Zaufanie w biznesie - SONDA

  • UNIWERSAL
    UNIWERSAL

Czy zaufanie może stać się nowym paradygmatem biznesu? I czy jest obecne w długofalowej strategii firm? O odpowiedź na te pytania poprosiliśmy liderów przedsiębiorstw działających na polskim rynku – właścicieli, członków zarządów, menedżerów. Przedstawiamy ich opinie.

Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millennium
Sądzę, że już teraz dla coraz większej liczby firm zaufanie staje się paradygmatem ich działalności. Zaufanie, trudne do zmierzenia i sparametryzowania, umyka czasem w dyskusjach o strategii biznesowej. Niemniej jednak, aby osiągnąć sukces w biznesie, konieczna jest współpraca i wzajemne zrozumienie potrzeb wszystkich podmiotów uczestniczących w obrocie gospodarczym. Dotyczy to zwłaszcza inwestycji i innowacji. Zaufanie jest bowiem elementem sprzyjającym budowaniu kultury innowacyjności nie tylko w firmach, ale także w ośrodkach akademickich i samorządach.
Wpływ zaufania i współpracy na potencjał gospodarczy i innowacyjny widać również na poziomie regionów. Wyniki badania „Indeks Millennium 2019 – potencjał innowacyjności regionów” wskazują, że województwa, w których firmy oraz wszyscy uczestnicy procesu współpracują ze sobą, osiągają lepsze wyniki w innowacyjności. Lubelszczyzna i Podkarpacie to doskonałe przykłady regionów, w których potencjał innowacyjności jest wyższy niż siła ich gospodarki mierzona udziałem wytworzonego PKB. Nieprzypadkowo są to także regiony, gdzie odsetek firm współpracujących na rzecz innowacyjności jest największy. Co ważne, zaufanie wyzwala potencjał, który daje wymierne efekty bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów. Jest to szczególnie ważny aspekt w przypadku regionów, które nie są dużymi ośrodkami gospodarczymi, a więc nie dysponują znaczącymi zasobami finansowymi.

Agata Chowaniec, dyrektor zarządzająca Carport Aukcje Samochodowe
Czy zaufanie może stać się paradygmatem biznesu? Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Na pewno jednak nie jest to nowy paradygmat. Przecież zaufanie jako atrybut czy wzorzec biznesu obowiązuje nie od dziś. Polskie firmy budowały na nim swoją markę i jakość przez pokolenia. Wypracowana renoma dawała odbiorcy gwarancję i bezpieczeństwo, a marketing szeptany był (i nadal jest) nieoceniony dla rozwoju firmy. Również dziś w biznesie wiarygodność bez zaufania nie jest możliwa. Nawet jeśli z danym klientem spotkamy się tylko jeden raz i nie ma perspektywy dalszej współpracy, to przecież jego opinia o nas „pójdzie w rynek”.
Zaufanie jest niezbędne, by budować wieloletnią strategię rozwoju firmy. Dotyczy jakości świadczonej usługi, terminowości realizacji zlecenia, uczciwości i rozliczenia płatności w określonym czasie. Zaufanie jest najlepszym fundamentem każdego biznesu. Firma to nie NIP, to przede wszystkim ludzie i ich współdziałanie składające się na realizację wzajemnych zobowiązań. Sukces i rozwój firmy są możliwe tylko wtedy, gdy dokonują się równolegle na dwóch płaszczyznach: w relacji między firmą, pracownikiem, współpracownikiem i dostawcą oraz w relacji między firmą i klientem. Zaufanie jest jednym z najważniejszych czynników w stosunkach międzyludzkich i zdecydowanie jest obecne w długofalowej strategii rozwoju Carport Sp. z o.o. 

Konrad Pokutycki, prezes Zarządu BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
Zaufanie powinno być dogmatem biznesu. Skuteczne relacje, zarówno osobiste, jak i zawodowe, można zbudować wyłącznie na zaufaniu. W biznesie jest to szczególnie ważne, ponieważ wszystkie współpracujące ze sobą strony powierzają sobie nawzajem odpowiedzialność za sukces. Kluczowe w takiej relacji jest zaufanie do partnerów biznesowych, do podejmowanych przez nich działań oraz ich doświadczenia.
Zaufanie jako jedna z pięciu najważniejszych wartości BSH pozwoliło nam osiągnąć sukces. Mam na myśli zarówno zaufanie do naszych pracowników, które przejawia się w ich samodzielności i podejmowanych działaniach, jak i do kontrahentów, z którymi budujemy biznes. To podstawa skutecznego prowadzenia firmy. Praca oparta na zaufaniu jest ważna i będzie coraz ważniejsza, ponieważ musimy wciąż podejmować nowe wyzwania, co wiąże się z wzajemnym poleganiem na sobie. Od dawna podkreślam, że działalność BSH opiera się przede wszystkim na zaufaniu i odpowiedzialności – dwóch nierozerwalnie związanych ze sobą filarach sukcesu.

