Marka Polska w ręce młodych

O marce Polska i wyzwaniach promocji naszego kraju w świecie wypowiadają się często w różnych formach debaty publicznej politycy, eksperci, publicyści. Tym razem jednak postanowiliśmy zapytać o sprawy promocji Polski młode pokolenie – laureatów konkursu „Teraz Polska Promocja”.

Konkurs „Teraz Polska Promocja” to bez wątpienia jeden z najlepiej rozpoznawalnych w Polsce konkursów prac magisterskich. Cechuje go znaczna rozpiętość tematyki ocenianych i nagradzanych prac, których wspólnym mianownikiem jest promocja Polski – od promocji wizerunkowej, przez budowę marki narodowej, promocję eksportu, inwestycji zagranicznych, kultury, sportu, turystyki i nauki, aż po zagadnienia związane z finansowaniem przedsięwzięć, projektami lokalnymi, branżowymi itd. Konkurs powstał w 2007 r. pod patronatem Ministerstwa Gospodarki, z inicjatywy Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Pierwsze jego edycje poświęcone były wyłącznie promocji polskiej gospodarki za granicą. Idea popularyzacji tematyki marketingu narodowego na niwie naukowej i praktycznej, a przy okazji animowania debaty na temat polskiej marki narodowej, padła na podatny grunt, wyzwalając zaangażowanie szeregu instytucji publicznych i prywatnych. Po sześciu latach działania konkursu współtworzą go aż 32 instytucje – ministerstwa, agencje rządowe, uczelnie wyższe, przedsiębiorstwa i media – występując w roli współorganizatorów, partnerów i patronów. Sześć lat historii konkursu to 299 nadesłanych prac magisterskich z kilkudziesięciu uczelni publicznych i niepublicznych z całej Polski, tysiące godzin prac recenzentów, tysiące publikacji medialnych o wymiernym efekcie popularyzatorskim, ale także kilka publikacji naukowych – książek i e-booków upowszechniających dorobek laureatów konkursu. Bo też najważniejszą wartością jest to, że wyłoniono i nagrodzono 60 absolwentów szkół wyższych o wysokim potencjale intelektualnym, których praca i dorobek stanowią ważny wkład w rozwój wiedzy na temat marketingu terytorialnego. Z drugiej strony te działania stanowią inspirację dla następnych młodych badaczy, ich promotorów i popularyzatorów ważnego obszaru nauki.

Polska naturą, tradycją i... talentami stoi

Laureaci są dość zgodni w ocenie atutów Polski, na których można byłoby opierać strategię promocyjną. Wskazują najczęściej na korzystne, środkowoeuropejskie położenie geograficzne, ukształtowanie przyrody, a także na dziedzictwo kulturowe i historyczne. Ceniona jest przyroda, jej różnorodność i bogactwo, niski poziom przekształcenia krajobrazów. – Naturalne, a nie odtwarzane krajobrazy, niewycinane przed setkami lat lasy, zadbane, ale jednak prawdziwe, zapomniane wioski, pozbawione cukierkowości znanej z Europy Zachodniej. Swojski bałagan może stać się znakiem charakterystycznym autentycznej Polski, ukierunkowanej na zagranicznego turystę – tak piękno polskiej przyrody charakteryzuje Filip Bebenow, zwycięzca szóstej edycji konkursu „Teraz Polska Promocja”.

Niektórzy mówią o zaletach produktów regionalnych, wartościowej polskiej kuchni i konkurencyjnym sektorze rolno-spożywczym. Relatywnie często jako wielki atrybut Polski podawany jest kapitał ludzki, jego potencjał energii, przedsiębiorczości i kreatywności. Siłą Polski postrzeganą przez młodzież jest młodość i talenty – zarówno w kontekście kompetencji, wykształcenia, jak i przypisywanych Polakom cech. – Ważną cechą Polaków jest gościnność, przyjazność i chęć nawiązywania nowych kontaktów. Nie można też zapominać o wyjątkowej pracowitości i kreatywności, które wyróżniają naszych obywateli na tle innych krajów – podkreśla mocną stronę Polski Marta Jankowska, laureatka konkursu z 2011 r.

Ten potencjał nie jest jednak w pełni wykorzystywany, a nawet jest narażony na utratę. W wielu wypowiedziach pobrzmiewa nutka ironii i pesymizmu: „Polska to kraj, w którym jest dużo młodych, zdolnych ludzi. Trzeba to podkreślać, zanim wszyscy wyemigrują i nie będzie się już czym chwalić”. Przeważają jednak głosy optymistyczne. – Polska posiada mnóstwo zalet i tak naprawdę jest krajem, który ma wszystko. Począwszy od wyjątkowego położenia geograficznego, a co za tym idzie walorów przyrodniczych i charakterystycznego klimatu, poprzez ciekawą historię, mnóstwo zabytków najwyższej klasy, aż do coraz lepszej infrastruktury turystycznej – mówi Monika Steltmann, laureatka z 2010 r. – Moim zdaniem największym atutem Polski jest tradycja i wszelkie wytwory z nią związane: święta, obchody, wierzenia, zwyczaje itd. Coś, co budujemy w naszym kraju z pokolenia na pokolenie, stanowi naszą największą wartość i powinno być tym, czym zachęcimy obcokrajowców do poznania naszej kultury i naszego kraju – twierdzi Martyna Gruszczyńska, laureatka z 2012 r.

