TOP 10 wpływowych Polek

Marzec jest miesiącem kobiet. Niniejsze wydanie magazynu „Teraz Polska” w całości poświęcone jest paniom. Naturalnym komentarzem do współczesnych zmian kulturowych i społecznych jest podkreślenie, że wpływy kobiet rosną – co czynimy poprzez opracowanie zestawienia najbardziej wpływowych polskich przedstawicielek płci pięknej.

Z jednej strony zewsząd słychać głosy, że panie w Polsce są mentalnie zablokowane na robienie kariery i osiąganie sukcesu, ze względu na patriarchalne wzorce kulturowe. Przygotowując zestawienie wpływowych Polek, chcieliśmy sprawdzić i wykazać, czy faktycznie zmiana dokonuje się na naszych oczach, a wpływowe polskie liderki o różnych specjalizacjach odgrywają faktyczną i istotną rolę w kształtowaniu rodzimej rzeczywistości. Wszystko wskazuje na to, że wpływ kobiet zwiększa się w postępie geometrycznym.

Do wskazania najbardziej wpływowych kobiet zaprosiliśmy wpływowych, ale też elokwentnych i świadomych mężczyzn – ważnych liderów w swoich dziedzinach. Dobraliśmy panów o najwyższej próby manierach i inteligencji. Jeżeli uznać, że miarą przygotowania społeczeństwa na wpływowe kobiety jest gotowość zaakceptowania siły owych pań przez wpływowych mężczyzn, to podjęte kroki można ocenić jako spójne. Redakcja magazynu „Teraz Polska” z radością opracowała całkowicie sfeminizowane wydanie pisma. Mimo to jej brzydsza część nie mogła sobie odmówić jednego choćby zaakcentowania męskiego pierwiastka – także i stąd zapewne dobrano wyłącznie panów do składu jury.

Wybierano panie reprezentujące różne sfery i specjalizacje, stąd zdecydowano, by ostateczna lista nie miała charakteru rankingu – wszystkie pozycje najbardziej wpływowej dziesiątki kobiet są równorzędne i prezentuje się je w kolejności alfabetycznej.

Dyskusje, które są nieodłącznym elementem przygotowania każdego podobnego zestawienia, były oczywiście burzliwe. Jednak, co ciekawe, nie sprowadzały się do negowania kandydatek, a wynikały z faktu, że naturalna dla tego typu zestawień ograniczona forma nie może pomieścić wszystkich zgłoszonych propozycji. To również pokazuje, jak wiele jest przykładów wskazujących, że zmienia się świat wokoło, a rola kobiet rośnie. Tym bardziej zapraszamy do lektury naszego opracowania.

Wyboru dokonali (w kolejności zasiadania przy stole jurorskim): Adam Szejnfeld, Dariusz Żuk, Ryszard Kalisz, Andrzej Matusiak, Piotr Pągowski, Robert Korzeniowski.

W obradach jury uczestniczyli również członkowie redakcji magazynu „Teraz Polska”: Krzysztof Przybył, Adam Mikołajczyk i Kamil Broszko.

10 najbardziej wpływowych Polek magazynu „Teraz Polska”
(UKŁAD ALFABETYCZNY – miejsca równorzędne)

Elżbieta Bieńkowska

Realizuje niespotykaną w naszych warunkach karierę merytoryczną – od urzędniczki miejskiej, poprzez różne szczeble samorządu, do stanowiska superministra i wicepremiera. Wykazuje się niezwykłą wiedzą fachową oraz umiejętnościami. Decyduje, w jaki sposób wydawać pieniądze z drugiej perspektywy finansowej UE, a równocześnie nadzoruje wszystkie kwestie związane z infrastrukturą i transportem – same piastowane funkcje i urzędy świadczą o wpływowości. Kompetencje polityczne pani premier są nieco niższe, co paradoksalnie może stanowić o jej sile wizerunkowej w dobie pewnego zmęczenia tradycyjną polityką. Sformułowanie autorstwa pani premier dotyczące klimatu na stałe weszło do języka potocznego.

