Krystian Zimerman z nagrodą Praemium Imperiale

  • Krystian Zimerman, fot. B. Barczyk/NIFC
    Krystian Zimerman, fot. B. Barczyk/NIFC

Nagroda Praemium Imperiale jest przyznawana przez Japońskie Towarzystwo Sztuki najwybitniejszym artystom różnych dyscyplin sztuki i architektury, którzy trwale wpłynęli na kształt swojej dziedziny.

W tym roku Krystian Zimerman otrzymał nagrodę w kategorii Muzyka.

Oprócz Polaka wyróżnieni zostali: Giulio Paolini (Malarstwo), Ai Weiwei (Rzeźba), Kazuyo Sejima i Ryue Nishizawa (Architektura), Win Wenders (Teatr/Film). W dziedzinie muzyki przyznany został także grant dla młodych artystów warty ok. 33 tys. dolarów. Otrzymała go Fundacja Akademii w Kronbergu. Założona w 1993 roku przez Martę Casals Istomin, wdowę po Pablu Casalsie, oraz wiolonczelistów Raimunda Trenklera i Mścisława Rostropowicza, Fundacja koncentruje się na rozwijaniu kameralnych talentów młodych skrzypków, altowiolistów, wiolonczelistów i

Wszyscy laureaci otrzymali nagrody w wysokości 15 mln jenów (ponad 100 tys. dolarów), a także medale, które podczas ceremonii wręczył książę Hitachi. Nagroda Praemium Imperiale została w tym roku wręczona po raz trzydziesty trzeci. Poprzednimi polskimi artystami, którzy otrzymali to wyróżnienie byli Andrzej Wajda (1996) i Krzysztof Penderecki (2004).

 

Źródło NIFC, Fot. B. Barczyk/NIFC

Czytaj także

Najciekawsze artykuły i wywiady wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.