5 trendów transformacji cyfrowej firm na kolejną dekadę. Co radzi światowy lider usług doradczych

  • Fot.: Pixabay
    Fot.: Pixabay

Eksperci i specjaliści z firmy EY, światowego lidera w dziedzinie doradztwa biznesowego, przedstawili najważniejsze trendy, które zdeterminują rozwój biznesu w nadchodzącej dekadzie. Przedstawiamy syntezę ich ustaleń.

1. Chmura jest podstawą cyfrowej transformacji

Czy to rozwiązanie się sprawdzi? Czy jest ono bezpieczne? Jak wdrażać tę technologię? To najczęściej pojawiające się pytania. Dziś można już śmiało powiedzieć, że narzędzia oparte na chmurze stały się częścią biznesu, a przedsiębiorstwa coraz chętniej po nie sięgają. Według badań EY 60% korporacji deklaruje, że technologie związane z chmurą stanowiły największy odsetek inwestycji w technologie.

53% respondentów przyznaje, że prawdopodobnie w ciągu kolejnych dwóch lat żadna inna technologia nie osiągnie takiego rezultatu. Chmura to już nie rewolucyjny eksperyment, ale podstawowe narzędzie biznesowe. Przekłada się to na lepsze wskaźniki ekonomiczne oraz większą innowacyjność i szybkość działania.

CZYTAJ RÓWNIEŻ WYWIAD "MAGAZYNU TERAZ POLSKA": ZIELONA ENERGIA ZE SŁOŃCA I WIATRU TO JUŻ NIE TYLKO EKOLOGIA, A CZYSTA EKONOMIA. O STWORZENIU POTĘŻNEJ FIRMY I 20-KROTNYM ZWIĘKSZENIU ZYSKÓW W CIĄGU CZTERECH LAT, O ZWIĄZKACH FOTOWOLTAIKI Z ELEKTROMOBILNOŚCIĄ I O TYM, ŻE MOŻE W PRZYSZŁOŚCI POLSKIE TECHNOLOGIE PODBIJĄ ŚWIAT, Z DAWIDEM ZIELIŃSKIM ROZMAWIAJĄ MARZENA TATAJ I KAMIL BROSZKO.

Historię rozwoju technologii chmurowych dobrze pokazują dane dotyczące startupów. W ciągu ostatnich dwóch lat największy odsetek inwestycji wśród nich stanowiły wydatki na automatyzację procesów. Miało to miejsce w ponad połowie badanych przypadków. Chmura znalazła się dopiero na drugim miejscu (47%). Dowodzi to tego, że - choć jest ona dla startupów ważna - postrzega się ją jako warunek konieczny do wdrażania innych, bardziej innowacyjnych technologii, takich jak IPA. Wydaje się, że podobne nastawienie takie stanie się w nadchodzących latach powszechne we wszystkich przedsiębiorstwach.

Wybiegając myślą ku kolejnej dekadzie można oczekiwać, że wszystkie innowacje technologiczne będą w jakimś stopniu opierać się na chmurze. Zapewni jej to trwałe miejsce w historii jako fundament cyfrowego świata.

2. Skupienie na danych

Jeżeli „chmura” stanowi fundament dzisiejszych przedsiębiorstw, to „dane” są jej cegiełkami. Technologie chmurowe w ciągu ostatniej dekady były podstawą do rozwoju najważniejszych innowacji, takich jak Internet rzeczy (IoT). Pozwoli on przedsiębiorstwom wykorzystywać podłączone do chmury czujniki do zbierania danych praktycznie wszędzie. Od platform wiertniczych na środku oceanu po lodówki w naszych domach. Coraz większy napływ danych powoduje, że już dzisiaj największym wyzwaniem staje się znalezienie sensu w morzu zalewających nas informacji. Według naszych badań tylko 4% spółek ma zaawansowane kompetencje w zakresie analizy danych.

CZYTAJ RÓWNIEŻ WYWIAD "MAGAZYNU TERAZ POLSKA": FACEBOOK MA NAD NAMI PEŁNĄ KONTROLĘ. O POLSKIM I ŚWIATOWYM E-HANDLU, WŁADZY GIGANTÓW BIZNESU CYFROWEGO ORAZ O TYM, CZY DA SIĘ W DZISIEJSZYCH CZASACH TWORZYĆ DŁUGOLETNIE STRATEGIE, Z RENATĄ MROZOWICZ-CABAS ROZMAWIA KAMIL BROSZKO

Można się spodziewać, że odsetek takich firm w kolejnej dekadzie będzie wzrastał, a umiejętność pozyskiwania i sensownego wykorzystywania informacji stanie się podstawą sukcesu w biznesie. Już dziś przedsiębiorstwa korzystają z danych do opracowywania modeli symulacyjnych. Dzięki temu mogą analizować zachowania ludzi lub maszyn w celu przewidywania ich przyszłych zachowań.

Odpowiednia analiza danych w celu wykorzystania ich do planowania strategii firmy stanie się prawdopodobnie najważniejszym priorytetem biznesowym na kolejną dekadę.

3. Budowanie pozytywnych doświadczeń klienta to podstawa

Przedsiębiorstwa mają obecnie coraz lepszy wgląd w preferencje klientów. Ci udostępniają im coraz więcej danych o sobie. Inteligentni gracze biznesowi wykorzystują je, by jeszcze precyzyjniej kształtować preferencje klienta na podstawie jego dotychczasowych oczekiwań. Poprawa w obszarze customer experience zwiększa z kolei zaangażowanie klienta, co - przez przedstawicieli korporacyjnych pionów informatycznych - jest wskazywane jako priorytet (w aż 40%).

