, że ideałem w starzejącym się społeczeństwie są wcześniejsze emerytury i wyższe świadczenia społeczne. Przeszkodą w realizacji programów naprawczych i rozwojowych jest bardzo niski poziom wiarygodności wielu instytucji i osób sprawujących ważne funkcje w naszym państwie. Kryzys praworządności, demonstracyjne łamanie konstytucji, wadliwe stanowienie prawa i jego instrumentalne wykorzystywanie nie budują zaufania, stąd od wielu lat dramatycznie niski poziom inwestycji i kapitału społecznego.

Polska i Polacy odnieśli w ostatnich trzech dekadach wiele sukcesów. Niestety z powodu eskalacji sporów, absurdalnych konfliktów oraz gorszącej niechęci do kompromisu z Komisją Europejską grozi nam utrata szans rozwojowych i zwiększanie luki rozwojowej.

Szczególnym wyzwaniem, przed którym stoimy, będzie prowadzenie polityki gospodarczej i społecznej w warunkach wojny w sąsiedniej Ukrainie, wysokiej inflacji i dramatycznie wysokich kosztów obsługi długu publicznego. Czy mimo to mamy szansę powstrzymać negatywne tendencje w gospodarce? Tak, nadal mamy szansę. Tak, nadal możemy lepiej wykorzystywać potencjał intelektualny i materialny naszego kraju. Tak, nadal możemy liczyć na polskich uczonych i polskich przedsiębiorców. Tak, nadal możemy poprawić nasze relacje z wieloma krajami i odgrywać ważną rolę w budowaniu lepszej przyszłości naszego i przyszłych pokoleń.

Trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. Zagrożenia są realne, wyzwań jest wiele i musimy im sprostać, a szansę możemy, a nawet musimy wykorzystać.

 

TAGI:

1/2022

Czytaj także

Najciekawsze artykuły i wywiady wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.