Okładka w nagrodę

  • "Żarówka", Beata Świerczyńska, nagroda główna w konkursie na okładkę magazynu "Teraz Polska"

Żarówkę „świecącą polskością” przedstawia zwycięska praca autorstwa Beaty Świerczyńskiej, wyłoniona w pilotażowej edycji konkursu dla studentów uczelni artystycznych na okładkę magazynu „Teraz Polska”, który zorganizowano we współpracy z warszawską Akademią Sztuk Pięknych.

 


Piotr Pietrzak, wyróżnienie w konkursie na okładkę magazynu "Teraz Polska"

Okładka magazynu „Teraz Polska” jest swoistą formą galerii, miejscem prezentacji wypowiedzi polskich twórców na temat patriotyzmu i polskości, ale bez patosu i zbędnych uniesień. Okładkę pierwszego numeru magazynu przygotował Jan Sawka i była to ostatnia praca artysty przed śmiercią w 2012 r. Następne okładki przygotowali: Andrzej Pągowski, Waldemar Świerzy, Ryszard Kajzer, Henryk Chyliński oraz Rafał Olbiński. Wraz z rozwojem pisma redakcja postanowiła przeznaczyć miejsce na okładce także dla młodych twórców – studentów polskich szkół artystycznych. W ten sposób narodził się pomysł na konkurs, w którym nagrodą jest publikacja pracy i promocja młodych artystów na równi z najlepszymi! Pierwsza, pilotażowa edycja konkursu na okładkę zorganizowana została we współpracy z warszawską ASP. W skład jury weszli: prof. Wiktor Jędrzejec – grafik, były prorektor warszawskiej ASP, dyrektor departamentu szkół artystycznych MKiDN; Rafał Olbiński – grafik i plakacista; Ryszard Kajzer – grafik, plakacista, wykładowca warszawskiej ASP, założyciel Zerkaj Studio; Wojciech Palczewski – projektant, grafik, założyciel agencji Tamburyn; Adam Mikołajczyk – redaktor prowadzący magazynu „Teraz Polska”, juror ogólnopolskich konkursów dotyczących reklamy i marketingu. Jury postanowiło przyznać główną nagrodę pracy „Żarówka” autorstwa Beaty Świerczyńskiej oraz wyróżnić pracę Piotra Pietrzaka.


Beata Świerczyńska 

studentka III roku grafiki na warszawskiej ASP, zajmuje się grafiką projektową i artystyczną, rysunkiem oraz malarstwem. Za pomocą działań plastycznych komentuje otaczającą rzeczywistość, wyraża swoje emocje. Więcej informacji: www.swierczynska.tumblr.com

   


Piotr Pietrzak 

student IV roku grafiki warszawskiej ASP w pracowni prof. Andrzeja Węcławskiego i prof. Lecha Majewskiego. W 2012 r. obronił tytuł licencjata ze specjalnością animacja na nowo powstałym Wydziale Sztuki Mediów na ASP w Warszawie. Więcej informacji: www.piotrpietrzak.blogspot.com

   

 

Czytaj także

Najciekawsze artykuły i wywiady wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.