Kombinatorstwo przed pracowitością. Tak Polacy widzą polskich przedsiębiorców

 • prezentacja raportu podczas Dnia Przedsiębiorcy, fot. archiwum SGH
  prezentacja raportu podczas Dnia Przedsiębiorcy, fot. archiwum SGH

21 czerwca br. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, podczas obchodów Dnia Przedsiębiorcy ogłoszono wyniki Raportu  „Wizerunek polskiego przedsiębiorcy”, opracowanego przez tygodnik Wprost przy współpracy Szkoły Głównej Handlowej, agencji badawczej SW Research oraz Rady Polskich Przedsiębiorców Globalnych.

 

KLIKNIJ I POBIERZ RAPORT „WIZERUNEK POLSKIEGO PRZEDSIEBIORCY”

Jaki jest polski przedsiębiorca

Na pytanie - które z określeń najbardziej kojarzą się Pani/Panu z polskim przedsiębiorcą? -respondenci udzielili odpowiedzi, które nie napawają optymizmem.

 • 37,8 proc. pytanych odpowiedziało, że z kombinatorstwem
 • 34,6 proc. wybrało pracowitość
 • 31,4 proc. - wyzysk
 • 22,3 proc. - odpowiedzialność
 • 15,9 proc. - sukces
 • 14,3 proc. - prowizorkę
 • 11,2 proc. - przebojowość

Mogłoby się wydawać, że kombinatorstwo jako cechę najlepiej obrazującą polskiego  przedsiębiorcę wybierali najstarsi Polacy, którzy pamiętają jeszcze czasy PRL czy początku polskiej transformacji. Okazuje się jednak, że w grupie ankietowanych powyżej 50. roku życia najczęściej wybieraną cechą była pracowitość (36,6 proc.), a kombinatorstwo wybierali młodzi Polacy do 24 lat (41,2 proc.).

Mogłoby się również wydawać, że im osoba bardziej wykształcona, tym bardziej docenia przedsiębiorców. Jest przeciwnie - osoby z wykształceniem średnim i wyższym najczęściej wybierały właśnie kombinatorstwo, a osobom z wykształceniem zasadniczym zawodowym przedsiębiorca kojarzy się z pracowitością.

Biorąc pod uwagę wielkość miejsca zamieszkania, z którego pochodzili ankietowani, przedsiębiorcy są najbardziej cenieni w małych miasteczkach do 20 tys. mieszkańców i średnich miastach od 100 do 199 tys. mieszkańców. Tam najczęściej przedsiębiorca kojarzy się z pracowitością i odpowiedzialnością. Najgorzej było w największych polskich miastach powyżej pół miliona mieszkańców, gdzie ponad 45 proc. badanych uznało, że przedsiębiorca to kombinator.

Ciekawie też wygląda rozkład odpowiedzi jeśli chodzi o płeć ankietowanych. Otóż kobietom polski przedsiębiorca kojarzy się przede wszystkim z pracowitością (38 proc.). Natomiast mężczyznom z kombinatorstwem (38,4 proc.).

 

Czy Polska jest krajem przyjaznym dla przedsiębiorców

Na kolejne pytanie -  czy Polska jest krajem przyjaznym dla przedsiębiorców – udzielono odpowiedzi zgodnie z przewidywaniem.

Ponad 45 proc. ankietowanych uznało, że Polska nie jest przyjazna przedsiębiorcom. 34 proc. ankietowanych było przeciwnego zdania.

Zarówno kobiety (46,8 proc.), jak i mężczyźni (43,4 proc.) uznali, że nie jesteśmy krajem przyjaznym przedsiębiorcom. Podobnie zdecydowanych odpowiedzi udzielono bez względu na poziom zarobków, wykształcenie czy miejsce zamieszkania. Najwięcej wskazań, że Polska nie jest krajem przyjaznym przedsiębiorcom pojawiło się w grupie wiekowej 25-34 lata (53,8 proc.) – być może dlatego, że młode osoby rozpoczynające działalność gospodarczą po raz pierwszy napotykają się na sztywny gorset regulacji prawno-administracyjnych.