Henryka Bochniarz

Powszechnie znana z dużych osiągnięć organizacyjnych i biznesowych. Jest przedstawicielką firmy Boeing w Polsce. Stworzyła organizację PKPP Lewiatan, za sprawą której jej osoba może wręcz uchodzić za sztandarowy przykład opiniotwórczości w świecie biznesu. Oczywiście z biegiem lat wyrastają jej konkurenci, ale nadal pozostaje kluczową osobą w świecie gospodarki. Lokata w naszym zestawieniu nie zaskakuje i nie jest pierwszym tego typu wyróżnieniem – w 2012 r. Henryka Bochniarz znalazła się na liście 50 najbardziej wpływowych Polaków tygodnika „Wprost”.

Anna Grodzka

Jest pierwszą posłanką z transpłciową przeszłością w historii polskiego parlamentaryzmu. Kiedy dostała się do polskiego Sejmu, stała się tematem światowych mediów, w USA jej wybór komentowały opiniotwórcze magazyny. Również  dlatego, że ta historyczna zmiana dokonała się w Polsce, kraju uznawanym za konserwatywny. Jest jej trudniej, jest w opozycji, ale ma duży wpływ na ludzi. Pokazuje, że można nie wstydzić się odmienności. Występuje w mediach i nie jest już wiązana wyłącznie z jednym tematem. Jej działalność nie ogranicza się do polityki, pełni również funkcje społeczne, m.in. została prezesem Stowarzyszenia Zrównoważonego Rozwoju Społecznego „Społeczeństwo Fair” i utworzyła Fundację Trans-Fuzja, działającą na rzecz osób traspłciowych.

Agnieszka Holland

Jest nie tylko światowej klasy reżyserem i scenarzystką, ale też postacią absolutnie opiniotwórczą w świecie filmu (od stycznia 2014 r. przewodniczy Europejskiej Akademii Filmowej w Berlinie). Włącza się również w szereg akcji powiązanych z kulturą. Firmuje swoim nazwiskiem rozmaite ważne inicjatywy i działalności (w 2008 r. została ambasadorką Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego). To typowy przykład twórcy mającego świadomość posiadania nazwiska i ogromnego wpływu, który zostaje pozytywnie wykorzystany w różnych ważnych działaniach, zmieniających obraz naszej rzeczywistości.

Ewa Kopacz

Kolejny przykład kobiety, która zrobiła niebywałą karierę polityczną i stała się jedną z najbardziej wpływowych osób w Polsce. W sejmowych kuluarach na jej temat ukute zostało nawet powiedzenie: od lekarza do cesarza. Zajmowała stanowisko ministra zdrowia, a obecnie jest marszałkiem Sejmu, czyli drugą osobą w państwie (po prezydencie RP). Nie waha się demonstrować swojej wpływowości, jak wtedy, gdy wbrew perswazjom podjęła decyzję o niekupowaniu szczepionek przeciw świńskiej grypie.

Justyna Kowalczyk

Umie sprawić, że niszowa jeszcze niedawno dyscyplina sportu staje się ostatnim krzykiem mody. W samej tylko Warszawie w zimowe weekendy widać sporo osób biegających na nartach. Jest kreatorką zbiorowej wyobraźni, a dla fanów sportu osobą wyjątkową – po raz piąty wygrała plebiscyt „Przeglądu Sportowego” na sportowca roku. Rezultaty osiągnięte podczas igrzysk w Soczi wzmocniły pozycję sportsmenki. Ma wpływ na społeczeństwo także ze względu na silną osobowość. Jest świadoma własnych atutów i w pozytywny sposób zaraża swoją bezkompromisową postawą. Pokazuje, że kobieta może się postawić wszystkim, bez względu na pozycję, mieć rację i wygrać. Od przeciętnego człowieka różni się m.in. tym, że ludzie ze złamaną kością nie potrafią chodzić, a ona w analogicznej sytuacji sięga po olimpijskie złoto.