Bartłomiej Górniak, dyrektor Departamentu Strategii HR w Banku Pekao SA
Jako bank z długoletnią historią i tradycją przykładamy dużą wagę do zaufania. Nasi klienci powierzają nam swoje pieniądze, a co za tym idzie – plany, marzenia i cele, które mają odwagę realizować. Zaufanie wpisujemy w kulturę naszej organizacji, co ma szczególne znaczenie dla obecnych, ale i przyszłych pracowników.
Zaufanie jest niewątpliwie jednym z najistotniejszych czynników w relacjach społecznych i biznesowych. Od niego w dużym stopniu zależy efektywność współpracy, na którą stawiamy, realizując strategię Banku Pekao SA na lata 2018–2020. Wychodzimy z założenia, że wraz ze wzrostem zaufania do pracowników wzrasta również ich zaangażowanie. I odwrotnie: im większe zaangażowanie, tym bardziej sobie ufamy.
Zaufanie ma także istotny wpływ na kreatywność i energię, które napędzają innowacyjność. Z przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii analiz, w których porównywano największe firmy z rankingu „Times top 1000” z przedsiębiorstwami najsłabszymi pod względem innowacyjności, wynika, że zaufanie jest najistotniejszym czynnikiem, który różnicuje obie grupy. Zaufanie między ludźmi pozwala swobodnie dzielić się pomysłami, co według raportu jest czynnikiem wyróżniającym innowatorów, którzy odnoszą sukcesy.

Łukasz Koch, dyrektor ds. zasobów ludzkich, członek Zarządu Securitas Polska 
Zaufanie jest najważniejszym czynnikiem każdej relacji międzyludzkiej, warunkuje efektywną i długofalową współpracę. W biznesie zaufanie postrzegamy jako wiarygodność i pewność, że firma działa zgodnie z deklarowanym przez siebie i akceptowanym przez nas systemem wartości. Firmy budują je głównie poprzez odpowiedzialność za oferowane produkty lub usługi oraz markę, za którą stoją określone zasady i wartości. Jednak dopiero spójność tych elementów na linii firma – pracownik – kontrahent – klient umacnia wzajemne zaufanie. Trudno zdobyć zaufanie klientów, jeżeli pracownicy nie darzą nim firmy. Tworzenie relacji opartych na uczciwości i lojalności jest procesem ciągłym i wieloetapowym, rozłożonym w czasie i wymagającym niejednokrotnie odejścia od koncentrowania się na liczbach i wynikach. Zaufanie jest z pewnością podstawą długofalowych relacji biznesowych. W dobie dużej konkurencji rynek, rozumiany jako bliższe i dalsze otoczenie, rzadko daje drugą szansę. Zaufanie wpływa również na wynik biznesowy i ma wymiar ekonomiczny. Redukuje koszty, skraca czas realizacji projektów, podnosi efektywność i optymalizuje procesy, eliminuje spory i reklamacje. Utrata zaufania dla wielu firm może być nie do odrobienia. A wizerunek godnego zaufania przedsiębiorcy i pracodawcy można stracić w mgnieniu oka z powodu nawet jednej nierzetelnej informacji.
W Securitas zaufanie jest podstawą naszej pracy. Klienci powierzają nam mienie, wrażliwe informacje i pozwalają integrować systemy zabezpieczeń z ich procesami biznesowymi. Działamy w oparciu o trzy kluczowe wartości: uczciwość, czujność i uczynność, które wprost przekładają się na zaufanie naszych klientów, podwykonawców i pracowników. Budowanie zaufania to proces ciągły, za który odpowiedzialny jest każdy nasz pracownik – nie jest to tylko element etapu sprzedaży usług. Z drugiej strony jako firma codziennie nie tylko budujemy zaufanie naszych pracowników, ale też dokładamy wszelkich starań, aby go nie stracić.

