Ruch lotniczy szybko odbudowuje się po pandemii, jednak musimy zadbać o środowisko

  • Fot. Joanna Nowicka
    Fot. Joanna Nowicka
  • Katowice Airport, pomimo pandemicznego kryzysu, utrzymało pozycję krajowego lidera w segmencie przewozów czarterowych i umocniło się na pierwszym miejscu wśród lotnisk regionalnych w transporcie frachtu lotniczego.
  • Politechnika Śląska jest jednym z trzech najważniejszych dla branży lotniczej ośrodków kształcenia w Polsce, po Rzeszowie i Warszawie.
  • Śląsk jest silnym ośrodkiem kształcenia mechaników lotniczych i jedną z większych baz serwisowych w kraju.
  • Priorytetem Unii Europejskiej jest mocne ograniczenie emisji CO2, a branża lotnicza ma około 2-proc. udział w jej globalnej emisji.

Z Arturem Tomasikiem rozmawia Kamil Broszko.

Kamil Broszko: Jaką rolę pełni Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice im. Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach z punktu widzenia potrzeb i wizerunku Śląska?

Artur Tomasik: Od 2007 r. zespół Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA, czyli firmy zarządzającej Katowice Airport, realizuje największy w historii portu program inwestycyjny. W trakcie 15 lat skutecznie przeprowadziliśmy ponad 40 inwestycji prorozwojowych o łącznej wartości około miliarda złotych. Postawiliśmy sobie za cel, żeby nasza infrastruktura była sprawna operacyjnie i na najwyższym poziomie, a także ładna – jako wizytówka Śląska – dla pasażera lądującego w Pyrzowicach. Choć w dobie COVID-19 lotnictwo przeżyło kryzys, to lotnisko szybko odbudowuje silną pozycję sprzed pandemii. W 2022 r. przewidujemy obsłużyć już około 80 proc. pasażerów w porównaniu z rekordowym rokiem 2019, kiedy to z siatki połączeń portu skorzystało 4,84 mln podróżnych. Sprzyja temu fakt, że Katowice Airport, pomimo pandemicznego kryzysu, utrzymało pozycję krajowego lidera w segmencie przewozów czarterowych i umocniło się na pierwszym miejscu wśród lotnisk regionalnych w transporcie frachtu lotniczego.

KB: Przewodniczy pan Radzie Uczelni Politechniki Śląskiej. Jaka jest rola tej uczelni w rozwoju branży lotniczej na Śląsku?

AT: Już w 2007 r. na Politechnice Śląskiej – z inicjatywy uczelni, Urzędu Lotnictwa Cywilnego i Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego – powstało Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej. Od 2009 r. jestem przewodniczącym Rady Naukowo-Programowejtego centrum. Od tego czasu na Politechnice Śląskiej utworzono kilka kierunków lotniczych – kształcimy mechaników, nawigatorów oraz specjalistów dla potrzeb portów lotniczych. Politechnika Śląska jest właścicielką dwóch hangarów w Gliwicach i trzech samolotów, a czwarty wkrótce zostanie zakupiony. Dzięki temu każdy student z kierunku branży lotniczej ma możliwość zrobienia licencji pilota. W ten sposób staliśmy się jednym z trzech najważniejszych dla branży lotniczej ośrodków kształcenia w Polsce, po Rzeszowie i Warszawie.

KB: Lotnictwo w Polsce kojarzy się głównie z Doliną Lotniczą na Podkarpaciu. Tymczasem Śląsk jest również ważnym miejscem dla branży lotniczej w naszym kraju. Warto promować ten sukces.

AT: Politechnika Śląska robi to we własnym zakresie, ale dużą rolę w tym procesie odgrywa samorząd. Śląsk jest silnym ośrodkiem kształcenia mechaników lotniczych i jedną z większych baz serwisowych w kraju. W Katowice Airport mamy prężnie działającą bazę do obsługi technicznej samolotów. Aktualnie to dwa duże hangary, w których przeprowadzane są liniowe i ciężkie przeglądy statków powietrznych oraz tzw. szybkie wymiany silników turbowentylatorowych. W połowie 2022 r. do użytku oddamy trzeci hangar techniczny, będzie to największy tego typu obiekt w Pyrzowicach. Rozwijając infrastrukturę hangarową, tworzymy nowe możliwości dla studentów, którzy odbywają u nas praktyki, a potem podejmują pracę. Lotnictwo jest branżą nowoczesną, opartą na nowych technologiach, więc stwarza duże pole badawcze i wdrożeniowe dla szeroko pojętej nauki.

KB: Jednym z ważnych wyzwań, przed jakimi stoi Śląsk, jest dekarbonizacja, ale to oznacza zmianę całej tożsamości i zasadniczej idei regionu. Jakie są pana wnioski w odniesieniu do tej kwestii?

AT: Tu nie ma odwrotu. Zgadzam się z Barackiem Obamą, który powiedział, że jesteśmy pierwszym pokoleniem, którego dosięgnie efekt cieplarniany, i ostatnim, który może coś z tym zrobić. Priorytetem Unii Europejskiej jest mocne ograniczenie emisji CO2, a branża lotnicza ma około 2-proc. udział w jej globalnej emisji. Czeka nas rewolucja technologiczna, zaś przede wszystkim wyzwanie dotyczące produkcji paliw alternatywnych. W ciągu najbliższych lat wszyscy powinni poprawić swoje instalacje energetyczne lub je na nowo zbudować. Przed nami duży proces inwestycyjny, a co za tym idzie – i duże nakłady, więc siłą rzeczy latanie musi stać się droższe. Mam nadzieję, że nie zmieni to chęci do latania. Ruch lotniczy szybko odbudowuje się po pandemii, jednak musimy zadbać o środowisko.

KB: Co dla pana znaczy tytuł Promotora Polski?

AT: To wielki zaszczyt dołączyć do grona znamienitych osób, które w latach poprzednich zostały laureatami tego tytułu. Przywilejem prezesa jest odbiór nagrody, na którą pracuje cały zespół. W istocie to zwieńczenie 15 lat budowania infrastruktury, pozyskiwania funduszy na ten cel, również unijnych . Dlatego cieszymy się, że nasza praca została zauważona i dobrze oceniona, a nagroda stanowi jej uhonorowanie. Wierzę, że jesteśmy dobrym promotorem Polski na świecie.

Artur Tomasik – prezes zarządu Związku Regionalnych Portów Lotniczych, prezes zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA, firmy zarządzającej Katowice Airport. Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu w branży finansowej i lotniczej, a także w nadzorze spółek krajowych i zagranicznych. Przewodniczący Rady Naukowo-Programowej Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Od 2011 r. prezes zarządu Związku Regionalnych Portów Lotniczych. Od 2019 r. przewodniczący Rady Uczelni Politechniki Śląskiej.

Czytaj także

Najciekawsze artykuły i wywiady wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.