Kobiety świata nauki i nowych technologii – jest Was wciąż zbyt mało!

  • Fot. Pixabay
    Fot. Pixabay

Gdy w 1903 i 1911 roku Maria Skłodowska-Curie odbierała najbardziej prestiżową, globalną nagrodę naukową, mogło się wydawać, że podbój naukowego świata przez kobiety jest już wyłącznie kwestią czasu. Sądząc po aktualnych wynikach badań i wnioskach płynących z obserwacji społecznych, z roku na rok jest coraz lepiej, lecz czas kobiet we wspomnianych dyscyplinach jeszcze nie nastał.

Rzeczywistość okazała się bezwzględna, a po wybitnej Polce po Nagrodę Nobla w dziedzinach chemii i fizyki przedstawicielki płci pięknej sięgały tylko sześciokrotnie. Dla porównania w tym samym okresie naukowcy z Akademii Szwedzkiej nagrodzili we wspomnianych kategoriach aż 383 mężczyzn.

Dziewczyny już poszły na politechniki

– Nareszcie doczekaliśmy się czasów, kiedy nie tylko mówimy o obecności kobiet w świecie nauki, ale widzimy konkretne działania, a żaden zawód technologiczny nie jest już zarezerwowany wyłącznie dla mężczyzn – przekonuje Edyta Gałaszewska-Bogusz, dyrektor Accenture Operations w Polsce. Dobrym przykładem jest organizowana już od 12 lat kampania „Dziewczyny na politechniki”, zainicjowana przez Fundację Perspektywy. To pionierski i zarazem największy projekt promujący kierunki techniczne, inżynierskie i ścisłe wśród młodych kobiet w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej.

REKLAMA

Jego efekty już dawno przerosły najśmielsze oczekiwania organizatorów i całego środowiska akademickiego. W ciągu 7 lat od rozpoczęcia akcji odsetek kobiet w ogólnej liczbie studentów uczelni technicznych w Polsce wzrósł z niespełna 30% do 37% i od 3 lat utrzymuje się na tym poziomie. Dziś w Polsce odnotowuje się również największy wśród krajów OECD odsetek absolwentek kierunków ścisłych, technicznych i z zakresu technologii informatyczno-komunikacyjnych.

Kosmos nie tylko dla chłopców

Aby zachęcić kobiety do śmiałego podążania wybraną przez siebie drogą, należy budować ich poczucie sprawczości i wpływu znacznie wcześniej – jeszcze wtedy, gdy są dziewczynkami. Na taki pomysł wpadła grupa kobiet, które kilka lat temu założyły fundację i magazyn „Kosmos dla dziewczynek”. To inicjatywa kobiet, które chcą lepszej przyszłości dla swoich córek – mówi Krystyna Wilk-Koncewicz, prezes fundacji. – Poprzez treści w magazynie, jak i poprzez działalność edukacyjną fundacji chcemy budować w dziewczynkach poczucie własnej wartości i przebojowości, a osobom z ich otoczenia dawać narzędzia do wzmacniania dziewczynek na co dzień. Zależy nam, by dziewczynki wiedziały, że mogą podbić świat i że żaden kosmos nie jest zarezerwowany tylko dla chłopców – mówi Krystyna Wilk-Koncewicz.

CZYTAJ TAKŻE: NIESTETY, W WALCE Z COVID-19 WIELE KRAJÓW DZIAŁA KRÓTKODYSTANSOWO. O PRZYSZŁYCH SKUTKACH PANDEMII, EMOCJACH PRZESZKADZAJĄCYCH W ROZUMIENIU ŚWIATA I O NIUANSACH TZW. MODELU SZWEDZKIEGO Z DR ANETĄ AFELT ROZMAWIA KAMIL BROSZKO.

Wokół idei głoszonych przez „Kosmos dla dziewczynek” tworzy się społeczność osób, organizacji, firm i instytucji społecznych, które w różny sposób wspierają rozwój dziewczynek w całym kraju. – Z tej okazji powstał plebiscyt „Potęga MOCY”, którego finał odbędzie się już w najbliższy czwartek, 11 października w warszawskim centrum Przestrzeń from Facebook. Wierzymy, że głośno mówiąc o podmiotach, które angażują się we wsparcie rozwoju dziewczynek w Polsce, zachęcimy i zainspirujemy do działania innych – dodaje Wilk-Koncewicz.

Budowa świadomości od najmłodszych lat

O wspieraniu rozwoju kobiet i walce o równouprawnienie na rynku pracy coraz częściej głośno mówią także firmy, które chętnie angażują się w tego typu inicjatywy. – W Accenture Operations bardzo mocno stawiamy na równe warunki dla wszystkich pracowników i różnorodność zespołu. W naszych badaniach, organizowanych co roku przy okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, sprawdzamy, jak wygląda dysproporcja w zarobkach i obsadzaniu kluczowych stanowisk w przedsiębiorstwach oraz co się musi zadziać, aby zniwelować różnice. I choć kobiety na równorzędnych stanowiskach wciąż zarabiają ok. 70% tego, co mężczyźni, to sytuacja z roku na rok systematycznie się poprawia, a pozycja kobiet w biznesie, technologiach i całej gospodarce konsekwentnie nabiera coraz większego znaczenia – mówi Edyta Gałaszewska-Bogusz, dyrektor firmy Accenture Operations w Polsce.