Krzysztof Nowak, wiceprezes zarządu firmy Uniwersal; 
Anna Pawlik-Gonera, główny specjalista ds. marketingu i wizerunku
Rozpoczynaliśmy działalność w listopadzie 1992 r. Mieliśmy pomysł na produkcję wentylatorów przeciwwybuchowych, ale brakowało ustalonej strategii działania. Intuicyjnie wybieraliśmy do współpracy osoby, z którymi łączyły nas więzy rodzinne. Często również przyjaciół, ludzi, z którymi wspólnie przeżywaliśmy życie, co pozwalało sądzić, że sprawdzą się w realizacji przyszłych celów. Nawet nie wiedząc, że istnieje paradygmat zaufania w biznesie, zawsze działaliśmy zgodnie z nim, co pozwalało odnosić kolejne sukcesy przez wiele lat prowadzenia działalności. Wierzymy, że zaufanie jest istotą biznesu prawdziwego – takiego, który nie jest krótkowzroczny, lecz ma szeroki plan. Zaufanie jest podwaliną sukcesu firmy Uniwersal i nie wyobrażamy sobie, by w długofalowej strategii rozwoju naszego przedsiębiorstwa ten ważny aspekt miał nie odgrywać kluczowej roli.

Rafał Nawłoka, prezes Zarządu DPD Polska
Zdobycie i utrzymanie zaufania zarówno wśród klientów biznesowych, jak i konsumentów to jeden z głównych celów długofalowej strategii rozwoju DPD Polska. Nasze zaangażowanie jest doceniane przez konsumentów, których głosy kilkakrotnie zadecydowały o pierwszej pozycji DPD w rankingu serwisu Ceneo.pl i tytule Najlepszego Dostawcy. Dwukrotnie uhonorowano nas również tytułem Marki Godnej Zaufania. Od trzech lat DPDgroup prowadzi badania rynkowe „Barometr e-shopper”, które pozwalają poznać preferencje i zwyczaje zakupowe internautów. Z owych badań wynika, że zaufanie to ważny czynnik, którym kierują się konsumenci, decydując, w którym e-sklepie dokonają zakupów. 43 proc. z nich korzysta zawsze z tych samych stron. Zaufanie jest pochodną warunków pozwalających wytworzyć u e-konsumenta pozytywne doświadczenie od początku do końca procesu zakupowego. Według raportu „Barometr e-shopper 2018” dla 72 proc. e-nabywców już w momencie finalizowania zakupów istotne jest, która firma doręczy zamówienie. Aż 38 proc. regularnych nabywców stwierdziło, że świadomość, kto dostarczy przesyłkę, jest gwarancją dobrych zakupów.

Adam Silny, prezes zarządu ISS RFID Sp. z o.o.
Zaufanie postrzegam jako ponadczasową i niezmienną wartość. Prowadzę biznes od ponad 30 lat, dlatego wiem, że to naturalny element zarządzania firmą, który ułatwia jej funkcjonowanie. Jest niezbędne w zespole i przy współpracy z klientami i kontrahentami. Nasz zespół wywodzi się z przedsiębiorstwa rodzinnego. Staram się budować relacje tak, byśmy mieli do siebie zaufanie i wzajemnie się wspierali. Ważne, by pracownicy czuli, że w firmie jest osoba, na której mogą polegać w trudnych sytuacjach. Tę rolę staram się pełnić jak najlepiej, przekazując doświadczenie i wsparcie. Jako prezes muszę też mieć zaufanie do siebie i swoich decyzji.
Innym aspektem zaufania w biznesie są relacje z partnerami biznesowymi i kooperantami. Są one udane tylko wtedy, gdy opierają się na zaufaniu, postrzeganym jako wiarygodność, solidność i rzetelność. Ogromne znaczenie ma dotrzymywanie słowa i odpowiedzialność za działania. Potrzeba oczywiście czasu, aby taką relację zbudować, choć potencjał w tym zakresie potrafię szybko ocenić. Zaufanie w biznesie to dobra, a wręcz jedyna droga dla obu stron. Pozwala zaoszczędzić dużo czasu i energii. To postawa, świadomość, inteligencja społeczna i moralność.

