Bałtów - questing z dinozaurem w tle

Bałtów to malownicza kraina położona około 12 kilometrów na północny wschód od Ostrowca Świętokrzyskiego w dolinie rzeki Kamiennej u podnóża Gór Świętokrzyskich. W okresie jurajskim na tym obszarze znajdowało się ciepłe morze, a jego brzeg przypominał dzisiejsze wybrzeże Florydy! Po białych plażach wędrowały dinozaury, których szczątki zachowały się w Bałtowie do dziś.

Najstarsze ślady ludzkiego bytowania w rejonie Bałtowa sięgają wczesnego paleolitu. Najwcześniejsze siedlisko człowieka oryniackiego, sprzed ok. 35 tysięcy lat, pochodzi z Antoniowa Małego. Natrafiono tam na otwarte obozowisko z reliktami pracowni krzemieniarskiej, w której znajdowały się: rylce, noże, grociki strzał i materiał odpadowy. Ówcześni mieszkańcy tego rejonu, jeżeli nie zamieszkiwali jaskiń, budowali przenośne jurty, pędząc koczowniczy – oparty na zbieractwie, rybołówstwie i myślistwie – tryb życia. Najchętniej wykorzystywali tereny niżowe, lessowe, ale przede wszystkim wybierali piaszczyste wydmy i nadrzeczne żwirowiska, które przyciągały bogactwem materiału krzemiennego.

Kolejne ślady działalności człowieka w tym rejonie pochodzą z okresu wpływów rzymskich. Elementy kultury przeworskiej (z II i III w. n.e.) związanej z produkcją żelaza odkryto w Rudce Bałtowskiej, a także potwierdzono działalność metalurgiczną, z której słynął cały region świętokrzyski.

Nowożytne informacje o działalności człowieka w rejonie Bałtowa sięgają średniowiecza. Niektóre domysły badaczy dziejów datują początki kościoła w Bałtowie nawet na wiek XI, ale pierwszy potwierdzony zapis w aktach sądowych wzmiankuje Bałtów i tamtejszy kościół w roku 1326.

Takie były początki miejscowości. Dziś gmina rozwija się niezwykle prężnie. Mieszkańcy już dawno wzięli sprawy w swoje ręce i założyli Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „Bałt”. Zrozumieli, że jedyną szansą na rozwój jest turystyka.

Do nagłego rozwoju turystyki przyczyniły się ślady dinozaurów odnalezione w Bałtowie przez światowej sławy paleontologa, profesora Gerarda Gerlińskiego. Tropy pochodzą z okresu jury. Jeden z nich – trop drapieżnego allozaura – znajduje się na szczycie skały zwanej Czarcią Stopką, której nazwa związana jest z miejscowymi legendami, tłumaczącymi powstanie tego nietypowego śladu. Według jednej z nich diabeł niósł wielki głaz, by zburzyć miejscowy kościół. Nie zdołał jednak dotrzeć na miejsce przed wschodem słońca i upuścił tam kamień, na którym pozostały ślady diabelskich pazurów. Według innej legendy diabeł założył się z aniołem, że pokona Dolinę Kamiennej jednym skokiem. Odbił się od skały tak mocno, że pozostał na niej odcisk jego stopy. Kolejne tropy dinozaurów, w tym m.in. roślinożernego stegozaura, można zobaczyć w lessowym wąwozie zwanym Żydowskim Jarem, położonym nieopodal bałtowskiego młyna wodnego.

W miejscu odkryć śladów pradawnych gadów powstał JuraPark Bałtów – największa atrakcja regionu i pierwszy tego typu obiekt w Polsce. Na terenie JuraParku znajduje się ponad 100 wiernie odtworzonych modeli dinozaurów i innych zwierząt prehistorycznych. Każdy z nich powstaje z wielką dbałością o szczegóły przy współpracy z paleoartystami, którzy czuwają nad tym, aby figury były zgodne z najnowszymi odkryciami i standardami obowiązującymi w paleontologii. W JuraParku można nie tylko zrelaksować się, przeżyć ciekawą przygodę, ale przede wszystkim „pobawić nauką”. Myśl „bawić ucząc i uczyć bawiąc” od początku towarzyszyła twórcom tego miejsca. O jego randze świadczy m.in. tytuł Popularyzatora Nauki 2011 roku, który został przyznany Stowarzyszeniu Delta – właścicielowi JuraParku – przez Polską Agencję Prasową oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W JuraParku znajduje się także pełen atrakcji Park Rozrywki, Bajkowa Kraina Dinozaurów, Kino Emocji 5D. Ponadto dzieci mogą pobawić się w paleontologa i samodzielnie odkopać ukryty w piasku szkielet dinozaura.

Obok parku funkcjonuje Muzeum Jurajskie, w którym zgromadzono ponad 300 skamieniałości z kraju i ze świata, oraz Zwierzyniec Bałtowski, gdzie na obszarze 60 ha, w pięciu sektorach, w warunkach zbliżonych do naturalnych żyje ok. 500 zwierząt z sześciu kontynentów.

Jednak dzisiaj Bałtów to niekwestionowana stolica questingu, czyli nowatorskiej formy turystyki, zwanej turystyką z zagadkami. Questing polega na odkrywaniu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego małych ojczyzn. Łączy w sobie zabawę, elementy harcerskich podchodów i gier terenowych. To narracja, która towarzyszy zwiedzaniu, ale od zwykłych podchodów różni się przede wszystkim tym, że ściśle związana jest z konkretnym miejscem. Zapoczątkowany w USA questing jest w swych zasadach podobny do letterboxingu, gdzie tropy prowadzą do zapieczętowanych skrzyń, a ich odnajdywanie przypomina poszukiwanie skarbów. Na końcu przejścia na zdobywców czeka skarb – skrzyneczka, a w niej pieczątka, której odbicie potwierdza przebycie całej trasy.

Bałtowskie questy powstawały od 2010 roku. Do projektu ich tworzenia aktywnie włączyli się właściciele gospodarstw agroturystycznych oraz 20 młodych wolontariuszy z klubu Junior Bałt. Przez ponad rok przeszukiwali archiwa, biblioteki, docierali do ciekawych okazów przyrody, rozmawiali z najstarszymi przedstawicielami społeczności. Efektem projektu jest pierwsze 10 ścieżek edukacyjnych (questów), które w nietuzinkowy sposób opowiadają o dziedzictwie kulturowym gminy Bałtów. Są one dostępne zarówno dla turystów indywidualnych, jak i wycieczek szkolnych oraz grup zorganizowanych. Ulotki questów można otrzymać w gospodarstwach agroturystycznych, w punktach informacji turystycznej w gminie Bałtów, a także w kompleksie turystycznym JuraPark.

Wszystko o questach w Bałtowie można przeczytać tutaj: www.baltow.questing.pl

TAGI:

2/2012

Czytaj także

Najciekawsze artykuły i wywiady wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.