Mateusz Hołda najmłodszym profesorem w Polsce!

  • Fot. Wikipedia
    Fot. Wikipedia

W wieku 29 lat Mateusz Hołda, lekarz i naukowiec, kardiomorfolog na wniosek  Rady Doskonałości Naukowej otrzymał nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tytuł profesora nauk medycznych. Tym samym Mateusz Hołda został najmłodszą osobą w historii Polski, która otrzymała tytuł profesora i pierwszą, która uzyskała go przed ukończeniem 30. roku życia.

 

„To chyba ten moment, na który czeka każdy naukowiec.” - napisał w swoich mediach społecznościowych profesor Hołda. „Wynik dziewięciu lat intensywnej pracy naukowej zaowocował przyznaniem mi tytułu profesora medycyny. I tak oto w wieku 29 lat stałem się najmłodszym w historii Polski profesorem. Na drodze do tego sukcesu było więcej porażek niż zwycięstw – było ciężko (czasami bardzo ciężko), ale na pewno było warto. Dziękuję wszystkim którzy przyczynili się do tego sukcesu – jest Was wielu! Myślę, że to jednak nie jest koniec mojej ścieżki naukowej, a dopiero jej początek…”

Profesor Mateusz Hołda jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale jako pierwszy w Polsce zakończył przewód doktorski przed ukończeniem studiów magisterskich (bez posiadania tytułu magistra lub równorzędnego) – w chwili obrony doktoratu był studentem szóstego roku kierunku lekarskiego. Promotorem jego pracy doktorskiej Cieśń mitralna oraz cieśń trójdzielno-żylna – anatomiczne podłoże dla zabiegów ablacji substratu arytmogennego był prof. Jerzy Walocha.

Hołda od początku kariery naukowej związany z Katedrą Anatomii UJ.  W 2013 roku założył niezależny, międzynarodowy zespół naukowy HEART – Heart Embryology and Anatomy Research Team zajmujący się badaniami nad architekturą układu sercowo-naczyniowego, którego pozostaje kierownikiem. Członek Rady Młodych Naukowców, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz American Association of Clinical Anatomists oraz American Association for Anatomy.

W 2019 roku znalazł się na europejskiej liście Forbsa „30 Under 30” skupiającej Europejczyków przed 30. rokiem życia, będących liderami w swoich dziedzinach.

20 lutego 2020 roku Rada Dyscypliny Nauki Medyczne Uniwersytetu Jagiellońskiego, na podstawie dorobku naukowego i monotematycznego cyklu artykułów pod zbiorczym tytułem Atrial septal pouch – occurrence, imaging methods and clinical significance of the newly described anatomical structure, nadała Mateuszowi Hołdzie stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Tym samym został on najmłodszą osobą w historii polskiej nauki, która uzyskała habilitację.

Działalność i zainteresowania naukowe profesora Hołdy mają charakter interdyscyplinarny, łączący nauki podstawowe z naukami klinicznymi. Głównym obszarem jego badań jest układ sercowo-naczyniowy, w szczególności jego anatomia kliniczna. Hołda jest wykładowcą i prezenterem referatów na polskich i zagranicznych kongresach naukowych. Kieruje licznymi projektami naukowymi i grantami finansowanymi ze źródeł zewnętrznych, w tym między innymi przez NCBiR.

Czytaj także

Najciekawsze artykuły i wywiady wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.