Współdziałanie na rzecz przyszłych pokoleń

Fot. Archiwum autora
Fot. Archiwum autora

W tym roku świętujemy 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Dzięki staraniom wielkiego patrioty, pianisty i kompozytora Ignacego Jana Paderewskiego powstał 13. punkt programu pokojowego Wilsona, określającego porządek po pierwszej wojnie światowej. 11 listopada 1918 r. spełnił się sen wielu pokoleń Polaków i po 123 latach niewoli pod zaborami, okupionej krwią powstań i pierwszej wojny światowej, powstało niepodległe politycznie i gospodarczo państwo polskie. Od tej daty wspólnym wysiłkiem budujemy nasz dom.

Z szacunkiem i podziwem wspominamy bohaterstwo naszych przodków, którym zawdzięczamy odzyskanie wolności. Ale także jesteśmy winni im uważność i troskę o największe narodowe skarby: wolność, niezależność, możliwość rozwoju w swojej ojczyźnie. Pamiętajmy, że nic nie jest dane nam raz na zawsze. Zaledwie po 21 latach wolności nasi ojcowie musieli poddać się na pięć długich lat okupacji hitlerowskich Niemiec, a potem, przez 44 lata, peerelowskiej władzy kontrolowanej przez Związek Radziecki. Niepodległość ma dla Polaków fundamentalne znaczenie nie tylko ze względu na przelaną krew przodków i utratę dziedzictwa materialnego. Musimy pamiętać o wyzwaniach, jakie stawia przed nami codzienność, w tym również postępujący rozwój technologiczny Europy i świata.

Największą wartością Polski są Polacy – przedsiębiorcy, naukowcy, artyści, sportowcy. Obywatele naszego kraju, którzy codzienną pracą przyczyniają się do rozwoju swojej ojczyzny. To oni tworzą polskie marki: przedsiębiorstwa, samorządy, uczelnie, instytuty badawcze, instytucje kultury, stowarzyszenia i fundacje. O skali polskiego sukcesu przekonuję się osobiście od kilkunastu lat, przewodnicząc Kapitule Konkursu „Teraz Polska”. Wyłoniliśmy już blisko 700 laureatów Konkursu „Teraz Polska” i 23 laureatów Konkursu „Wybitny Polak”.

W jedności siła – to motto naszego narodu. Powinno być ważne nie tylko w obliczu zagrożenia, ale każdego dnia, wypełnionego pozytywistyczną pracą. Tak jak przed stu laty zróżnicowane społeczeństwo żyjące pod trzema zaborami zdołało się zjednoczyć w poczuciu silnej wspólnoty obywatelskiej, tak i dziś naszym obowiązkiem jest współdziałanie na rzecz przyszłych pokoleń.


Michał Kleiber

Profesor nauk technicznych, mechanik i informatyk. W latach 2001–2005 minister nauki, w latach 2007–2015 prezes Polskiej Akademii Nauk, w latach 2006–2010 doradca prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Kawaler Orderu Orła Białego, przewodniczący Kapituły Konkursu „Teraz Polska”.

Czytaj także