ESG – skrót, który warto poznać

  • Fot. Kongres ESG
    Fot. Kongres ESG

Jedynie 15 proc. Polaków spotkało się  z terminem ESG. Jak pokazują badania, aż 85 proc. społeczeństwa w Polsce nie wie, że pochodzi on od angielskich słów Environment, Social and Crporate Governance. Oznacza to, że świadomość obywateli dotycząca zrównoważonego rozwoju nie jest wiedzą powszechną. Badania wykazały jednak, że 70 proc. Polaków popiera edukację w szkołach dot. zrównoważonego rozwoju. Wyniki badań opinii publicznej i analiza „Medialność ESG. Raport 2020-2022” zostaną zaprezentowane podczas II Kongresu ESG już w styczniu 2023 r.

Od 1 stycznia 2024 r. spółki notowane na giełdzie, zatrudniające powyżej 500 pracowników, będą miały obowiązek raportować działania dotyczące ESG, na które składa się podejście firmy do ochrony środowiska, odpowiedzialność społeczna i ład korporacyjny. Mimo że są to pojęcia, które powinny być nam bliskie, ponieważ mają bezpośrednie przełożenie na komfort naszego życia i naszą przyszłość, tylko 15 proc. z nas zna skrót ESG – wynika z badań przeprowadzonych metodą CAWI w populacji Polaków w wieku +18 lat przez ogólnopolski panel badawczy Ariadna, który jest partnerem badawczym II Kongresu ESG.

W opinii badanych lepszego doprecyzowania i większego wytłumaczenia Polakom wymagają odpowiedzialność społeczna (44 proc.) i ochrona środowiska (43 proc.) 70 proc. ankietowanych zgodziło się, że w polskich szkołach powinna być prowadzona edukacja w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Przeprowadzone badania opinii publicznej nie napawają optymizmem. Pomimo szerokiej kampanii informacyjnej dotyczącej ESG dużo osób nie wie, co się kryje pod tymi trzema literkami. Potrzebna jest nie tylko większa świadomość przedsiębiorstw z korzyści płynących z ESG, ale przede wszystkim powinniśmy postawić na edukację dzieci w wieku szkolnym. To młodzi zmienią nasz świat, ale by to zrobić lepiej niż my potrzebują odpowiednich narzędzi, w tym wiedzy dotyczącej zrównoważonego rozwoju i proekologicznych postaw – mówi Damian Kuraś, dyrektor Instytutu ESG i wiceprezes Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego.

Pomimo niskiej świadomości dotyczącej samego pojęcia ESG prawie 40 proc. ankietowanych uważa, że ochrona i przeciwdziałanie degradacji środowiska naturalnego powinny być priorytetem dla firm działających w Polsce. Kwestie społecznej odpowiedzialności biznesu i praw człowieka, w tym te dotyczące różnorodności i równego traktowania wskazało 26 proc.

– Chcemy zwiększyć świadomość Polaków dotyczącą pojęcia ESG i wszystkiego, co się z nim wiąże, nie tylko samego raportowania. Wielu przedsiębiorców wciąż nie wie, czy i w jakim stopniu obejmą ich planowane zmiany dotyczące wdrażania ESG. Ważne, by już dziś polskie firmy oswoiły się z takimi zagadnieniami jak: gospodarka w obiegu zamkniętym, ślad węglowy czy różnorodność i inkluzja – zaznacza Urszula Jóźwiak, prezes Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego.

25 stycznia 2023 r. w Warszawie odbędzie się II Kongres ESG – „Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG”. Eksperci, przedsiębiorcy, naukowcy i decydenci spotkają się, by promować wiedzę dotyczącą ESG, równoważonego rozwoju, nowych przepisów i dobrych praktyk. Organizatorami Kongresu są Instytut ESG oraz Fundacja im. XBW Ignacego Krasickiego.

Podczas II Kongresu ESG zostanie zaprezentowane badanie  „Medialność ESG. Raport 2020-2022”, który pokaże popularność hasła ESG w ciągu ostatnich trzech lat . Analizie zostały poddane media tradycyjne, jak również przekaz w mediach społecznościowych. Badanie ukazuje kontekst oraz obszary aktywności firm w zakresie ESG oraz najlepsze praktyki firm w zakresie ESG. Raport przygotowuje partner badawczy II Kongresu ESG - PSMM Monitoring & More. Efektem końcowym badania będzie prognoza: co się zmieni w kontekście ESG w kolejnych latach.

Analizując media obserwujemy, że informacji o ESG przybywa w lawinowym tempie i doskonale zdajemy sobie sprawę, że ESG w firmie to dzisiaj konieczność, a nie opcja do wyboru. Celem naszego badania jest zidentyfikowanie medialności tematu ESG w ciągu ostatnich 3 lat oraz odpowiedź na pytanie czy i w jaki sposób firmy realizują komunikację z tego zakresu. Analiza będzie miała zarówno charakter ilościowy, jak i jakościowy. Raport to nie tylko barometr medialności tego zagadnienia, ale także prezentacja inisghtów, trendów oraz najlepszych praktyk firm aktywnych w obszarze ESG. Jestem przekonana, że wyniki będą dla wielu marek drogowskazem, który pomoże zbudować lub poprawić strategię komunikacji w zakresie ESG – mówi Izabela Grzechnik, Project Manager for new research and development, PSMM Monitoring & More.

Celem drugiej edycji Kongresu ESG jest poszerzanie merytorycznej dyskusji dotyczącej standardów ESG w Polsce. Wątkiem przewodnim wydarzenia będzie transformacja zrównoważonego rozwoju, którą wymusiła wojna za naszą wschodnią granicą. Uczestnicy Kongresu będą dyskutować między innymi o: wpływie wojny w Ukrainie na realizację strategii transformacji przemysłowych i działań mających zatrzymać proces degradacji środowiska, problemach związanych z łańcuchem dostaw, głodzie i migracjach, o sprawiedliwości społecznej, równym traktowaniu w miejscu pracy, czystej energii, zrównoważonym rolnictwie, a także wpływie konsumentów na politykę firm.

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska" jest partnerem merytorycznym Kongresu ESG.

Więcej na stronie ESGkongres.pl  

Czytaj także

Najciekawsze artykuły i wywiady wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.