W polskiej nauce wciąż męska dominacja, choć nieco mniejsza. Długa droga kobiet do równości społecznej

  • Fot. Pixabay
    Fot. Pixabay

Jedną z miar nierówności społecznych mogą być dysproporcje reprezentacji płci w środowisku naukowym.

Oczywiście można mówić o pewnym postępie w tej dziedzinie, gdy zważy się na przypadek Marii Skłodowskiej-Curie. Była ona, jako kobieta, ewenementem ówczesnego europejskiego środowiska naukowego. Obecnie wiele kobiet uczonych nie napotyka barier na drodze rozwijania kariery naukowej, wiec w zasadzie można uznać, że akademia realizuje postulat równego traktowania pod względem płci. Dokładniejsza analiza wskazuje jednak na inną prawidłowość. Gdy sprawdzimy, jaki odsetek kobiet pełni najbardziej eksponowane funkcje w instytucjach naukowych i jaki jest obecny w najbardziej prestiżowych gremiach, wówczas proporcje przemawiają znacznie na korzyść mężczyzn. Widać to choćby na przykładzie najbardziej szacownej w naszym kraju instytucji naukowej.

– Reprezentacja kobiet w Polskiej Akademii Nauk (PAN) staje się co raz większa, choć ciągle jest żenująco mała – mówi Jerzy Duszyński, prezes Polskiej Akademii Nauk. Podczas ostatniego, odbywającego się na początku grudnia Zgromadzenia Ogólnego PAN odbywały się wybory krajowych członków PAN oraz członków, funkcjonującej w ramach PAN, Akademii Młodych Uczonych. Do korporacji PAN, czyli do grona członkiń i członków PAN, wybrano 35 nowych osób. – Od lat zabiegam, aby reprezentacja kobiet w korporacji PAN nie była żenująco niska. Przed każdymi wyborami apeluję o to do obecnych członkiń i członków PAN, bowiem to oni dokonują wyboru. Z satysfakcją odnotowuję, że reprezentacja kobiet w korporacji PAN rośnie z wyboru na wybór. Po wyborach w 2013 roku wynosiła ona 5,6%, 2016 roku 7,0%, 2019 roku 10,3% i wreszcie po właśnie co odbytych wyborach w 2021 roku - 13,2%. Są wydziały PAN (korporacja PAN podzielona jest na 5 Wydziałów), w których ta reprezentacja jest już przyzwoita. W Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych wynosi ona - 19.6%, Nauk Biologicznych i Rolniczych - 18,4%, a Nauk Medycznych - 14,3%. Wydziały Nauk Ścisłych i Nauk Technicznych mają ciągle niski poziom reprezentacji kobiet, odpowiednio 8,2% i 8,9%, ale i tu znacząco on wzrósł w porównaniu do stanu po wyborach w 2019 roku, kiedy wynosił on odpowiednio 5,2% i 6,3% – dodaje prezes PAN.

Przed nami jeszcze długa droga. Ciągle jeszcze postęp w kwestii reprezentacji kobiet w korporacji PAN, choć widoczny, jest zbyt wolny. – Otuchę dają wybory do grona AMU. To grono wybijających się młodych badaczek i badaczy (nie starszych niż 37 lat) z polskich instytucji naukowych. Choć AMU działa dopiero od 10 lat, niektóre osoby z tego grona już weszły do korporacji PAN. W roku 2021 wybrano do AMU 18 osób, w tym 9 kobiet – kwituje Jerzy Duszyński.

Czytaj także

Najciekawsze artykuły i wywiady wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.