Społeczeństwo

 • Fot. Maciej Chojnowski

  Przedsiębiorcza jak Polka

  Relacja z debaty „Polka przedsiębiorcza. Siła kobiet w polskiej gospodarce”, która odbyła się 12 lutego 2014 r. w Centrum Przedsiębiorczości Smolna w Warszawie, zrealizowana we współpracy...

   

  więcej
 • Być online i mocno stać na ziemi

  Na naszych oczach dokonuje się prawdziwa rewolucja w komunikacji. Te firmy, które nie dostrzegają potęgi Internetu, będą musiały nadrabiać stracony czas w ekspresowym tempie.

   

  więcej
 • Fot. Piotr Sumara

  Teraz Polska sportowa?

  Choć potrafiliśmy wybudować piękne stadiony – nie potrafimy na nich zwyciężać.

   

  więcej
 • Aktywność seniorów po polsku

  Seniorzy, podobnie jak pozostali obywatele, mają niezbywalne prawo do swoich małych ojczyzn, do współdecydowania, jak mają one wyglądać, funkcjonować i czemu służyć. Ich głos musi być słyszalny przez władze samorządowe, ich potrzeby poszanowane, a potencjał społeczny dostrzeżony i właściwie spożytkowany.

   

  więcej
 • Fot. Kamil Broszko

  Musimy zbudować niezbędne minimum poczucia wspólnoty

  Z premierem Tadeuszem Mazowieckim (1927–2013) rozmawia Kamil Broszko. Wywiad przeprowadzony 25 września 2013 r.

  więcej
 • Potrzebujemy spójnej narracji sukcesu – teraz!

  Bez silnej tożsamości nie podołamy wyzwaniom cywilizacyjnym.

  więcej
 • Strategie życiowe ludzi młodych przypominają pole walki

  O atutach młodych w polskim społeczeństwie i ich najważniejszej roli – przejmowaniu przywództwa – z prof. Krystyną Szafraniec rozmawia Marzena Tataj.

   

  więcej
 • Naprawdę nastał czas kobiet

  Z marszałek Sejmu Ewą Kopacz o patriotyzmie dnia codziennego, tworzeniu przez rząd warunków rozwoju i nowych rolach kobiet rozmawia Kamil Broszko.

   

  więcej
 • Fot. Materiał Kampanii Społecznej Rock Niepodległości
 • Fot. www.koprowski.net

  Wybitni i wybitni

  Wybitny aktor, wybitny naukowiec, wybitny przywódca… Przymiotnikiem „wybitny” określamy danego człowieka wtedy i tylko wtedy, kiedy, zgodnie z definicją „Słownika Języka Polskiego”, mamy na myśli człowieka przodującego, zasłużonego w dziedzinie nauki, kultury, sztuki, sławną postać, znakomitość, niemal geniusza, czyli człowieka obdarzonego niezwykłymi, niezrozumiałymi dla innych i niemal nadludzkimi zdolnościami.

   

  więcej
Najciekawsze artykuły i wywiady wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.