Prof. Marcin Dyl, prezes Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami
Sektor finansowy pełni niezwykle ważną rolę w rozwoju gospodarczym każdego kraju. Jego istnienie musi opierać się na zaufaniu. Z systemem usług finansowych styka się praktycznie każdy dorosły obywatel. I każdy ma prawo oczekiwać, że działanie firm i instytucji będzie zgodne z prezentowaną przez nie misją i oparte na uczciwości. Choć zaufanie jest podstawową wartością tego sektora, spełniania standardów pilnują odpowiednie instytucje. Rynek funduszy inwestycyjnych jest niezwykle mocno regulowany, bowiem w strukturę produktów inwestycyjnych, które oferujemy, wpisane jest ryzyko. Generalnie fundusze nie gwarantują osiągnięcia zysku, ale też nie ograniczają jego możliwej wysokości. Zdarza się, że niewłaściwie dobrany produkt powoduje rozczarowanie klienta i rzutuje na przyszłe postrzeganie danej instytucji. Skutkuje to utratą zaufania. Inną przyczyną mogą być działania samej instytucji, która dążąc do maksymalizacji zysku, dopuszcza się niedozwolonych praktyk. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w 2018 r., gdy działania jednej firmy związanej z aktywnością windykacyjną położyły się głębokim cieniem na całym rynku finansowym i doprowadziły do upadku kilku podmiotów. Zaufanie jest niezwykle ważnym, ale również wrażliwym czynnikiem, który determinuje wizerunek i stanowi o reputacji rynku finansowego. Zaufanie buduje się przez wiele lat, korzystają z niego wszyscy uczestnicy rynku, zaś podważyć lub zniszczyć je może pojedynczy podmiot. Skutki, jakie wywołuje utrata zaufania, są głębokie i długofalowe.

Karolina Serwańska, dyrektor zarządzająca w Agencji Pośrednictwa Pracy Polski HR
Przedsiębiorcy stają przed wieloma wyzwaniami związanymi z adaptacją swoich biznesów do współczesnych trendów. Dziś wszyscy jesteśmy pionierami w swoich dziedzinach. Nie ma zbyt wielu gotowych rozwiązań możliwych do zastosowania przy wprowadzaniu nowych technologii, co oznacza ogrom pracy, prób i błędów. Zaufanie wobec wspólników, partnerów, klientów, doradców czy zespołów wdrażających nowe projekty niemal definiuje przyszłość firm.
Zaufanie jest, było i będzie obecne w długofalowej strategii rozwoju każdego biznesu. Odpowiedzialny przedsiębiorca budujący przyszłość firmy powinien przeanalizować zasoby i ocenić partnerów. Nie każdemu możemy dać mandat zaufania. Nie można też w pełni zaufać technologiom, gdyż implementacja biznesu 4.0 dopiero raczkuje, a współczesna ekonomia aktualizuje trendy na podstawie doświadczeń. Pozostaje zatem wskazać obszary, których rozwój jest kluczowy, i rzetelnie wytypować godne zaufania narzędzia i zasoby. Brak zaufania również jest istotną zmienną w planowaniu rozwojowym. Idą za nim ostrożność, szereg rozwiązań zapobiegawczych oraz większa świadomość ryzyka i niepowodzeń.

Tomasz Gibas, prezes Kogifi
Zaufanie jest kluczowym elementem definiującym relacje międzyludzkie. Staje się też podstawą funkcjonowania w biznesie. To od niego zależą stosunki z pracownikami, klientami czy kontrahentami. W długofalowej perspektywie zaufanie ze strony otoczenia biznesowego i tym samym mocna pozycja w branży przekładają się na wzrost produktywności i dochodów. Dyskusja na ten temat jest potrzebna, bowiem obserwujemy kryzys zaufania, szczególnie wśród przedstawicieli młodego pokolenia. Skutkuje to brakiem lojalności wobec firmy i marki, problemami z komunikacją i współpracą. Dlatego tak ważne jest, by w sposób przemyślany i długofalowy budować relacje ze wszystkimi przedstawicielami otoczenia biznesowego.
Oferujemy nowoczesne, czasem wręcz rewolucyjne rozwiązania, które de facto dopiero niedawno wkroczyły do świata biznesu i powoli podbijają kolejne branże. Jednocześnie działamy na rynku mocno konkurencyjnym. To wszystko sprawia, że kluczowe jest dla nas zdobywanie zaufania potencjalnych klientów, dla których rozwiązania bazujące na wirtualnej czy rozszerzonej rzeczywistości to wciąż nowość. Dbamy też o budowanie relacji opartej na zaufaniu z firmami, z którymi mieliśmy dotychczas okazję współpracować.