Koncentracja na obszarze customer experience jest ważnym trendem, który będzie wzrastał w kolejnych latach. Rosnąca liczba danych to oczywiście także większa odpowiedzialność zapewne dlatego przedsiębiorstwa będą musiały przeanalizować wszystkie zagadnienia z tym związane w tym szczególnie kwestie etyki i zarządzania.

Nastawienie organizacji na czerpanie z doświadczenia może koncentrować się zarówno na przyzwyczajeniach klienta (customer experience) jak i na doświadczeniach pracownika (employee experience). Istotne dla obu tych obszarów jest zorientowanie na konkretną osobę. Projektowanie oczekiwań wymaga personalizacji pod kątem konkretnych ludzi lub typów klientów na podstawie ich doświadczeń.

W przeszłości klienci i pracownicy musieli po prostu korzystać z tych technologii, które były dla nich dostępne, z lepszym lub gorszym skutkiem. Dzisiaj, a także w przyszłości, przedsiębiorstwa mogą wykorzystać technologię, aby się wyróżnić. Zapewniając w ten sposób unikatowe doświadczenia oraz wzmacniając pozytywne postrzeganie marki i jej wyróżniające się cechy na rynku.

W nadchodzącej dekadzie priorytetem strategicznym dla firm będzie kształtowanie podejścia zorientowanego na doświadczenie.

Wzmocnienie „customer experience” jest dzisiaj zdecydowanie jednym z najważniejszych celów organizacji. Przedsiębiorstwa starają się myśleć na ten temat przez pryzmat doświadczeń klienta i tak chcą wykorzystywać technologie cyfrowe, aby dopasować się do jego potrzeb. Najważniejszym elementem tego podejścia jest postawienie w centrum uwagi procesu projektowania oczekiwań na bazie osobistego ludzkiego doświadczenia. Dawniej chodziło tylko o jak najlepsze wdrażanie gotowych rozwiązań. Obecnie o kreowanie doświadczeń związanych z marką, z której - jako przedsiębiorstwo - chcemy być znani.

4. Ekosystemy i partnerzy wspierają rozwój kompetencji

59% ankietowanych spółek deklaruje, że w całej branży brakuje osób posiadających kompetencje, które pomogłyby przyspieszyć proces transformacji cyfrowej.

Dla przedsiębiorstw jest to poważny problem. Ich pracownicy muszą najpierw sami nauczyć się korzystać z technologii cyfrowych, zanim będą mogli pomóc klientom osiągnąć to samo. Przedsiębiorstwa biorą pod uwagę szereg możliwości rozwiązania tego problemu. Wspominaliśmy o tym w niniejszym raporcie. Może to być na przykład: tworzenie nowych zachęt, pozyskiwanie specjalistycznych spółek czy wprowadzanie nowych, obowiązkowych programów szkoleniowych.

Jednym ze sposobów, aby ominąć brak osób z odpowiednimi kompetencjami jest nawiązywanie partnerstw, które pozwalają wykorzystać zasoby swoich partnerów.

Partnerstwo strategiczne zawsze było dobrym rozwiązaniem, ale w dobie cyfrowej transformacji zyskało szczególnie na znaczeniu. Nasze badania wskazują, że dla 68% spółek współpraca z partnerami jest jedynym sposobem na odniesienie sukcesu. Pozwala to nie tylko pozyskać brakujące kompetencje, ale często przyspiesza wprowadzanie nowych produktów na rynek. W dodatku wykorzystywanie mocnych stron partnerów umożliwia wzmocnienie percepcji wśród klientów.

5. Bezpieczeństwo i ochrona danych zyskują na znaczeniu

Bezpieczeństwo informacji zawsze było ważne dla przedsiębiorstw ale dziś, w dobie transformacji cyfrowej jest wręcz kluczowe.

Ilość danych szybko rośnie, a wraz z nią - złożoność zagrożeń. Im więcej informacji do ochrony, tym więcej możliwości do nadużyć. Przedsiębiorstwa mają coraz więcej do stracenia, zwłaszcza w obliczu coraz bardziej restrykcyjnych przepisów. Niestety, na większość problemów związanych z cyberbezpieczeństwem nie ma prostego rozwiązania. Szybkie tempo rozwoju technologii oznacza, że nowe zagrożenia rozwijają się tak samo szybko, a co za tym idzie proces zapewniania bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie nigdy się nie skończy.

Nie jest zatem zaskoczeniem, że ochrona informacji to dla wielu uczestników rynku priorytet. 38% spółek deklaruje, że poprawa bezpieczeństwa i zabezpieczanie działalności są dla nich najważniejsze. Oceniają to na równi z wdrażaniem innowacji (39%) oraz poprawianiem doświadczeń klienta (40%). Nacisk na bezpieczeństwo jest dla przedsiębiorstwa istotny, jeżeli chce ono chronić swoje zasoby.

Same inwestycje w stosowne technologie to nie wszystko. Tak samo ważne jest kształtowanie kultury zorientowanej na bezpieczeństwo. Tylko w ten sposób da się wykorzystywać procesy wewnętrzne w odpowiedni sposób.

Przedsiębiorstwa dążą do poprawy bezpieczeństwa poprzez opracowanie rzetelnych procedur zarządzania nowymi technologiami. Tylko 8% spółek oceniło nowe rozwiązania jako „dobrze ugruntowane i aktywne”, a jedna trzecia (33%) zadeklarowała, że są one „weryfikowalne w ramach ich modelu zarządzania”.

W perspektywie kolejnej dekady można oczekiwać, że przedsiębiorstwa będą wzmacniać swoje piony odpowiedzialne za wschodzące technologie.

Czytaj także

Najciekawsze artykuły i wywiady wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.