O podobieństwach nauki i biznesu. Felieton Michała Kleibera

  • Prof. Michał Kleiber. Fot. KAKA/media
    Prof. Michał Kleiber. Fot. KAKA/media

Moja główna działalność zawodowa związana jest z nauką, jednak od wielu lat pełnię też funkcję przewodniczącego Kapituły Godła „Teraz Polska”.

Uczestniczę w pracach prowadzących do wyłonienia laureatów Konkursu „Teraz Polska”. Czynię to z ogromną satysfakcją również dlatego, że dostrzegam wiele podobieństw między nauką i biznesem. Oba te środowiska po pierwsze zajmują się poszukiwaniem prawdy. Uczeni odkrywają ją dzięki obserwacjom, eksperymentom, analizom. Przedsiębiorcy – poprzez rozumienie dynamiki rynku, zachowań konsumentów czy efektywności organizacyjnej. I przedsiębiorcy i uczeni testują hipotezy, które mają potwierdzić, lub zanegować ich teorie. Obu grupom nie jest obce też zarządzanie ryzykiem. Każdy wywód teoretyczny, wnioskowanie, eksperyment, jest narażony na błędy. Nie inaczej jest w środowisku rynkowym; zmienność, konkurencja, decyzje, czy inicjatywy – to wszystko obszary, w których nawet drobny błąd może sporo kosztować.

Zarówno nauka, jak i biznes rozwijają się dzięki podejściu innowacyjnemu i kreatywności. Przedsiębiorcy tworzą nowe, oryginalne produkty, usługi, modele biznesowe i strategie mające na celu zaspokojenie potrzeb rynku i tworzenie wartości. Uczeni zaś pogłębiają wiedzę poprzez opracowanie nowych teorii, technologii czy metodologii.

W obu dziedzinach, nauce i biznesie, istotne jest szczególne podejście do kwestii etycznych. Akademicy muszą spełniać surowe wymogi proceduralne, dotyczące w szczególności badań dotyczących ludzi, zwierząt i środowiska. W biznesie względy etyczne obejmują sprawiedliwe traktowanie pracowników, odpowiedzialne wykorzystanie zasobów i przejrzystość praktyk biznesowych.

W szczególnym stopniu chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden wspólny mianownik między nauką i biznesem. Chodzi mianowicie o konieczność ciągłego uczenia i adaptowania się do zmieniających się warunków. Badacze muszą aktualizować swoją wiedzę śledząc dorobek całej dyscypliny,  wyniki najnowszych eksperymentów i wnioski badawcze. Firmy też stale muszą się aktualizować, dostosowywać do zmian w rynku, technologiach, krajobrazie konkurencyjnym, aby zachować aktualność i odnieść sukces.

Prof. Michał Kleiber, przewodniczący Kapituły Godła „Teraz Polska”

Czytaj także

Najciekawsze artykuły i wywiady wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.