Jak spożytkować atuty Polski dla promocji kraju

Zasadniczą kwestią jest potrzeba wypracowania systemowych rozwiązań w zakresie promocji kraju, sprzyjających budowaniu skutecznych i efektywnych programów promocyjnych, opartych na optymalnym poziomie specjalizacji. Zdaniem Damiana Werczyńskiego, laureata z 2012 r., wyzwaniem jest przede wszystkim „dotarcie z odpowiednim produktem do odpowiedniego kręgu zagranicznych odbiorców, przy jednoczesnym wyprzedzaniu konkurencji”. – Kwintesencją promocji Polski powinny być działania kompleksowe, jako całości. Polska to kraj o wielu twarzach i taka sama powinna być jej promocja – przekonuje Joanna Krawczyk, laureatka konkursu z 2012 r. Ta kompleksowość jest jednak wielkim wyzwaniem, także w obszarze zarządzania promocją i koordynacji marketingu narodowego Polski. – Problem w tej kwestii polega na tym, że każdy ma swój własny, subiektywnie doskonały pomysł na Polskę […]. Słusznym byłoby stworzenie platformy komunikacji i jednej spójnej strategii promocji dla Polski. Połączenie wszystkich pojedynczych i chaotycznych działań zwiększyłoby wiarygodność Polski oraz budowałoby wspólnie założony wizerunek – podsumowuje Joanna Krawczyk.

Niektórzy z pytanych zauważają, że problemem marketingu narodowego Polski jest niska samoocena Polaków i brak wiary w siebie. – Największym wyzwaniem jest przede wszystkim uwierzyć w to, że Polska ma potencjał, nauczyć się być dumnym z polskich osiągnięć i nie bać się mówić o tym głośno za granicą – konstatuje Eliza Zawada (laureatka z 2008 r.). Takie głosy pojawiają się szczególnie w wypowiedziach osób, które miały za sobą zagraniczne doświadczenia zawodowe i nabrały przekonania, że Polska nie ma powodów do kompleksów. Kaja Galińska (laureatka z 2012 r.) również zwraca uwagę na samoograniczenia, które tworzymy sobie w promocji naszego kraju na arenie międzynarodowej. – Największym wyzwaniem jest przekształcenie Polaków w ambasadorów marki Polska. Niska samoocena oraz tendencja do narzekania sprawiają, że Polacy w mniejszym stopniu niż inne narody promują własny kraj i produkty z niego pochodzące – stwierdza.

Konkurs – nagroda plus motywacja

Czy wygrana w konkursie na najlepszą pracę magisterską ma dla jego laureatów jakieś znaczenie, czy przełożyła się na decyzje i wyzwania zawodowe? Doświadczenia zwycięzców są w tym względzie bardzo zróżnicowane. Obok głosów mówiących o tym, że nie ma bezpośrednich korzyści z wygranej, są i takie, które zwracają uwagę, że zwycięstwo było nie tylko nagrodą za ciężką pracę i podjęcie trudnego tematu badań, ale stanowiło także motywację do dalszego rozwoju w tym obszarze. Część laureatów konkursu ma na swoim koncie publikacje naukowe, niektórzy są w trakcie przygotowywania doktoratów. Wielu mówi o wpływie pośrednim wygranej w konkursie na rozwój kariery zawodowej, zyskanym prestiżu, wzroście pewności siebie. Martyna Gruszczyńska zauważa, że konkurs jest dobrym startem do poważniejszych planów naukowych. – Trzymanie pracy dyplomowej w szafce pod kluczem do niczego się nie przyczyni, więc warto wyjść ze swoim, czasem skromnym dorobkiem naukowym na światło dzienne. W końcu od czegoś trzeba zacząć – stwierdza.

Joanna Krawczyk podkreśla natomiast bezpośrednie korzyści. – Kapituła konkursu „Teraz Polska Promocja”, nagradzając moją pracę magisterską, wpłynęła na decyzję pracodawcy o wykorzystaniu mojego talentu kreatywnego do realizacji celów organizacji. Otwarto mi tym samym drzwi do kariery, których tak długo szukałam – mówi.

Patriotyzm – passe czy trendy?

Zapytaliśmy laureatów o to, czy pojęcie patriotyzm jest nadal aktualne, co może ono obecnie oznaczać. – Jest aktualne, choć inaczej się wyraża niż kilkadziesiąt lat temu – stwierdza Magdalena Niesłuchowska, laureatka pierwszej edycji konkursu z 2007 r. – Dla mnie patriotyzm to duma ze swojego kraju i pochodzenia oraz chęć pokazywania innym jego piękna – uzupełnia Ewa Puciata, laureatka konkursu z 2009 r. – Moim zdaniem patriotyzm oznacza świadomość własnej tożsamości, zrozumienie i akceptację tego, kim jestem i skąd pochodzę. To świadomość własnego ja pozbawionego ksenofobicznych zapatrywań – wyjaśnia Anna Kot, laureatka z 2012 r. Wypowiedzi laureatów konkursu „Teraz Polska Promocja” wskazują na to, że promocja Polski w świecie może być nowoczesną, adekwatną do wyzwań XXI w. formą realizacji postawy patriotycznej przez młode pokolenie.


Dr Jarosław Górski

Wydział Nauk Ekonomicznych UW, przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej konkursu „Teraz Polska Promocja”

 

Czytaj także

Najciekawsze artykuły i wywiady wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.