Poznaj Promotorów Polski z Małopolski 2022 r. – fotoreportaż

  • Fot. Kamil Broszko/Teraz Polska
    Fot. Kamil Broszko/Teraz Polska

21 października br., w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa odbyło się już trzecie w historii uroczyste wręczenie statuetek „Promotor Polski” w Małopolsce. Uhonorowani zostali: Joanna Szyman, prof. Andrzej Jajszczyk i prof. Andrzej Szczerski.

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego od ponad 30 lat jest organizatorem Konkursu „Teraz Polska”, którego celem jest wskazywanie najlepszych produktów i usług, wyróżniających się swoimi walorami jakościowymi. Projekt „Promotor Polski” został zainaugurowany w 2017 roku. Od tego czasu Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego utrwaliła swoją obecność na regionalnych kongresach gospodarczych, a tytułem zostało uhonorowanych już ponad 60 osób.

 - W tym roku w Krakowie już po raz trzeci wręczymy statuetki Promotorom z Małopolski. Fundacja nagradza ludzi działających lub wywodzących się z danego regionu, których osiągnięcia współtworzą pozytywny wizerunek naszego kraju. Chcemy promować sukcesy w dziedzinie przedsiębiorczości, kultury, nauki, sportu, mające niewątpliwy wpływ na nasze poczucie tożsamości i na rozwój kraju – mówi Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego.

W tegorocznej edycji laureatami tytułu „Promotor Polski” z Małopolski zostali:

Joanna Szyman, prezes Neo Hospital
prof. Andrzej Jajszczyk, wiceprzewodniczący Rady Naukowej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych
prof. Andrzej Szczerski, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie

(Fotografie: Kamil Broszko)

Joanna Szyman, prezes Neo Hospital, prof. Andrzej Szczerski, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie, prof. Andrzej Jajszczyk, wiceprzewodniczący Rady Naukowej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego
 

Krzysztof Nowak, prezes Uniwersalu i Anna Pawlik-Gonera, główny specjalista ds. marketingu i wizerunku firmy. Przedsiębiorstwo UNIWERSAL Sp. z o.o. z Katowic jest wielokrotnym zdobywcą Godła "Teraz Polska"

Od lewej: Janusz Kozłowski, prezes Colfarm SA, Grzegorz Mielnicki, MIB Optics, laureat Godła "Teraz Polska", NN, Wiesław Jopek, prezes Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej

Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego, w tle Michał Lipiński, dyrektor Konkursu "Teraz Polska"

Od lewej: Bogusław Kośmider, zastępca prezydenta miasta Krakowa, Wiesław Jopek, prezes Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego.

Joanna Szyman otrzymuje tutuł Promotor Polski z Małopolski 2022 r.

Uroczystość przyznania nagród Promotor Polski z Małopolski 2022 r. w Sali Obrad Urzędu Miasta Krakowa - Pałacu Wielopolskich

Prof. dr hab. Andrzej Jajszczyk otrzymuje tytuł Promotora Polski z Małopolski 2022 r.

Prof. dr hab. Andrzej Szczerski otrzymuje tytuł Promotora Polski z Małopolski 2022 r.

Promotorzy Polski z Małopolski 2022 r. oraz wręczający tytuły

Promotorzy Polski z Małopolski 2022 r.

Czytaj także

Najciekawsze artykuły i wywiady wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.