Współdziałanie na rzecz przyszłych pokoleń

  • Fot. Archiwum Autora
    Fot. Archiwum Autora

W tym roku świętujemy 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Dzięki staraniom wielkiego patrioty, pianisty i kompozytora Ignacego Jana Paderewskiego powstał 13. punkt programu pokojowego Wilsona, określającego porządek po pierwszej wojnie światowej. 11 listopada 1918 r. spełnił się sen wielu pokoleń Polaków i po 123 latach niewoli pod zaborami, okupionej krwią powstań i pierwszej wojny światowej, powstało niepodległe politycznie i gospodarczo państwo polskie. Od tej daty wspólnym wysiłkiem budujemy nasz dom.

Z szacunkiem i podziwem wspominamy bohaterstwo naszych przodków, którym zawdzięczamy odzyskanie wolności. Ale także jesteśmy winni im uważność i troskę o największe narodowe skarby: wolność, niezależność, możliwość rozwoju w swojej ojczyźnie. Pamiętajmy, że nic nie jest dane nam raz na zawsze. Zaledwie po 21 latach wolności nasi ojcowie musieli poddać się na pięć długich lat okupacji hitlerowskich Niemiec, a potem, przez 44 lata, peerelowskiej władzy kontrolowanej przez Związek Radziecki. Niepodległość ma dla Polaków fundamentalne znaczenie nie tylko ze względu na przelaną krew przodków i utratę dziedzictwa materialnego. Musimy pamiętać o wyzwaniach, jakie stawia przed nami codzienność, w tym również postępujący rozwój technologiczny Europy i świata.

Największą wartością Polski są Polacy – przedsiębiorcy, naukowcy, artyści, sportowcy. Obywatele naszego kraju, którzy codzienną pracą przyczyniają się do rozwoju swojej ojczyzny. To oni tworzą polskie marki: przedsiębiorstwa, samorządy, uczelnie, instytuty badawcze, instytucje kultury, stowarzyszenia i fundacje. O skali polskiego sukcesu przekonuję się osobiście od kilkunastu lat, przewodnicząc Kapitule Konkursu „Teraz Polska”. Wyłoniliśmy już blisko 700 laureatów Konkursu „Teraz Polska” i 23 laureatów Konkursu „Wybitny Polak”.

W jedności siła – to motto naszego narodu. Powinno być ważne nie tylko w obliczu zagrożenia, ale każdego dnia, wypełnionego pozytywistyczną pracą. Tak jak przed stu laty zróżnicowane społeczeństwo żyjące pod trzema zaborami zdołało się zjednoczyć w poczuciu silnej wspólnoty obywatelskiej, tak i dziś naszym obowiązkiem jest współdziałanie na rzecz przyszłych pokoleń.


Michał Kleiber

Profesor nauk technicznych, mechanik i informatyk. W latach 2001–2005 minister nauki, w latach 2007–2015 prezes Polskiej Akademii Nauk, w latach 2006–2010 doradca prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Kawaler Orderu Orła Białego, przewodniczący Kapituły Konkursu „Teraz Polska”.

Czytaj także

Najciekawsze artykuły i wywiady wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.