Koźmiński w prestiżowym rankingu „Financial Times”. Uczelnie bronią się przed pandemią

  • Fot. Pixabay
    Fot. Pixabay

Tegoroczny ranking „Financial Times” najlepszych szkół biznesu w Europie przynosi powody do dumy dla polskiego szkolnictwa wyższego. Polskę reprezentuje Akademia Leona Koźmińskiego (Kozminski University), która znalazła się na 45. miejscu awansując o trzy pozycje w porównaniu z ubiegłym rokiem. Uczelnie stawiają na bezpieczeństwo i zdalną efektywność w związku z pandemią COVID-19, jednak wciąż muszą mierzyć się z wyzwaniami nowej rzeczywistości.

Koźmiński jest jedyną polską uczelnią notowaną w tym rankingu, a równocześnie pierwszą wśród szkół z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Do rankingu trafiło łącznie 90 uczelni biznesowych, których dyplom stanowi przepustkę do udanej kariery. Trzy najlepsze uczelnie na liście to: HEC Paris, London Business School i Insead. Od lat zajmują miejsca na podium, co zachęca studentów z całego świata, by podjąć studia w Paryżu lub Londynie. Absolwenci, którzy trzy lata temu ukończyli studia MBA w HEC Paris, zarabiają dziś średnio o 133 proc. więcej niż przed rozpoczęciem nauki. Po uzyskaniu dyplomu Executive MBA lub tytułu magistra zarządzania płace absolwentów HEC Paris wzrosły o 80 proc. Dla porównania, absolwenci studiów magisterskich z zarządzania w ALK po trzech latach pracy odnotowali 112-procentowy przyrost zarobków. Najstarsza uczelnia ekonomiczna w Europie, ESCP Business School, która działa w aliansie strategicznym z Akademią Leona Koźmińskiego i realizuje program kształcenia także w Warszawie za pośrednictwem ALK, znalazła się na 8. miejscu wśród najlepszych uczelni biznesowych.

REKLAMA

– Pomimo dużej konkurencji umocniliśmy pozycję lidera kształcenia menedżerów w regionie środkowo-wschodniej Europy, a dzięki wspólnym programom z ESCP Business School zaznaczyliśmy też swoją obecność w Europie Zachodniej, której uczelnie zdecydowanie dominują w rankingu „FT”. Awans o trzy miejsca w porównaniu z rokiem ubiegłym zawdzięczamy przede wszystkim absolwentom studiów magisterskich z zarządzania. W zestawieniu karier wszystkich absolwentów europejskich szkół biznesu osiągnęli oni znakomite wyniki, zajmując czwarte miejsce w kategorii „rozwój kariery zawodowej”. Chciałbym im szczególnie pogratulować dotychczasowych osiągnięć i życzyć dalszych sukcesów – powiedział prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, rektor Akademii Leona Koźmińskiego.

Ranking szkół biznesu publikowany przez dziennik „Financial Times” należy do bacznie obserwowanych przez środowisko akademickie i kandydatów na studia ze względu na prestiż czasopisma i zaufanie do stosowanej metodologii. Jest tworzony na podstawie wyników pięciu odrębnych, wcześniej publikowanych rankingów: stacjonarnych studiów MBA, niestacjonarnych Executive MBA, stacjonarnych studiów magisterskich z zarządzania i dwóch programów executive education. Każdy z rankingów powstaje na bazie własnych analiz „FT” oraz ankiet wysyłanych przez redakcję do osób, które trzy lata wcześniej ukończyły studia.

REKLAMA

W przypadku Akademii Leona Koźmińskiego o wysokiej 45. pozycji w tegorocznym zestawieniu (awans o trzy miejsca w stosunku do roku ubiegłego) zdecydowały wyniki dwóch rankingów: EMBA, w którym uczelnia znalazła się na 36. miejscu w Europie oraz studiów magisterskich z zarządzania, które dały jej 31. miejsce w Europie. „FT” bierze pod uwagę również obsadę międzynarodową ocenianych kierunków, tytuły naukowe wykładowców, a nawet proporcje zatrudnienia kobiet i mężczyzn wśród kadry dydaktycznej. W rankingu mogą się znaleźć uczelnie posiadające przynajmniej jedną z międzynarodowych akredytacji przyznawanych szkołom biznesu w uznaniu osiągnięć dydaktycznych i badawczych. ALK ma komplet tych akredytacji – EQUIS, AACSB i AMBA.

