Śmieciami w obywatela?

  • Fot. Pixabay
    Fot. Pixabay

40, 91 i 120 zł – tyle wyniosą maksymalne stawki za wywóz śmieci w przypadku naliczania odpłat w zależności od zużytej wody według zmiany w ustawie zaproponowanej przez  Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Prześledźmy aktualną sytuację na przykładzie Warszawy, której mieszkańcy od 1 kwietnia br. zapłacą horrendalne kwoty za wywóz śmieci. Przez ostatni rok warszawiacy płacili stałą stawkę od lokalu, która wynosiła  65 zł za mieszkanie oraz 94 zł za dom jednorodzinny. Teraz będzie znacznie drożej. Opłata za wywóz i zagospodarowanie odpadów została bowiem powiązana ze zużyciem wody, co najbardziej uderzy w większe gospodarstwa.

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej miasta, mieszkańcy nieruchomości jednorodzinnych i wielolokalowych domów (gdzie są wodomierze) zapłacą za śmieci według stawki 12,73 zł/1m3 zużytej wody. Natomiast, jeśli w nieruchomości nie ma wodomierza albo nie jest ona podłączona do sieci wodociągowej (ma np. własne ujęcie), opłata będzie oparta o założenie, że jeden mieszkaniec zużywa 4m3 wody, czyli opłata  będzie równa iloczynowi liczby mieszkańców x 4 x 12,73 zł. W przypadku domu zamieszkałego przez pięcioosobową rodzinę opłata za wywóz śmieci wyniesie 250 zł miesięcznie.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaproponowało zapisanie w ustawie maksymalnych stawek za wywóz śmieci, powiązanych ze średnim, miesięcznym zużyciem wody na 1 osobę:

  • jeżeli średnie miesięczne zużycie wody jest mniejsze niż 3 m3 (najczęściej 1 osobowe gospodarstwo) – stawka maksymalna wyniesie  ok. 40 zł
  • jeżeli średnie miesięczne zużycie wody wynosi od 3m3 do 12 m3 (najczęściej 2-4 osobowe gospodarstwo) – stawka maksymalna wyniesie ok. 91 zł
  • jeżeli średnie miesięczne zużycie wody wynosi powyżej 12 m3 (gospodarstwo pow. 5 osób) – stawka maksymalna wyniesie ok. 120 zł.

Proces legislacyjny potrwa jednak kilka miesięcy…

Źródło Businessinsider.com.pl Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Czytaj także

Najbardziej aktualne informacje o nowościach i promocjach
w naszym sklepie wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.