Patriotyzm konsumencki w dobie koronawirusa

  • Fot. Kamil Broszko/Broszko.com
    Fot. Kamil Broszko/Broszko.com

Fundacja „Teraz Polska” od niemal 30 lat promuje polską przedsiębiorczość. Od początku funkcjonowania wskazuje polskim konsumentom rodzime produkty i usługi wysokiej jakości i przekonuje, że warto je kupować. Stara się także uświadamiać, że cena nie musi być jedynym kryterium wyboru. Równie ważne są jakość, bo ona daje nam satysfakcję z produktu lub usługi, oraz miejsce pochodzenia produktu.

Ten ostatni czynnik wydaje się nabierać szczególnego znaczenia w kontekście trwającej u nas już ponad miesiąc pandemii koronawirusa. Nie tylko wywołała ona wielkie zmiany w naszym codziennym życiu i zmusiła do całkowitej rewizji dotychczasowych zwyczajów, ale stanowi ogromne zagrożenie dla tysięcy polskich przedsiębiorców i zatrudnianych przez nich pracowników. Każdy z nas słyszał ostatnio o branżach, które musiały wstrzymać lub poważnie ograniczyć prowadzoną działalność. Hotelarze, restauratorzy, fryzjerzy, właściciele różnych punktów usługowych, w których realizacja usługi jest związana z bezpośrednim kontaktem z klientem, są tego najlepszym przykładem. Do tego dochodzą firmy, które nie zawsze mogą funkcjonować na 100 proc. swoich możliwości. Czy w związku z tym mamy – jako konsumenci – wpływ na to, co stanie się z polskimi przedsiębiorcami i jaka będzie ich kondycja za kilka miesięcy? Czy w kontekście zapowiadanego przez wielu ekonomistów kryzysu, możemy im pomóc? Uważam, że tak. Sposób jest banalnie prosty – wybierajmy tylko polskie produkty i korzystajmy tylko z usług oferowanych przez polskie firmy (oczywiście jeśli mamy taki wybór). Dlaczego to takie ważne?

Otóż nie wszyscy mają świadomość, że jednostkowe decyzje zakupowe podejmowane przez nas mają realny wpływ na kondycję rodzimej gospodarki, a zatem również na kondycję polskich przedsiębiorstw. Robiąc zakupy, staramy się przede wszystkim zachowywać racjonalnie, czyli kupować dobrej jakości produkty i usługi, które spełnią nasze oczekiwania, i wydawać na nie możliwie mało. Nie zawsze jednak zadajemy sobie pytanie, dokąd trafiają nasze pieniądze. Czy ta kwestia ma jakiekolwiek znaczenie, skoro i tak pozbywamy się naszych pieniędzy? Okazuje się, że ma.

W 2019 r. Polacy przeznaczyli na same tylko wydatki w handlu detalicznym ponad 400 mld złotych. Za ponad 40 proc. tej kwoty zakupiono artykuły spożywcze. Widząc te dane, możemy sobie uzmysłowić, że jako konsumenci mamy realny wpływ na to, dokąd trafią nasze pieniądze. Czy zasilą polskich przedsiębiorców, którzy w kraju tworzą miejsca pracy, tutaj płacą podatki i tutaj inwestują środki finansowe w rozwój firmy, czy też zostaną wytransferowane za granicę i powiększą PKB innego kraju.

W tym miejscu warto przywołać dane opublikowane nie tak dawno przez firmę doradczo-audytorską Grant Thornton, z których wynika, że decydując się na zakup rodzimych produktów i usług, z każdej wydawanej złotówki w Polsce pozostaje 79 groszy. Jeśli natomiast decydujemy się kupić produkt zagraniczny, to w Polsce pozostanie jedynie 25 groszy, a reszta zasili gospodarkę kraju producenta. Eksperci obliczyli, że jeżeli jako konsumenci wydamy zaledwie o 1 proc. więcej na polskie produkty, to nasza gospodarka zostanie zasilona rocznie dodatkową kwotą 6,6 mld złotych.

Taki zastrzyk środków finansowych jest w obecnej sytuacji niewątpliwie bardzo potrzebny polskim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w niełatwym położeniu i coraz częściej mówią o konieczności redukcji etatów lub zamknięciu działalności. 

A więc dla naszego wspólnego dobra – w tych niełatwych dla nas wszystkich czasach kupujmy polskie! A jeśli chcemy mieć dodatkowo pewność najwyższej jakości – ze znakiem „Teraz Polska”!


Michał Lipiński
Dyrektor Konkursu „Teraz Polska”

 


 

Czytaj także

Najciekawsze artykuły i wywiady wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.