W technologiach też mogłoby być lepiej

Rubin Ritter to jeden z prezesów Zalando. Zajmuje to stanowisko od 2010 roku. W tym czasie firma urosła z niewielkiego startupu do pozycji największego sprzedawcy ubrań online w Europie. W 2019 roku Zalando miało przychody na poziomie 6,5 mld euro. W tym samym roku Ritter zarobił 6,8 mln euro. Ów prezes ogłosił właśnie, że rozpoczyna nowy etap życia – będzie zajmował się domem, aby jego żona mogła poświęcić się karierze. Niby nic nadzwyczajnego z punktu widzenia idei równości. Informacja musi być jednak pewnego rodzaju sensacją, skoro powtórzyło ją wiele najważniejszych portali informacyjnych. Widocznie nie tylko w Wiśle, ale też w innych europejskich rzekach musi upłynąć jeszcze trochę wody, aby takie doniesienia nie wydawały się szokujące.

CZYTAJ TAKŻE: EPOKA CZŁOWIEKA NISZCZĄCEGO ŚWIAT. O BEZPRECEDENSOWYM KRYZYSIE PLANETARNYM, AROGANCKIEJ BIERNOŚCI LUDZI I O TYM, ŻE RECEPTĄ NA PRZYSZŁOŚĆ JEST ZREDEFINIOWANIE PRIORYTETÓW SPOŁECZEŃSTW ŻYJĄCYCH W PAŃSTWACH ROZWINIĘTYCH, Z EWĄ BIŃCZYK ROZMAWIA KAMIL BROSZKO.

W 2019 roku w Unii Europejskiej 17,2% wszystkich specjalistów w dziedzinie ICT stanowiły kobiety, a tylko 13,1% stopni naukowych w dziedzinie STEM (Science Technology Engineering Mathematic) przyznano kobietom. Natomiast według badań przeprowadzonych przez The Bureau, organizatorów „Digital Women’s Day”, na całym świecie w sektorze technologicznym pracuje tylko 5% kobiet. Według raportu Geek Girls Carrots 48% kobiet pracujących w IT studiowało nauki ścisłe, a 78% informatykę, ale aż ¾ badanych pracowało kiedyś poza branżą IT. Według Raportu No Fluff Jobs, ponad 40% obecnych specjalistek ICT przebranżowiło się, aby znaleźć zatrudnienie w tym obszarze. Badanie pokazuje też, że wśród kobiet niezwiązanych zawodowo z IT, aż 60% respondentek o takiej zmianie zawodowej myśli. Orange Polska realizuje wewnętrzny program o nazwie Razem.One, którego celem jest ukazanie, jak ważne jest wykorzystanie potencjału pracowników poprzez budowanie zrównoważonych i różnorodnych zespołów. Kształt programu to nie tylko analiza rynku i danych statystycznych, to również badanie opinii pracowników na różne kwestie związane z życiem zawodowym. Jak się okazuje kobiety i mężczyźni różnią się w opiniach i to dość znacznie. 70% mężczyzn odpowiedziało, że płeć nie ma znaczenia, natomiast 70% kobiet stwierdziło, że zdecydowanie mężczyźnie. Zaledwie 4% badanych odpowiedziało, że sukces łatwiej osiągnąć kobiecie. 55% ankietowanych mężczyzn i 35% kobiet chciałoby pracować w obszarze sieci i technologii lub IT. Dlaczego tylko 35% kobiet? Ponieważ zdaniem większości z nich nie posiadają odpowiednich kompetencji do takiej pracy.

Wspomniany Raport Geek Girls Carots pokazuje, że 53% kobiet pracujących w IT i aż 61% pracujących poza nią uważa, że kobiecie trudniej niż mężczyźnie jest poradzić sobie w branży nowych technologii. Jako najważniejszy powód gorszych perspektyw dla kobiet badane podają fakt, że kobiety same wykluczają taką możliwość z uwagi na panujące stereotypy i role społeczne (76%). Stereotypy, upraszczając naszą interpretację świata, pomagają szybciej się w nim odnaleźć, ale ocenianie ludzi przez ten pryzmat jest zawsze krzywdzące. Wiele stereotypów dotyczy płci. Generalnie kobiety i mężczyźni nie różnią się poziomem inteligencji – w testach nie ma odrębnych dla kobiet i mężczyzn tabel z normami. Nawet wtedy, gdy wkraczają stereotypowe wyobrażenia – kobiety nie są w istotnym stopniu lepsze w testach słownych, nie są także gorsze w rozwiązywaniu zadań matematycznych, a w liczeniu są nawet odrobinę lepsze niż mężczyźni. Warto uzupełnić ten obraz pomiarami subiektywnej pewności siebie w zadaniach, w których stereotyp głosi prymat mężczyzn – kobiety faktycznie są mniej pewne swoich umiejętności matematycznych i przeżywają silniejszy lęk rozwiązując takie zadania. Wyniki pokazują, jak fałszywe stereotypowe wyobrażenia torują drogę do realnych lęków i braku pewności siebie, a to z kolei jest zapewne jednym z ważniejszych powodów zjawiska mniejszej obecności kobiet na kierunkach ścisłych i w zawodach wymagających wykształcenia matematycznego czy technologicznego.

Orange Polska rozpoczął właśnie nową kampanię edukacyjno-informacyjną  – „WłączOne” –która zachęca kobiety do rozwijania kariery w branży technologicznej, także w Orange Polska. Celem jest budowanie zespołów w oparciu o różnorodność kompetencji i doświadczeń, bo to sprzyja innowacyjności i lepszemu odpowiadaniu na potrzeby otoczenia. Stąd pomysł na kampanię „WłączOne”, której celem jest zmiana spojrzenia kobiet na branżę technologiczną i zainteresowanie rozwojem ich kariery.

Czytaj także

Najciekawsze artykuły i wywiady wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.