Uczelnie do dobie pandemii

– Ten rok jest wyjątkowo trudny z powodu pandemii. Europa przeżywa największy kryzys społeczny i ekonomiczny. Wiele osób straciło pracę, całe branże gospodarki są pozbawione przychodów. Szkoły biznesu działają i mimo nałożonych obostrzeń sanitarnych kształcą zdalnie, kontynuują badania, organizują konferencje naukowe i wydarzenia społeczne dla studentów. W tym roku mieliśmy udaną rekrutację, przyjęliśmy ponad 2 tys. nowych studentów, z czego co piąty jest cudzoziemcem. Najlepsze uczelnie biznesowe przystosowały się w pełni do nowej, COVID-owej rzeczywistości dzięki transformacji cyfrowej – komentuje rektor ALK.

CZYTAJ RÓWNIEŻ WYWIAD Z PROF. WAWRZYŃCEM KONARSKIM, REKTOREM AKADEMII FINANSÓW I BIZNESU VISTULA W WARSZAWIE

Oczywiście uczelnie i ośrodki akademickie nie tylko przystosowują się do warunków wynikajacych z obostrzeń sanitarnych, ale same biorą udział w walce z pandemią COVID-19. Badacze wykonują testy na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Stworzyli też prototyp autorskiego testu, dzięki ich pracy ruszyła produkcja aparatu Ventil, który pozwala podłączyć dwóch chorych do jednego respiratora. Do szpitali trafiają środki ochrony osobistej przekazane przez laboratoria Instytutów PAN. Uczelnie także pomagają wielotorowo – począwszy od wolontariatu w szpitalach i punktach pobrań, szycie maseczek i konstruowanie medycznych przyłbic, po pobieranie osocza ozdrowieńców.

Od grudnia obowiązują zaktualizwane środowiskowe wytyczne dotyczące działalności uczelni w roku akademickim 2020/2021. To zbiór zaleceń oraz wskazówek pomocnych przy tworzeniu wewnętrznych procedur. Przedstawione wytyczne zostały uzgodnione z Głównym Inspektoratem Sanitarnym. Oto wybrane zalecenia.

Zajęcia w trybie zdalnym
Z punktu widzenia bezpieczeństwa zdrowotnego studentów, doktorantów i pracowników zasadna jest kontynuacja zajęć w trybie zdalnym we wszystkich tych przypadkach, gdy nie wymagają one fizycznej obecności w obiektach uczelni, wykorzystywania znajdującej się tam aparatury i wyposażenia. W przypadku konieczności realizacji zajęć w formie bezpośredniej należy zadbać o takie rozwiązania organizacyjne, które zminimalizują ryzyko zakażenia.

Zalecenia i wskazówki
Środowiskowe wytyczne dotyczące działalności uczelni w roku akademickim 2020/21 w związku ze stanem epidemii w Polsce nie stanowią obowiązków do realizacji przez uczelnie i inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Nie stanowią również podstawy do kreowania roszczeń o pokrycie kosztów ich wdrożenia. Zalecenia i wskazówki zawarte w niniejszym dokumencie powinny być pomocne jako punkt wyjścia do tworzenia wewnętrznych procedur.

Rekomendowane działania
Traktując bezpieczeństwo ludzi jako priorytet, należy w przyjmowanych procedurach uwzględniać także odpowiedzialność za należyte i efektywne funkcjonowanie instytucji oraz realizację ich zadań. Do przydatnych do tego celu rozwiązań należy zmniejszenie liczebności grup i dopasowanie jej do pojemności sal, a także takie zmiany w planie zajęć, które nie pozwolą na kumulację zajęć wymagających bezpośredniej obecności.

Funkcjonowanie uczelni
Jednocześnie należy rozważyć takie rozwiązania organizacyjne, które pozwolą na zmniejszenie ryzyka zdrowotnego także pracowników niebędących nauczycielami akademickimi – tj. świadczenia pracy zdalnie lub w systemie zmianowym. Zachęcamy do wykorzystywania wszelkich możliwości technicznych i prawnych w celu usprawniania obiegu dokumentów, wniosków, podań, umów i innych pism, potwierdzania ich autentyczności oraz tożsamości ich autorów bez konieczności fizycznego kontaktu pomiędzy zainteresowanymi osobami. Apelujemy o rozwagę w podejmowaniu decyzji o znoszeniu zasad bezpieczeństwa, albowiem ich przestrzeganie odegrało nieocenioną rolę w zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w środowisku akademickim, a jego skuteczne powstrzymanie warunkuje powrót do w pełni bezpiecznego i nieskrępowanego funkcjonowania uczelni i innych podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki.

Czytaj także

Najciekawsze artykuły i wywiady wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.