Zagadka pięknej Polki ze zdjęcia rozwiązana

  • Fot. II wojna światowa w kolorze
    Fot. II wojna światowa w kolorze

Instytut Pamięci Narodowej w swoich mediach społecznościowych ogłosił, że dzięki poszukiwaniom internautów, można ustalić tożsamość Polki ze zdjęcia. To Maria Barr, żona brytyjskiego pilota (dowódcy 107. Dywizjonu RAF) Philipa Rexa Barra, który zginął w 1942 roku nad Holandią (według Dziennika Polskiego nr 896 z 11 czerwca 1943 roku). Na fotografii 22 letnia Pani Maria trzyma w dłoniach pośmiertnie odznaczenie męża - D.F.C. (Distinguished Flying Cross), które odebrała osobiście z rąk króla Jerzego VI w 1943 roku.

Maria Barr, z domu Chłusewicz, pochodziła z Kresów Wschodnich. Jak sama wspomina, urodziła się w rodzinie wojskowej w Grodnie a studia podjęła w Wilnie. Niestety wybuch wojny przeszkodził jej w dalszej nauce. Na emigracji poślubiła w 1941 roku Philipa, który rok później zginął śmiercią lotnika, pozostawiając młodą żonę. Maria wyszła powtórnie za mąż kilka lat później, tym razem za lotnika - Polaka. Od 1943 roku pracowała w Polskim Czerwonym Krzyżu w Edynburgu.

Ciekawe, czy internautom uda się dotrzeć do jej potomków?

EDIT:  Internauta Adam A. Pszczółkowski ustalił, że 11 grudnia 1941 r. w Glasgow Maria Chłusewicz wyszła za mąż za Philipa Rexa Barra-Barcińskiego, który zginął 7 listopada 1942 r. w wyniku zestrzelenia jego bombowca przez niemiecką artylerię. Pochowany został w mogile wojskowej w Wevelgem w Belgii.

Dowódca 107 dywizjonu RAF P. H. Dutton nie był w stanie powiadomić bezpośrednio młodej Marii Barr o losach męża. Dlatego pismo datowane na 22 listopada 1942 r. skierował do jej ojca, pułkownika Benedykta Chłusewicza. Tłumaczył w nim, iż w trakcie wypadków lotniczych zdarzają się cuda, jednakże prosił, aby córkę przygotować na najgorsze.

W kolejnym liście z dnia 28 listopada 1942 r. Dutton poinformował pułkownika Chłusewicza, że król Jerzy VI podjął decyzję o uhonorowaniu Rexa odznaczeniem Distinguished Flying Cross za dzielną służbę. W czerwcu 1943 r. Maria Barr została zaproszona do Pałacu Buckingham w Londynie, gdzie z rąk króla odebrała odznaczenie nadane jej mężowi.

EDIT: Według kolejnych ustaleń podanych na Facebooku przez Tomasza M. Muskusa drugim mężem Pani Marii nie był lotnik, ale kpt. br. Stanisław Grabowski, żołnierz 10 Brygady Kawalerii pod dowódctwem płk dyp. Stanisława Maczka. Stanisław został odznaczony dwukrotnie Krzyżem Walecznych: za walkę w wojnie obronnej w 1939 r. w Polsce oraz za walkę w obronie Francji. Wyzwalał również Belgię i Holandię a za swoje zasługi został odznaczony orderem Leopolda. Po wojnie zostal absolwentem uniwersytetu Cambrigde i członkiem Królewskiego Instytutu Architektów Brytyjskich. W 1972 roku razem z dwoma innymi architektami założył firmę DLG Architects, która prężnie działa do dziś.
 

Źródło FB IPN, FB II wojna światowa w kolorze, FB Tomasz M Muskus, FB Adam A. Pszczolkowski

zdjęcie kolorował Mateusz Pietruszkiewicz

Czytaj także

Najciekawsze artykuły i wywiady wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.