Krystyna Kalinowska, dyrektor inwestycyjny, Podlaski Fundusz Kapitałowy
Zaufanie powinno być podstawowym elementem każdej współpracy. Jednak świat nie zawsze jest idealny, dlatego relacje biznesowe buduje się nie tylko na zaufaniu, ale i spisanych zasadach. Jest to istotne zwłaszcza na początkowym etapie współpracy, kiedy kontrahenci jeszcze nie do końca wiedzą, czego mogą się po sobie spodziewać. Z czasem, gdy strony widzą, że zobowiązania wypełniane są sumiennie i terminowo, poziom zaufania rośnie, co przekłada się na korzyści. W naszej firmie wzajemne zaufanie oznacza większą lojalność, bardziej elastyczne zasady współpracy, a niejednokrotnie także zwiększony limit finansowania. Zaufanie do sprawdzonych partnerów już teraz traktujemy jako biznesowy paradygmat.
W przypadku funduszu typu venture capital zaufanie musi opierać się na solidnych podstawach. Naszymi klientami często są start-upy czy firmy obarczone sporym ryzykiem niepowodzenia. Przed rozpoczęciem inwestycji badamy potencjał danego przedsięwzięcia, analizujemy model biznesowy, konkurencyjność, strategię rozwoju, kompetencje zespołu, posiadane zasoby. Niezwykle ważne są dla nas dobre relacje i przejrzyste zasady współpracy, dzięki którym buduje się zaufanie.

Grzegorz Mielnicki, Salony Optyczne MiB Optic Kraków
Mam 30-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności i zatrudnianiu pracowników. Bez zaufania nie byłbym w miejscu, w którym teraz jestem. Nieprzypadkowo wspominam o zatrudnianiu personelu. Gdybym przez lata nie zdobył zaufania moich pracowników, dziś nie miałbym z kim realizować nowych pomysłów biznesowych. Z drugiej zaś strony wypracowałem pewien system świadczenia usług, który sprawia, że klienci mają do nas zaufanie. Przez lata udało nam się zebrać niemałą grupę lojalnych klientów, zadowolonych z naszych usług optycznych. Często do nas wracają, tworząc w ten sposób żelazną rezerwę pracy w tych niestabilnych czasach, tak trudnych dla małych firm rzemieślniczych.
Każdy chce uniknąć problemów z usługodawcą czy kontrahentem i najczęściej wybiera tego, którego zna, bo ma do niego zaufanie. Jest to jeden z argumentów przeciwko zakupom w sieci, gdzie sprzedawca najczęściej jest anonimowy.

Amadeusz Kowalski, wiceprezes Grupy Tubądzin
Zaufanie w biznesie jest tym, co łączy ludzi – pracowników z szefami, szefów z partnerami, pracowników ze sobą. W tak wielkiej strukturze, jaką jest Grupa Tubądzin, czynnik ten jest szczególnie istotny. W procesie powstawania płytki ceramicznej, a potem jej sprzedaży muszą ze sobą współpracować grupy specjalistów. Brak zaufania oznacza osłabioną komunikację, a to z kolei przekłada się na wydłużenie czasu realizacji danego projektu czy nawet zwiększenie kosztów. Tak więc zaufanie nie tylko może, ale powinno budować nowy paradygmat biznesu. W świecie ogromnej konkurencji markę firmy tworzą nie tylko najwyższej jakości produkty, ale też jej zaangażowanie w relacje z klientami, wychodzenie im naprzeciw. Z kolei bez naszych zaufanych partnerów handlowych nie moglibyśmy dystrybuować produktów Ceramiki Tubądzin do ponad 60 krajów świata. By skutecznie mogli oni budować wizerunek marki, muszą być pewni jakości produktu i solidności firmy oraz mieć świadomość, że są kluczowi w procesie sprzedaży. To wszystko osiąga się przez pielęgnowanie relacji opartych na szczerości i zaufaniu.
Grupa Tubądzin od lat współpracuje ze wspaniałymi projektantami – Dorotą Koziarą i Maciejem Zieniem. Gdyby nie dostali wolnej ręki i nie zostali obdarzeni zaufaniem ze strony właścicieli firmy, być może ta relacja nie byłaby tak trwała.

