Polska Akademia Nauk: nie będzie szybkiego powrotu do świata sprzed pandemii

  • Fot. Наркологическая Клиника, Pixabay
    Fot. Наркологическая Клиника, Pixabay

Eksperci są zgodni. Wymknięcie się koronawirusa spod kontroli jest cały czas realne. W ciągu najbliższych lat nie ma mowy o powrocie do sytuacji przed pojawieniem się pandemii. Przed nami nowa normalność, czyli ustalenie zasad i nauka życia ze stałą obecnością COVID-19.

W nowym stanowisku Polskiej Akademii Nauk, badacze wyjaśniają na przykładzie świńskiej grypy, że nawet jeśli WHO ogłosi zakończenie pandemii, nie oznacza to, że choroba znikła. Podobnie jest w przypadku COVID-19 - nie ma mowy o całkowitym wyeliminowaniu. Najważniejsze jest zmniejszenie występowania wirusa i ognisk zachorowań. Wówczas możliwy stanie się powrót do normalnego funkcjonowania gospodarki, edukacji i życia społecznego przy jednoczesnym zachowaniu wydolności systemu ochrony zdrowia.

Naukowcy podkreślają, że do wprowadzenia nowej normalności, niezbędne jest zrealizowanie programu szczepień na wszystkich trzech poziomach: lokalnym, krajowym i globalnym. Kluczowy w tym aspekcie jest czas, ponieważ wraz z jego upływem poziom przeciwciał zdobytych, czy to w sposób naturalny, czy po przez szczepienie, spada. Sytuację komplikują dodatkowo kolejne mutacje wirusa, które mogą charakteryzować się łatwiejszym szerzeniem i większą zjadliwością, jak np. znane już warianty brytyjski i południowoafrykański.

Wraz z upływem czasu i brakiem szans na całkowite wyeliminowanie wirusa, musimy jako priorytet traktować nie tylko zdrowie, ale także kwestie społeczne i gospodarcze. Zamiast cyklicznych ograniczeń wzbudzających niezadowolenie potrzebujemy długofalowej perspektywy i zasad funkcjonowania w nowej rzeczywistości. Dużą rolę w tym aspekcie odegra innowacyjne myślenie konstruktorów i nowe projekty środków transportu publicznego, pomieszczeń użyteczności zbiorowej, czy też systemów wentylacyjnych.

Zasady dystansu społecznego pozostaną z nami na długo. Dlatego ważne jest, aby wprowadzane restrykcje z jednej strony spełniały wymogi przeciwepidemiczne, a z drugiej nie paraliżowały normalnego funkcjonowania społeczeństwa. Eksperci PAN podkreślają, że ze strony rządzących konieczna jest również zmiana podejścia – z zarządzania kryzysowego do systemowego zarządzania w nowej rzeczywistości, z rozbudową służb, które mogą w sposób ciągły sprawować kontrolę nad epidemią, poprawą systemów informacyjnych i komunikacji społecznej.

Analiza została przygotowana przez interdyscyplinarny zespół doradczy ds. COVID-19 powołany w czerwcu ubiegłego roku. Na jego czele stoi prezes PAN, prof. Jerzy Duszyński.

Źródło: Polska Akademia Nauk, Stanowisko 12. Nowa normalność – nie będzie szybkiego powrotu do świata sprzed pandemii

Czytaj także

Najbardziej aktualne informacje o nowościach i promocjach
w naszym sklepie wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.