Już jest najnowszy Barometr Polskiego Rynku Pracy - raport z badania laureata Godła "Teraz Polska"

Laureat Konkurs Teraz Polska, firma Personnel Service, opublikowała bardzo ciekawy raport: „Barometr Polskiego Rynku Pracy”. Tak o przeprowadzonych badaniach i sytuacji na rynku mówi prezes i założyciel, Krzysztof Inglot.

Najważniejsze wnioski:

 • 48% przedsiębiorców obawia się pogorszenia sytuacji w 2023 roku
 • 19% Polaków boi się pogorszenia swojej sytuacji na rynku pracy
 • 25% firm planuje zwiększanie poziomu zatrudnienia
 • 60% Polaków nie zamierza szukać nowej pracy
 • 39% firm planuje podwyżki dla swoich pracowników
 • 29% Polaków poprosi aktualnego pracodawcę o podwyżkę
 • 49% przedsiębiorców zatrudnia pracowników z Ukrainy
 • 47% Ukraińców planuje przyjechać ponownie do Polski do pracy
 • 31% przedsiębiorców jest skłonnych płacić więcej Ukraińcom niż Polakom
 • 82% Ukraińców ma pozytywne lub bardzo pozytywne nastawienie do Polski i Polaków
 • 56% pracodawców ma w swojej załodze pracowników w wieku emerytalnym
 • 52% Ukraińców boi się o swoje zatrudnienie w Ukrainie

„Barometru Polskiego Rynku Pracy to dla nas wyjątkowy projekt, w którym przyglądamy się najważniejszym zjawiskom na rynku pracy z punktu widzenia jego uczestników. W celu uchwycenia pełnego obrazu, jakojedyna firma prowadzimy badanie transgraniczne na pracodawcach w Polsce, polskich pracownikach oraz pracownikach z Ukrainy, którzy w ciągu ostatnich pięciu lat pracowali w Polsce.

W naszym raporcie znajdą Państwo odpowiedzi m.in. na następujące pytania – jak pracodawcy oceniają sytuację gospodarczą, z czego musieli zrezygnować w swoich firmach ze względu na osłabienie koniunktury, czy będą zatrudniać a może zwalniać? Pracowników z Polski zapytaliśmy m.in. o to, czy zamierzają zmienić pracodawcę, czy obawiają się o swoją sytuację zawodową i jak zamierzają poprawić swój budżet domowy. Uwzględniliśmy również wątek związany z przyszłością na emeryturze oraz benefitami pracowniczymi. Pracowników z Ukrainy zapytaliśmy natomiast m.in. o to, jak zmieniła się sytuacja ich oraz ich bliskich na rynku pracy w Ukrainie po wybuchu wojny, dlaczego decydują się na emigrację do Polski oraz jak wygląda ich praca w naszym kraju pod względem wynagrodzenia czy zajmowanych stanowisk.

Z naszego badania wynika, że przedsiębiorcy nadal mają sporo obaw, ale ich nastroje nieco się poprawiają. W porównaniu do poprzedniej edycji badania o 5 pp. mniej firm uważa, że sytuacja ich przedsiębiorstwa się pogorszy. Największym wyzwaniem pozostaje inflacja i jej konsekwencje. Co ciekawe, pracodawcy bardziej boją się presji płacowej i rotacji niż braku dostępu do pracowników. Nieco więcej firm planuje zwolnienia niż rekrutacje – odpowiednio 28% vs. 25%. Ci pracodawcy, którzy chcą utrzymać poziom zatrudnienia muszą oferować podwyżki. Taki zamiar ma 39% firm. Plany związane z podwyżkami są zgodne z oczekiwaniami pracowników. Już 29% planuje pójść do aktualnego pracodawcy po podwyżkę.

Większość pracowników spodziewa się, że ich sytuacja na rynku pracy się nie zmieni. Zwolnienia obawia się 18% osób. Widać jednak dużą ostrożność w deklaracjach pracowników. Zmianę miejsca zatrudnienia planuje 18% osób. Zatrudnieni mają jednak świadomość, że rynek pracy się zmienia. Niemal co czwarty dostrzegł w ciągu ostatnich dwóch lat przyspieszenie automatyzacji i w związku z tym 51% osób planuje zdobywać nowe umiejętności. Pracowników przeraża też wizja pracy na emeryturze. 55% z nas jest przekonanych, że zostanie na rynku pracy dłużej niż przewiduje to aktualny wiek emerytalny, a 77% Polaków obawia się, że ich świadczenie emerytalne będzie niskie.

Nieuchronność trendów demograficznych to wyzwanie także dla pracodawców. Aż 56% firm ma aktualnie w swojej załodze osoby w wieku emerytalnym. Pracodawcy deklarują, że bez problemu zatrudniliby osobę po 50. roku życia (wskazuje tak 72% firm). Przedsiębiorcy nie mają też problemu z oferowaniem pracy Ukraińcom. Kadrę ze Wschodu ma w swojej załodze niemal co druga firma. Pracodawcy cenią Ukraińców głównie za ich szybką adaptację, pracowitość i szybką naukę języka. Co ciekawe, mocno zwiększył się odsetek firm, które deklarują, że byłyby skłonne płacić Ukraińcom więcej niż Polakom na tym samym stanowisku.

Sen z powiek 31% firm spędza możliwość wyjazdu pracowników z Ukrainy po zakończeniu wojny, natomiast 27% przedsiębiorców obawia się konkurencji ze strony ukraińskich firm na polskim rynku. Ukraińcy z przygranicznych miejscowości, którzy przyjeżdżają do Polski nadal stosują model wahadłowy – zostają w Polsce maksymalnie 6 miesięcy, by później wrócić do swojej rodziny. Zarabiają w naszym kraju nieźle, bo 59% pracowników ze Wschodu dostaje od 3 do 6 tys. zł netto miesięcznie, ale żyją skromnie. 77% Ukraińców utrzymuje się w naszym kraju za maksymalnie 1000 zł miesięcznie, co jest możliwe dzięki benefitom oferowanym przez firmy. Wojna w znaczący sposób wpłynęła na postrzeganie Polski i Polaków. 82% Ukraińców ma pozytywne lub bardzo pozytywne nastawienie do Polski i Polaków, co jednak nie skłania ich do osiedlania się u nas na stałe. Taki plan ma 6% osób, taki sam odsetek planuje kupić w Polsce nieruchomość, a własną działalność gospodarczą w Polsce założy 7% osób. Kiedy zapytaliśmy Ukraińców, jak wojna wpłynęła na ich rodzimy rynek pracy już 51% wskazało, że obawia się o swoje zatrudnienie, a 32% myśli, że realny jestspadek wynagrodzenia. Dodatkowo, 42% Ukraińców zna kogoś, kto w wyniku wojny stracił pracę, 16% zna kogoś, kto był zmuszony ją zmienić. To pokazuje skalę wpływu rosyjskiej agresji na gospodarkę Ukrainy. Te i inne ciekawe wnioski znajdą Państwo w piątej edycji „Barometru Polskiego Rynku Pracy.”

Czytaj także

Najciekawsze artykuły i wywiady wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.