Ryszard Wtorkowski, prezes zarządu LUG SA
Zaufanie jest fundamentem zdrowej organizacji. Bez niego nie istnieje komunikacja, która umożliwia efektywną współpracę. Firmę LUG założyłem 30 lat temu. W międzyczasie zmieniały się mody związane z zarządzaniem biznesem. Jednak wartości takie jak zaufanie i wzajemny szacunek są wciąż tak samo ważne, a może nawet dziś, w sytuacji, kiedy trudno o pracowników, jeszcze ważniejsze niż kiedyś. Dla mnie podstawą prowadzenia biznesu jest postawienie człowieka w centrum – zarówno pracownika, jak i klienta czy partnera biznesowego.
Zarządzanie przez wartości dotyczy wszystkich obszarów naszej działalności. Dokładnie trzy lata temu uruchomiliśmy projekt „Drzewo wartości LUG”. Zapytaliśmy wszystkich pracowników, jakie wartości są dla nich ważne. I właśnie te, które zostały wskazane przez ogół – odpowiedzialność, satysfakcja, partnerstwo oraz innowacyjność i rozwój – stały się fundamentem strategii rozwoju firmy oraz częścią codziennego życia organizacji. Ich kultywowanie nie byłoby możliwe bez wzajemnego zaufania i szacunku.

Wojciech Muliński, członek zarządu Funtronic
Zaufanie z pewnością powinno być jednym z fundamentów zarządzania firmą. Chodzi zarówno o zaufanie między pracodawcą, pracownikami i partnerami, jak i między firmą i klientami. Budowanie wiarygodności to długi proces, natomiast stracić można ją bardzo szybko. Często może o tym zadecydować jeden mały błąd. Dlatego tak ważne są uczciwość, szczerość i rzetelność, które idą w parze z zaufaniem. Jedynie firmy, które działają przejrzyście, mogą liczyć na lojalnych klientów i partnerów, którzy przez lata będą korzystać z ich usług.
Zaufanie jest dla nas ważne od samego początku istnienia firmy. To dlatego, zakładając ją i opracowując pierwszą wersję Magicznego Dywanu, zrezygnowaliśmy z chińskich rozwiązań i ruszyliśmy z własną produkcją. Produkt jest używany przede wszystkim przez dzieci i osoby starsze. Z uwagi na jego montaż pod sufitem niezwykle ważna jest jakość i wytrzymałość elementów składowych. Nie chcieliśmy ryzykować zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników naszego produktu. Stale go ulepszamy, aby był bardziej atrakcyjny, ale też spełniał unijne wymagania jakości. W ten sposób utrzymujemy zaufanie naszych klientów i partnerów. To nasza strategia.

Jacek Dembicki, menedżer ds. public relations, Sarota PR
Zaufanie i wiarygodność tak naprawdę od zawsze były paradygmatem biznesu. Można wręcz powiedzieć, że bez zaufania nie ma szans na zdrową i satysfakcjonującą relację biznesową. Niemniej jednak ze względu na rosnącą konkurencję i liczbę uczestników rynku nabiera ono szczególnego wymiaru. W rozwijających się i rozwiniętych gospodarkach trzeba także wziąć pod uwagę znaczenie sektora usług, w którym tak istotny jest czynnik ludzki.
W branży public relations zaufanie jest absolutną podstawą. To na nim budujemy podstawy relacji z otoczeniem, np. mediami. Rozpoczęcie współpracy z nowymi klientami jest procesem polegającym właśnie na zyskaniu zaufania. Nie bez znaczenia jest wykazanie efektywności za pomocą obiektywnych wskaźników. Znana jest też waga rekomendacji, które są najskuteczniejsze, gdy otrzymujemy je od osób, którym ufamy. Przedłużenie współpracy z danym klientem czy rozszerzenie jej o nowe usługi to także wynik zaufania.

Marta Zięba, właścicielka Agencji Marketingowej Harmonic
Zaufanie bez wątpienia stanowi jeden z fundamentalnych filarów efektywnie funkcjonującego przedsiębiorstwa. Pracownicy darzący zaufaniem swojego pracodawcę wykazują większe zaangażowanie i aktywnie wspierają rozwój firmy. Podobnie jak brak zaufania pracowników do firmy zaburza jej strukturę, tak brak zaufania klientów uniemożliwia podjęcie jakichkolwiek działań na linii sprzedawca – konsument. Oprócz tego wysoki poziom zaufania przekłada się na kulturę firmy, jej wizerunek, wielkość podejmowanych przedsięwzięć oraz szybkość działania, a co za tym idzie, efektywność, która warunkuje konkurencyjność przedsiębiorstwa. 
Budowanie zaufania jest najważniejszym celem strategicznym naszej firmy. Od 2018 r. przeprowadzamy badania jakości współpracy. Wyniki ankiet wskazują jednoznacznie, że ponad 80 proc. badanych ocenia swój poziom zaufania do naszej firmy jako bardzo dobry, czyli najwyższy w skali.

Czytaj także

Najciekawsze artykuły i wywiady wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.