Mistrzowski networking ze znakiem "Teraz Polska" i Fundacją Polskiego Godła Promocyjnego

  • Fot. KAKA.media/Teraz Polska
    Fot. KAKA.media/Teraz Polska

Wielu znawców tematu uważa, że networking to jeden z najważniejszych fundamentów biznesu. Ostatnio mogli się o tym przekonać laureaci Konkursu „Teraz Polska”, którzy uczestniczyli w Letnim Klubie „Teraz Polska”.

Odbył się letni Klub "Teraz Polska". To wyjątkowa okazja do nawiązania nowych znajomości i nieformalnych rozmów o biznesie, sztuce, najnowszych osiągnięciach techniki, ideach, przyszłości Polski. Wszyscy laureaci Konkursu „Teraz Polska” stają się automatycznie członkami Klubu i biorą udział w prestiżowych, cyklicznych wydarzeniach.

Letni Klub "Teraz Polska", 2023 r. Fot. KAKA.media/Teraz Polska

Okazja do ciekawych spotkań nie przemija wraz z zakończeniem Gali „Teraz Polska”. Uczestnicy Klubów mają możliwość regularnego spotykania się z osobistościami polskiej gospodarki, kultury, sportu i polityki w familiarnej atmosferze, wymiany poglądów i doświadczeń, a także nawiązania nowych relacji biznesowych.

Po co w ogóle networking

Networking w biznesie oferuje wiele korzyści, które mogą znacząco wpłynąć na sukces i rozwój firmy. Oto dziesięć kluczowych zalet wraz z uzasadnieniem dla każdej z nich:

Zwiększone możliwości współpracy i partnerstwa

Tworzenie sieci pozwala przedsiębiorstwom łączyć się z innymi firmami, osobami fizycznymi i organizacjami w branżach uzupełniających lub pokrewnych. Ta współpraca otwiera możliwości dla partnerstw, wspólnych przedsięwzięć i wspólnych zasobów, co może prowadzić do innowacyjnych produktów i usług oraz większego zasięgu rynkowego.

Letni Klub "Teraz Polska", 2023 r. Fot. KAKA.media/Teraz Polska

Dostęp do zróżnicowanej puli talentów

Poprzez wydarzenia networkingowe, targi pracy i konferencje branżowe przedsiębiorstwa mogą przyciągać i rekrutować wykwalifikowanych specjalistów, potencjalnych pracowników i freelancerów. Zróżnicowana pula talentów zwiększa zdolność firmy do znalezienia odpowiedniej wiedzy specjalistycznej i utrzymania przewagi konkurencyjnej na rynku.

Letni Klub "Teraz Polska", 2023 r. Fot. KAKA.media/Teraz Polska

Dzielenie się wiedzą i spostrzeżenia branżowe

Networking zapewnia dostęp do cennych informacji branżowych, trendów i najlepszych praktyk. Interakcja z rówieśnikami, ekspertami branżowymi i liderami opinii sprzyja dzieleniu się wiedzą, co może pomóc firmie być na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami i wyprzedzać konkurencję.

Letni Klub "Teraz Polska", 2023 r. Fot. KAKA.media/Teraz Polska

Lepsza reputacja i widoczność biznesowa

Angażowanie się w działania sieciowe może pomóc w podniesieniu reputacji przedsiębiorstwa i poprawie jego widoczności w branży. Pozytywne rekomendacje ustne z połączeń sieciowych mogą generować rekomendacje i przyciągać potencjalnych klientów, partnerów i inwestorów.

Letni Klub "Teraz Polska", 2023 r. Fot. KAKA.media/Teraz Polska

Rozwój biznesu i generowanie leadów

Wydarzenia i platformy służące tworzeniu sieci stanowią podatny grunt dla generowania potencjalnych klientów. Spotkania z potencjalnymi klientami twarzą w twarz mogą budować zaufanie i relacje, zwiększając prawdopodobieństwo przekształcenia potencjalnych klientów w lojalnych klientów.

Letni Klub "Teraz Polska", 2023 r. Fot. KAKA.media/Teraz Polska

Dostęp do możliwości finansowania i inwestycji

Tworzenie sieci zapewnia dostęp do inwestorów, inwestorów venture capital i innych źródeł finansowania. Budowanie relacji z tymi osobami może prowadzić do potencjalnych możliwości finansowania, które są kluczowe dla rozwoju biznesu, rozwoju produktów i skalowania operacji.

Letni Klub "Teraz Polska", 2023 r. Fot. KAKA.media/Teraz Polska

Przewaga konkurencyjna dzięki wglądowi w konkurencję

Tworzenie sieci umożliwia przedsiębiorstwom pośrednie gromadzenie informacji o ich konkurentach. Rozmowy z innymi graczami z branży mogą dostarczyć cennych informacji na temat strategii i praktyk stosowanych przez ich rywali, umożliwiając firmom dostosowanie się i utrzymanie konkurencyjności.

Letni Klub "Teraz Polska", 2023 r. Fot. KAKA.media/Teraz Polska

Ulepszony system rozwiązywania problemów i wsparcia

Współpraca ze zróżnicowaną siecią specjalistów zapewnia dostęp do cennego systemu wsparcia. Firmy mogą szukać porad, rozwiązań problemów i dzielić się doświadczeniami z innymi osobami, które znalazły się w podobnej sytuacji.

Letni Klub "Teraz Polska", 2023 r. Fot. KAKA.media/Teraz Polska

Możliwości rozwoju osobistego i zawodowego

Tworzenie sieci umożliwia właścicielom firm i pracownikom rozwój osobisty i zawodowy. Interakcja z różnymi osobami i udział w warsztatach lub seminariach może poprawić umiejętności komunikacyjne, zdolności przywódcze i wiedzę branżową.

Letni Klub "Teraz Polska", 2023 r. Fot. KAKA.media/Teraz Polska

Globalny zasięg i międzynarodowa ekspansja

Tworzenie sieci otwiera drzwi do międzynarodowych rynków i potencjalnych klientów na całym świecie. Budowanie relacji z międzynarodowymi partnerami i klientami może prowadzić do udanej globalnej ekspansji i dostępu do szerszej bazy klientów.

Podsumowując, nawiązywanie kontaktów w biznesie to potężne narzędzie, które może zapewnić strategiczne korzyści poprzez ułatwianie współpracy, wspieranie wzrostu oraz zwiększanie zasięgu i wpływów firmy na rynku.

Letni Klub "Teraz Polska", 2023 r. Fot. KAKA.media/Teraz Polska

Możesz już zgłosić swój produkt lub usługę

Można już zgłaszać produkty i usługi do 34. edycji Konkursu „Teraz Polska”. Zachęcamy Państwa (niezależnie od branży, typu działalności, wielkość firmy, rodzaju produktu) do udziału w Konkursie i spojrzenia nań jako na efektywne narzędzie komunikacyjne.

Konkurs „Teraz Polska” to inicjatywa promująca krajową gospodarkę już niemal 35 lat. W tym czasie wyróżniliśmy ponad 800. laureatów – produkty i usługi tworzone przez firmy reprezentujące różnorodne branże. Godło „Teraz Polska” stało się znakiem rozpoznawalnym przez wszystkich Polaków, zaś dobra nim oznaczone, niezależnie od kategorii, są utożsamiane z wysoką jakością przez 80 proc. respondentów. W dobie rynkowej wielości i silnej konkurencji Polacy chętnie odwołują się do Godła „Teraz Polska” dokonując wyboru produktu i usługi, zarówno w tradycyjnych kanałach dystrybucji, jak również w Internecie.

Czytaj także

Najciekawsze artykuły i wywiady wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.