Brożek, Gantner, Mączyńska i Zgliczyński uhonorowani tytułem "Przyjaciel Teraz Polska". Fotoreportaż

  • Fot. KAKA.media
    Fot. KAKA.media

20 lipca w Warszawie w Auli Kryształowej i Pałacyku Rektora SGGW odbył się letni Klub „Teraz Polska” organizowany przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego. Podczas wydarzenia przyznano wyróżnienia „Przyjaciel Teraz Polska”. Uhonorowani tytułem zostali: Tomasz Brożek, przedsiębiorca; dr Andrzej Gantner, działacz gospodarczy; prof. Elżbieta Mączyńska, ekonomistka; prof. Wojciech Zgliczyński, lekarz.

Fot. KAKA.media/TERAZ POLSKA

Mówi fascynująco o gospodarce

– Zrozumieć gospodarkę i to jak łączy się z rzeczywistością nie jest rzeczą łatwą. Trzeba rozumieć w jaki sposób jednostki i społeczeństwa podejmują decyzje dotyczące alokacji zasobów w celu zaspokojenia swoich potrzeb. Trzeba rozumieć, jak działa produkcja, dystrybucja i konsumpcja towarów i usług, jak zachowuje się rynek, jego podmioty i jak na gospodarkę wpływa polityka. Najlepiej pojmujemy trudne zagadnienia, gdy tłumaczy nam je mądry przyjaciel. A takim przyjacielem Fundacji „Teraz Polska” jest Pani prof. Elżbieta Mączyńska: ekonomistka, profesor nauk ekonomicznych, Członkini Prezydium Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” i Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN oraz Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, w latach 2005-2021 prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, obecnie prezes honorowa tej znamienitej i wpływowej organizacji. Tytuł "Przyjaciel Teraz Polska" otrzymuje pani profesor Elżbieta Mączyńska – mówi Michał Lipiński, dyrektor Konkursu "Teraz Polska", prowadzący uroczystość.

Fot. KAKA.media/TERAZ POLSKA

Mistrz chleba powszedniego i ekskluzywnych wypieków

– Chleb jest nie tylko podstawowym składnikiem naszej codziennej diety, ale też odgrywa istotna rolę kulturową. Łamanie się chlebem to znak przynależności do wspólnoty, wyznającej te same wartości. Chleb pieczony przez Piekarnię Złoty Kłos z podkrakowskich Dobczyc zdobył Godło Teraz Polska i bez wątpienia integruje rodziny i przyjaciół. Zakład, który powstał ponad 30 lat dzięki pasji mistrza piekarstwa Czesława Palonka i jego córki Marii oraz zięcia Władysława Brożka, dzisiaj jest nowoczesną firmą, w której tradycja łączy się z nowoczesnością. Dla właścicieli, którzy reprezentują już trzecie pokolenie rodziny, priorytetem jest domowy smak i wysoka jakość wyrobów. Pieczywo jest wytwarzane według własnych receptur opartych na tradycyjnych polskich przepisach. Produkty piekarni Złoty Kłos można spotkać w Krakowie i praktycznie na terenie całej Małopolski. A dzisiaj, dzięki hojności Tomasza Brożka spróbujemy i my wspaniałego chleba oraz doskonałych ciast z Dobczyc. Tytuł "Przyjaciel Teraz Polska" otrzymuje pan Tomasz Brożek – mówi Lipiński.

Fot. KAKA.media/TERAZ POLSKA

Uczony, lekarz, humanista

– Kolejny nagrodzony, to nie tylko internista i endokrynolog oraz nauczyciel akademicki, ale także znakomity humanista. Profesor  nauk medycznych związany z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego i Szpitalem Bielańskim. Od 2005 roku pełni funkcję kierownika Kliniki Endokrynologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, a od 2016 roku - zastępcy dyrektora ds. klinicznych tej uczelni. Ponadto od 2007 roku pełni obowiązki zastępcy dyrektora Szpitala Bielańskiego ds. klinicznych. To dzięki organizowanym przez niego kursom dla lekarzy specjalizujących się w chorobach wewnętrznych oraz endokrynologii możemy być pewni, że polscy interniści, diabetolodzy i endokrynolodzy znają najnowsze terapie medycyny światowej i są w stanie je wdrażać z sukcesem. W 2009 roku Klinika Endokrynologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie pod jego kierunkiem została uhonorowana Godłem „Teraz Polska” właśnie za kształcenie w zakresie endokrynologii. Tytuł Przyjaciel Teraz Polska trafia do pana profesora Wojciecha Zgliczyńskiego – twierdzi Lipiński.

Działacz gospodarczy, który o rynku żywności wie wszystko

– Wyróżnionym został również wiceprezes zarządu i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców, nagrodzonej Godłem Teraz Polska za wspaniały program edukacyjny adresowany do dzieci i młodzieży „Trzymaj Formę”, redaktor naczelny kwartalnika „Food-Lex”, członek Rady Związku Pracodawców i Przedsiębiorców. Reprezentuje PFPŻ w największej europejskiej organizacji przemysłu żywnościowego Food Drink Europe. Od ponad 20 lat jest związany z gospodarką żywnościową w zakresie zarządzania, marketingu, public relations, społecznej odpowiedzialności biznesu. O rynku żywności wie w zasadzie wszystko. Rozmowy z nim na ten temat, ale i na wiele innych, to prawdziwa przyjemność oraz możliwość uzyskania wielu ciekawych informacji. W ostatnim czasie jest mocno zaangażowany we wprowadzenie w Polsce systemu kaucyjnego. Tytuł Przyjaciela „Teraz Polska” otrzymał również Andrzej Gantner – kwituje Lipiński.

Fot. KAKA.media/TERAZ POLSKA

Fot. KAKA.media/TERAZ POLSKA

Fot. KAKA.media/TERAZ POLSKA

Fot. KAKA.media/TERAZ POLSKA

Fot. KAKA.media/TERAZ POLSKA

Fot. KAKA.media/TERAZ POLSKA

Fot. KAKA.media/TERAZ POLSKA

Czytaj także

Najciekawsze artykuły i wywiady wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.