Godło „Teraz Polska” wyróżnia ofertę i markę w sposób wyjątkowy

  • Fot. Kamil Broszko/Broszko.com
    Fot. Kamil Broszko/Broszko.com

O historii i przyszłości Konkursu „Teraz Polska” oraz o potwierdzonych badaniami korzyściach wynikających z posługiwania się Godłem „Teraz Polska”.

Od pierwszej edycji Konkursu „Teraz Polska”, która odbyła się w 1993 r., oceniliśmy blisko 6 tys. zgłoszeń reprezentujących w zasadzie wszystkie branże polskiej gospodarki. Nagrodzonych zostało 721 laureatów. Najwięcej nagród zdobyli przedstawiciele sektora budowlanego, spożywczego i chemii przemysłowej. Od samego początku o Godło „Teraz Polska” ubiegały się zarówno małe, lokalnie działające firmy, jak i największe polskie marki. Ta tendencja jest widoczna również dzisiaj i wynika z faktu, że nagroda jest przyznawana za jakość produktu lub usługi, zaś wielkość przedsiębiorstwa nie ma znaczenia. Wśród laureatów można znaleźć firmy, które startowały i wygrywały w Konkursie więcej niż jeden raz. Rekordziści, m.in. Mokate, Gerlach, Spółdzielnia Lazur, OSM Koło czy poznańska firma Prote Technologie dla Środowiska, zdobyli Godło „Teraz Polska” czterokrotnie, dla czterech różnych produktów. To najlepszy dowód, że znak ten pełni rolę efektywnego narzędzia marketingowego i przynosi laureatom realne korzyści.

Godło „Teraz Polska” należy do najlepiej rozpoznawalnych logotypów promocyjnych w Polsce. Od lat w badaniach ankietowych odsetek osób deklarujących jego znajomość utrzymuje się powyżej 70 proc. Według badań zrealizowanych we wrześniu br. przez Centrum Badań i Analiz Rynku ASM blisko 72 proc. respondentów prawidłowo rozpoznaje znak „Teraz Polska”. Ankietowani, którzy zadeklarowali jego znajomość, zostali poproszeni o wymienienie nazw produktów, firm lub po prostu branż, z którymi kojarzą ten symbol. 74,4 proc. badanych było w stanie podać takie marki lub grupy produktowe. Największy odsetek wskazań dotyczył produktów spożywczych i budowlanych. Najczęściej wymienianymi markami kojarzonymi z Godłem „Teraz Polska” były: Blachy Pruszyński, Mlekovita i Atlas. Co ciekawe, choć ta ostatnia marka nie posługuje się znakiem od ponad 10 lat – jak pokazują wyniki badań – nadal jest z nim łączona przez wielu konsumentów.

Odpowiedzi osób badanych potwierdzają wysoką rozpoznawalność znaku „Teraz Polska” i jego skuteczność jako narzędzia promocyjnego, wspierającego sprzedaż i markę posługującej się nim firmy. 79,3 proc. respondentów uważa, że Godło „Teraz Polska” jest dobrym sposobem oznaczania polskich produktów i usług wysokiej jakości, zaś 77 proc. zadeklarowało, że ów znak umieszczony na opakowaniu produktu zachęca ich do zakupu.

Co tak naprawdę Godło „Teraz Polska” daje firmom? Mniejszym pomaga w promocji. A największym? Bo przecież wśród laureatów są również rynkowi liderzy. Znak ten jest prostym i czytelnym potwierdzeniem wysokiej jakości oferty firm umieszczających go na swoich produktach i usługach. Jest to szczególnie istotne w kontekście deklaracji dotyczących decyzji zakupowych i poszukiwania przede wszystkim produktów charakteryzujących się wysoką jakością. Uważam, że kwestie te są ważne zarówno dla właściciela małej rodzinnej firmy, działającej lokalnie, jak i dla osoby zarządzającej dużym przedsiębiorstwem. Można więc stwierdzić, że Godło „Teraz Polska” to skuteczne narzędzie promocyjne, które zachęca klientów do zakupu oznaczonych nim produktów oraz jest potwierdzeniem wysokiej jakości i polskiego pochodzenia. To znak pozwalający wyróżnić ofertę i markę firmy w sposób wyjątkowy.

Michał Lipiński
Dyrektor Konkursu „Teraz Polska”

Godło „Teraz Polska”

  • gwarantuje jakość i zaufanie
  • zwraca uwagę klientów
  • jest zachętą do zakupu dla 77 proc. klientów*

 

ZGŁOŚ SIĘ DO KONKURSU „TERAZ POLSKA”!
www.terazpolska.pl 
konkurs@terazpolska.pl

* Według badań wykonanych na zlecenie Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego przez ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku na reprezentatywnej próbie Polaków w lipcu 2019 r.

Czytaj także

Najciekawsze artykuły i wywiady wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.