Coś o kobietach

  • Fot. Materiały Prasowe NBP
    Fot. Materiały Prasowe NBP

Temat kobiet, w tym ich pozycji i roli na rynku pracy, staje się wyjątkowo aktualny i jest podnoszony w różnych mediach zawsze na początku marca. Tak też stało się i w tym roku. Zostałam poproszona, zresztą po raz kolejny, o kilka wypowiedzi (bez bliższego określenia ich zarysu) na temat kobiet. Tak postawione zadanie nie należy do łatwych, ale też nikt nie obiecywał, że będzie łatwo. Z jednej strony cieszyć może proponowana swoboda wypowiedzi i chęć promowania kobiet przez różne środowiska, ale z drugiej strony może to wskazywać na potrzebę wypracowania nowej formuły doceniania roli kobiet w życiu zawodowym, bez popadania w niepotrzebne skrajności.

Moim zdaniem w sprawach zawodowych warto promować i doceniać osiągnięcia zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Wówczas podejmiemy wyzwanie zmiany mentalności niektórych Polaków. A wtedy wszyscy będziemy mogli cieszyć się z sukcesów innych i zaczniemy je doceniać.

Sukces ten może mieć bardzo różne wymiary także w życiu zawodowym. Nie wszyscy – i dobrze – mają takie same cele rozwoju profesjonalnego i wyobrażenia o powodzeniu. Sukces kojarzony jest przy tym głównie z dobrami materialnymi. Być może zbyt mało doceniane są zaś jego niematerialne wymiary, w tym pozycja społeczna, satysfakcja z tego, co się robi, czy szeroko rozumiany rozwój duchowy.

Sukcesem może być także budowanie nowych relacji społecznych i zawodowych (tzw. networking). Mam wrażenie, że mężczyźni przywiązują do tego aspektu większą wagę niż kobiety. Jestem przekonana, że ta sfera życia zawodowego i satysfakcji jest ważna, zachęcam, by jej nie marginalizować.

Kończąc, wszystkim Czytelnikom, zarówno kobietom, jak i mężczyznom, życzę satysfakcji z pracy, sukcesów i ich doceniania przez cały rok (nie tylko na początku marca).


Prof. Małgorzata Zaleska

 

Czytaj także

Najciekawsze artykuły i wywiady wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.