Jak sięgać po sukces na rynku globalnym

  • Fot. Archiwum Fakro
    Fot. Archiwum Fakro

W tym roku mija 30 lat od złożenia firmy FAKRO. Bardzo dobrze pamiętam nasze początki. W Polsce jest to czas narodzin aktywności gospodarczej. W 1989 r. upada komunizm. Ustawa Wilczka budzi usypianą przez lata PRL przedsiębiorczość Polaków, pozwalając nam rozwijać kraj.

 

W tym czasie w Polsce, w innych państwach Europy Środkowo-Wschodniej i w Chinach powstaje ponad 30 firm z branży okien dachowych. Do chwili obecnej przetrwało niewiele z nich, a jedynie FAKRO dołączyło do światowej czołówki, osiągając pozycję wicelidera na globalnym rynku okien dachowych. Znaleźliśmy się w tym elitarnym gronie, prześcigając firmy, które swą działalność zaczęły kilkanaście lat przed nami.

Jeżeli dziś miałbym powiedzieć, co było kluczem do tego sukcesu, to wymieniłbym trzy podstawowe czynniki: innowacyjność i rozwój, odpowiedzialność i wiarygodność w relacjach z parterami biznesowymi oraz świadomość znaczenia korzyści skali w naszej branży.

Innowacyjność i rozwój od początku stanowią fundamenty działalności firmy FAKRO. Co ważne, te wartości przekładają się na praktykę. Na rzecz rozwoju produktów FAKRO pracuje ponad 200 inżynierów, autorów ponad 180 patentów i zgłoszeń patentowych. Podkreślmy, że jesteśmy drugą prywatną firmą w Polsce pod względem ilości zgłoszonych patentów. Nieprzerwanie zwiększamy komfort mieszkania naszych klientów, ulepszając jakość i funkcjonalność naszych produktów. Co roku wzbogacamy swoją ofertę, wdrażając nowe rozwiązania i technologie.

Zaczynaliśmy od jednego typu okna, produkowanego w dwóch rozmiarach. Dzisiaj w naszej ofercie można znaleźć nie tylko rózne rodzaje okien dachowych, ale także akcesoria do nich, okna do dachów płaskich, drewniano-aluminiowe okna pionowe Innoview, schody strychowe i bramy garażowe.

Sukces FAKRO to też praca zespołowa ludzi, dla których ważne są odpowiedzialność i wiarygodność. Współtwórcami naszego sukcesu są przede wszystkim nasi kontrahenci: architekci, dekarze, dystrybutorzy i klienci indywidualni. Współpraca z nimi to ogromny przywilej i pewność niezawodnego partnerstwa. Mamy świadomość, że polecając nasze produkty czy też montując je w swoich domach, obdarzyli nas bardzo dużym kredytem zaufania. To dzięki współpracy z nimi mogliśmy umacniać swoją pozycję najpierw na rynku krajowym, a potem – również dzięki wsparciu rodzimych konsumentów – zdobywać kolejne rynki zagraniczne. Udowodniliśmy, że polska firma z polskim kapitałem jest w stanie osiągnąć sukces na arenie międzynarodowej. Mam świadomość, że nie byłoby nas w tym miejscu, gdyby nie zaangażowani pracownicy. To także ich święto. Ich praca i pasja przyczyniły się do obecnej pozycji FAKRO na rynku krajowym i globalnym.

Kolejnym elementem sukcesu FAKRO jest świadomość znaczenia efektu skali. Aby czerpać z niego korzyści, a więc przetrwać i się rozwijać, trzeba swoje produkty sprzedawać na całym świecie i mieć znaczący udział w globalnym rynku. Od początku istnienia FAKRO dążeniem założycieli jest nieustanny rozwój i powiększanie działalności. Na ten cel przeznaczaliśmy i nadal przeznaczamy wszystkie wypracowane zyski. Zdajemy sobie sprawę, że przedsiębiorstwo produkujące i sprzedające więcej jest w stanie działać efektywniej i obniżać koszty. To dzięki temu możemy oferować naszym klientom wysokiej jakości produkt w konkurencyjnej cenie. I dzięki temu wyprzedziliśmy konkurentów, którzy startowali razem z nami, i doganiamy najlepszych w branży. Korzystanie z efektu skali stworzy nam również przestrzeń do dalszego rozwoju oraz zapewnienia stabilnych i wysokopłatnych miejsc pracy. A pamiętajmy, że sukces każdej polskiej firmy na światowym rynku przekłada się na dobrobyt całego polskiego społeczeństwa. Gdy firma produkująca w Polsce sprzedaje swoje produkty za granicę, otrzymuje za nie pieniądze, które trafiają do jej pracowników i podwykonawców tu, na miejscu. To wszystko napędza rodzimą gospodarkę i poprawia jakość życia Polaków.

Dlatego zaangażowałem się w działalność Fundacji Pomyśl o Przyszłości, która zajmuje się budowaniem kapitału społecznego. Kraje, w których poziom zaufania społecznego i współpracy jest wysoki, są bardziej zamożne. Dla rozwoju gospodarczego Polski ważne jest, aby Polacy ufali sobie i chcieli ze sobą współpracować. To pozwoli nam wykorzystywać tzw. efekt synergii. Jednak nie da się tego zrobić bez powszechnego zrozumienia podstawowych praw gospodarki, które przybliża Fundacja.

Firma FAKRO w gospodarczych mistrzostwach świata osiąga wyśmienite wyniki. Chciałbym, żeby miała je także cała Polska. Do tego trzeba jednak wspólnego wysiłku, zarówno zawodników, jak i kapitana czy sztabu trenerskiego. Dlatego dalej walczymy o silne rodzime firmy tworzące Polskę, w której żyje się zamożniej. O dobre warunki konkurowania dla polskich firm. I przede wszystkim – o korzyści skali. W tej kwestii wiele jeszcze przed nami. Mocniejsza reprezentacja FAKRO na rynkach Europy Zachodniej pozwoliłaby zwiększyć zatrudnienie i wynagrodzenie w FAKRO o minimum 100 proc. I to jest nasz plan na kolejne lata.

Czytaj także

Najciekawsze artykuły i wywiady wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.