Agnieszka Odorowicz

Przeniosła się z Krakowa do Warszawy i rozpoczęła pracę na styku kultury i polityki, będąc faktycznym twórcą i inicjatorem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Zmieniła sytuację w świecie dziesiątej muzy o tyle, że kiedyś nie było pieniędzy na filmy, a teraz są. Jeżeli przyjąć, że film jest najbardziej wpływową ze sztuk, to trzeba uznać, że pozycja Agnieszki Odorowicz jest analogiczna w dziedzinie kultury. Jest osobą niezwykle sprawną organizacyjnie, ale też charyzmatyczną w relacjach osobistych. Nie Spielberga, nie Camerona ani nawet nie Więckiewicza, ale właśnie jej nazwisko jest bodaj najczęściej wyświetlane na ekranach kinowych – przed każdym polskim filmem, który otrzymał dofinansowanie PISF (czyli przed niemal każdym polskim filmem w ogóle).

Monika Olejnik

Dziennikarka z wieloletnim stażem i o ustalonej renomie. Od lat prowadzi w największych mediach najbardziej popularne programy, nadawane w godzinach najwyższej słuchalności i oglądalności. Sam ten fakt definiuje skalę jej wpływowości. Jej marką jest swoista ambicja, a działalność w dużej mierze polega na wytykaniu błędów interlokutorom. Nieraz pojawiają się zarzuty wobec dziennikarki, że stosuje populizm, stara się zawsze górować nad rozmówcą, czasem zanadto przedkłada ton zaczepny nad merytorykę. Ale taka konwencja, lubiana przez słuchaczy, w powiązaniu z faktem mówienia każdego dnia do milionów Polaków jeszcze zwiększa jej wpływy. Monika Olejnik pozwala sobie na pewne ekstrawagancje modowe. Jest właścicielką kolekcji fantazyjnych butów, co – prócz wspomnianego wcześniej stylu uprawiania dziennikarstwa – upodabnia ją do gwiazd mediów amerykańskich.

Solange Olszewska

Dentystka, która zupełnie od podstaw założyła fabrykę autobusów Solaris pod Poznaniem. W kontekście dyskusji o kobietach warto wspomnieć, że dokonała tego wraz z mężem Krzysztofem. Oboje włożyli wiele serca w tę działalność. Krzysztof jest niezwykłym innowatorem, natomiast Solange Olszewska – wspaniałą organizatorką i zarządzającą biznesem. Stworzyła w pełni innowacyjny produkt, w 100 proc. pochodzący z Polski, oraz identyfikowaną z naszym krajem globalną markę. Jest niezwykle wpływową osobą nie tylko u nas, ale również w innych krajach, np. w Niemczech, gdzie jest uwzględniana w tamtejszych rankingach najbardziej wpływowych przedsiębiorców.

Nina Terentiew

Caryca polskiej telewizji. Co ciekawe, udowodniła, że można nią być nie tylko w instytucji państwowej. Od lat funkcjonuje w ramach prywatnej firmy, w wymagającym otoczeniu rynkowym. Ma wielki talent, niebywałego nosa i wie bodaj najlepiej, jak zaspokajać gusta Polaków. Do tego wymagane jest wyjątkowe wyczucie. Zmieniają się czasy i realia, a ona cały czas swoją robotę wykonuje wzorcowo, korzystając z olbrzymiego doświadczenia. Wiele znanych postaci telewizji, które również możemy uznać za wpływowe, stało się gwiazdami i uzyskało swoją pozycję właśnie dlatego, że tak zadecydowała Nina Terentiew.


Kamil Broszko

 

Czytaj także

Najciekawsze artykuły i wywiady wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.