Potrząsanie pudełkiem, czyli o innowacjach społecznych słów kilka

  • Fot. Archiwum FOB
    Fot. Archiwum FOB

„Obyś żył w ciekawych czasach” – mówi stare chińskie przysłowie, któremu wiele osób przypisuje złowrogi charakter. Dysproporcje ekonomiczne i wyczerpujące się surowce naturalne są na liście konsekwencji, jakie przychodzi płacić za coraz szybszy rozwój i pogoń za wzrostem. Inni widzą we współczesnych problemach szansę, dzięki której biznes może budować wartość zarówno dla siebie, jak i dla otoczenia. Za pomocą innowacji poszukuje się sposobów na ulepszenie choć niewielkiego wycinka rzeczywistość.

Innowacja społeczna

Termin innowacje od dawna istnieje w debatach o biznesie. Innowacje to nie tylko tworzenie nowych pomysłów, ale również oryginalne wykorzystanie posiadanych już zasobów oraz istniejących rozwiązań w nowy, kreatywny sposób. W jaki sposób można stwierdzić, że dana innowacja ma charakter społeczny? Propozycję kluczowych wyznaczników wypracował zespół Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Jak twierdzą sami autorzy, lista nie jest zamknięta, a służyć ma lepszemu zrozumieniu istoty innowacji społecznych. Podkreślono przede wszystkim:

  • implementowanie – branie pod uwagę rzeczywistą możliwość wdrożenia oraz testowanie danego rozwiązania w warunkach, w których innowacja będzie funkcjonować;
  • replikowanie oraz skalę – dążenie do rozwiązania przekrojowego problemu społecznego;
  • emancypacyjny charakter – włączenie w proces tworzenia innowacji odbiorców, którzy dzięki korzystaniu z niej będą bardziej samodzielni;
  • powiązanie z realnymi problemami społecznymi – innowacje nie powinny służyć generowaniu nowych potrzeb;
  • cel społeczny – wartość dodana dla społeczeństwa jest głównym celem wprowadzenia innowacji, a nie jej efektem ubocznym.

Innowacyjność a współpraca

W dobie rozmów o roli biznesu w społeczeństwie coraz więcej uwagi poświęca się innowacjom społecznym. Ogromną rolę w procesie tworzenia odgrywa dialog i zaangażowanie różnych grup. Biznes sam nie rozwiąże problemów tego świata, zresztą żaden sektor nie jest w stanie tego zrobić samodzielnie. Połączenie w odpowiednich proporcjach wiedzy i kompetencji przedstawicieli różnych sektorów daje nową jakość w tworzeniu rozwiązań, które będą odpowiedzią na wyzwania współczesnego świata. Angażowanie odbiorców w proces tworzenia innowacji i nawiązywane przy projektach relacje pozwalają na lepsze zrozumienie potrzeb i wartości danej grupy. Przykładem takiego działania może być dialog w zakresie integracji cyfrowej prowadzony przez Orange Polska. Dzięki szeregowi spotkań z ekspertami, pracownikami oraz osobami niepełnosprawnymi firma ma możliwość przetestowania i wdrożenia rozwiązań związanych ze zwiększeniem dostępności produktów dla osób niepełnosprawnych. Innym projektem, który odpowiada na podobną potrzebę, jest wideotłumacz języka migowego – usługa wprowadzona przez ING Bank Śląski we współpracy z Migam.pl, która pozwala na połączenie wideo w placówce banku z certyfikowanym tłumaczem.

Pomaluj swój świat

To, jak wygląda współczesny świat, co najmniej w tym samym stopniu zależy od tego, co robimy, jak i od tego, czego nie robimy. Tworzenie innowacji społecznych wiąże się z eksperymentowaniem, elastycznością, otwartością na zmiany i umiejętnością stawiania odważnych celów. Jak podkreśla Seth Godin w książce „Potrząśnij pudełkiem. Mała książka dla wielkich ludzi”:  przestańmy czekać na mapę, która pokaże, jak rozwiązać problemy, i zabierzmy się za jej kreślenie.


Aleksandra Nowak

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

 

 

Czytaj także

Najciekawsze artykuły i wywiady wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.