Krzysztof Przybył o przyszłym (pocovidowym) świecie. Felieton i życzenia redaktora naczelnego

Kiedy słyszę, że nastał w Polsce najtrudniejszy czas od 1989 r., to zastanawiam się, jak właściwie powinniśmy rozumieć tę tezę i co w związku z powyższym powinniśmy przedsięwziąć. W pamiętnych latach przełomu, które nastały nie tylko w Polsce, ale w całej środkowo-wschodniej Europie, nie brakowało wydarzeń dramatycznych – wystarczy wspomnieć starcia ze służbami porządkowymi, protesty i ofiary śmiertelne. Towarzyszyły temu olbrzymia niepewność i lęk, również związane z opracowaniem pewnej spójnej narracji o przeszłości i przyszłości. Naszym celem wówczas była wolność, możliwość spełniania pragnień, realizowania pasji, otwarcie na świat, w końcu też możliwość bogacenia się i nieskrępowanego rozwoju na wielu polach, w tym w dziedzinach biznesu, nauki i sztuki. Właśnie perspektywa owej szeroko pojmowanej nagrody sprawiała, że mimo obiektywnych trudności większość nie porzuciła obranej drogi i udało się osiągnąć sukces.

Czy dziś umiemy odpowiedzieć na pytanie, co nas czeka? Ba, czy starczy odwagi, by je w ogóle postawić? W krajach zasobniejszych i potężniejszych niż Polska liderzy ostrzegają obywateli przed zbliżającą się krytyczną zimą. W Polsce wzrasta liczba zachorowań na COVID-19, mocno rośnie śmiertelność. Najbardziej pesymistyczne modele niektórych ośrodków analitycznych przyprawiają o dreszcze. Dziś, po pierwsze, musimy przeżyć. Musimy dbać o siebie, o rodziny, bliskich, o ludzi działających „na pierwszej linii”. Musimy zadbać o pracodawców i pracowników – to jest warunek decydujący o dalszych losach kraju. Ich przetrwanie we względnie dobrej kondycji gwarantuje możliwość osiągania celów rozwojowych w przyszłości. Ale potrzebna jest nam też wizja lepszego „świata po”, oparta na realnych podstawach i planie, który ma szansę ją urzeczywistnić. Potrzeba nam nie tylko rozmowy o tym, jaki będzie świat po pandemii, ale również o tym, jak chcemy, by ów świat wyglądał. Jest wiele płaszczyzn, zupełnie praktycznych, ale też niezmiernie ważnych, których jakość i funkcjonowanie leżą we wspólnym interesie wszystkich Polaków.

Mam nadzieję, że przedsiębiorczość, wolność gospodarowania, promowanie zaradności i innowacyjności nadal będą dominantą przyszłego świata. Wiem, że niezbędne do przetrwania jest wspólne przekonanie, że przyszłość będzie miała jakiś pozytywny wymiar, a jej nastanie przełoży się na zbiorowy dobrostan. To daje nadzieję odnośnie potencjalnego kształtu świata po pandemii. Ta nadzieja wykracza daleko poza sferę przedsiębiorczości, choć od niej się wywodzi. Chodzi mianowicie o świat wyższej jakości, mówiąc pół żartem, pół serio, o świat, który zasługiwałby na Godło „Teraz Polska”. Może właśnie o nim powinniśmy marzyć, taki świat planować i wdrażać.

Jestem przekonany, że w przyszłości nadal potrzebne będą narzędzia podkreślające rozpoznawalność, zaufanie i zapewniające rynkowy sukces. Zapraszam do 31. edycji Konkursu „Teraz Polska”, w którym głównym kryterium wyboru laureatów pozostaje niezmiennie jakość i innowacyjność produktów i usług. Konkursu, który w swej trzydziestoletniej historii wypracował stałe miejsce w teraźniejszości i w przyszłości gospodarczej naszego kraju.

Szanowni Państwo, rok 2020 był dla większości z nas rokiem sprawdzianu. Zostaliśmy wyrwani z błogostanu i skonfrontowani z brutalną rzeczywistością. Z pandemią i spowodowanym nią kryzysem. Z osobistymi tragediami, z niepewnością jutra i obawami o rodziny. Nie jest osiągnięciem być optymistą, kiedy wszystko idzie jak z płatka – ale trzeba za wszelką cenę utrzymać optymizm wówczas, gdy dzieje się źle. Dlatego życzę, by znaleźli Państwo w sobie siłę do pokonywania barier i wiarę w lepsze jutro. I pamiętali, że choć wiara gór nie przenosi, to pozwala znaleźć w sobie siłę do wyjścia na prostą. Szczególnie, gdy swoim optymizmem zarazi się innych!

Zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia – od całego zespołu "Magazynu Teraz Polska".

Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska", redaktor naczelny "Magazynu Teraz Polska"

Czytaj także

Najciekawsze artykuły i wywiady wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.