 

Rola przedsiębiorców w życiu społecznym

W pytaniu o  rolę przedsiębiorców w życiu społecznym otrzymano w większości pozytywne odpowiedzi. Przytłaczająca większość, bo aż 78,9 proc. ankietowanych była na tak. Zaledwie 7,5 proc. uważało, że przedsiębiorcy pożyteczni nie są. Co dziewiąty Polak nie miał na ten temat wyrobionego zdania. Różnic tutaj nie zauważono. Bez względu na kategorie, wszyscy ankietowani w dużej większości opowiedzieli się za tym, że przedsiębiorcy są pożyteczni dla polskiego społeczeństwa.

 

Za co można cenić polskiego przedsiębiorcę

Kolejne pytanie miało na celu uzyskanie odpowiedzi na pytanie, za co można cenić przedsiębiorców. Do wyboru były następujące fakty:

 • Wytwarzają większość polskiego PKB
 • Płacą podatki, z których finansuje się administrację, programy społeczne rządu czy budowę dróg
 • Tworzą więcej miejsc pracy niż spółki Skarbu Państwa czy administracja publiczna
 • Promują Polskę za granicą
 • Są innowacyjni

W tej sprawie Polacy byli nieco podzieleni, bo trzy odpowiedzi dostały zbliżoną liczbę głosów. Najwięcej, bo aż 25,2 proc. ankietowanych docenia fakt, że przedsiębiorcy płacą podatki, z których finansuje się m.in. polityczne obietnice, jest dla Polaka w przedsiębiorcach najistotniejszy.

Na tworzenie przez przedsiębiorców miejsc pracy postawiło 24,7 proc. badanych.

Fakt, że polscy przedsiębiorcy wytwarzają większość polskiego PKB była najistotniejsza dla 22,2 proc. ankietowanych. Najmniej zgarnęły pozostałe odpowiedzi. 7,6 proc. badanych zwróciło uwagę na fakt, że polscy przedsiębiorcy promują nasz kraj za granicą. A 7,3 proc., że są innowacyjni. Niecałe 13 proc. pytanych nie udzieliło odpowiedzi.

 

Jak Polacy postrzegają przedsiębiorców

Na pytanie - jak zdaniem Polaków postrzega się u nas w kraju przedsiębiorców - ponad 40 proc. ankietowanych wskazała najbardziej neutralną odpowiedź. Ich zdaniem przedsiębiorcy nie mają ani pozytywnego, ani negatywnego wizerunku.

 

Podsumowanie

Zdaniem respondentów polski przedsiębiorca to pracowity kombinator działający w nieprzyjaznym dla siebie kraju i jednocześnie bardzo pożyteczny dla społeczeństwa, ale jego wizerunek pozostaje dla przeciętnego Polaka po prostu obojętny – nie jest ani pozytywny, ani negatywny.

Przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele, m.in.:

 • Brak jakichkolwiek kampanii edukacyjnych, mówiących o wpływie polskich przedsiębiorców na rozwój kraju - firmy są skoncentrowane na reklamie przede wszystkim swoich produktów i usług.
 • Brak kampanii, które pomogłyby odczarować mity wokół polskiej przedsiębiorczości i zmienić mentalność Polaków w postrzeganiu prywatnego biznesu
 • Słaba wiedza finansowa Polaków, którzy w przeważającej części uważają, że jak w budżecie państwa brakuje pieniędzy, to wystarczy je dodrukować.
 • Trudne warunki do prowadzenia biznesu w Polsce, co pokazuje choćby opublikowany w czerwcu br. ranking Global Business Complexity Index. Powodem jest skomplikowany system podatkowy, biurokracja i duża zmienność przepisów.
 • Nikłe wsparcie rządu dla krajowego biznesu, przy nadmiernym uprzywilejowaniu zagranicznych inwestycji.
 • Uwarunkowania historyczne i kulturowe, które pokazują, że pamięć o polskich przedsiębiorcach nie istnieje w przestrzeni publicznej.

 

KLIKNIJ I POBIERZ RAPORT „WIZERUNEK POLSKIEGO PRZEDSIEBIORCY”

 

Źródło Wprost, Raport „Wizerunek polskiego Przedsiębiorcy

Czytaj także

Najciekawsze artykuły i wywiady wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.