Jan Olbrycht z tytułem „Promotor Polski ze Śląska”

  • fot. Kaka.media
    fot. Kaka.media

8 maja 2024 r. europoseł, dr Jan Olbrycht otrzymał tytuł Promotora Polski ze Śląska.

Uroczystość została zorganizowana przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, z udziałem europosła prof. Jerzego Buzka, prezesa PTWP SA Wojciecha Kuśpika oraz prezesa Fundacji Krzysztofa Przybyła.

Po odebraniu statuetki laureat powiedział:  - Otrzymanie tytułu Promotora Polski to jest ogromny zaszczyt, bo w środowisku politycznym zwykle politycy robią promocję samych siebie. Bardzo się cieszę, że uznali Państwo, że przyczyniłem się do promocji Polski, do pokazania jej w sposób prawdziwy i warty zauważenia.  Promujemy Polskę, bo jesteśmy z niej dumni, a nagroda ta, to ukoronowanie mojej pracy w Parlamencie Europejskim, i za to raz jeszcze dziękuję.

Rozmowę z dr Janem Olbrychtem przeprowadził dyrektor Konkursu „Teraz Polska” Michał Lipiński w kongresowym studio ISBNews.

Michał Lipiński: Jesteśmy tuż po uroczystości wręczenia panu statuetki Promotora Polski. Czym jest dla pana ten tytuł?

Jan Olbrycht: Już sam fakt, że wiąże się on z marką „Teraz Polska” ma dla mnie bardzo duże znaczenie, bo jest to znak uznawany od wielu lat za wyróżnik jakości. Jeżeli ktoś, kto zajmuje się sprawami publicznymi i polityką, tak jak ja, dostaje nagrodę, która wiąże się z jakością, to oznacza, że jest skuteczny w promowaniu Polski. Własnym zaangażowaniem, działaniem i codzienną pracą pokazujemy skąd jesteśmy. Z Polski! Rzetelna praca to najlepsza promocja kraju. 

ML: Przez 20 lat pracował pan jako polski poseł w Parlamencie Europejskim. Jak na przestrzeni lat zmieniała się Unia Europejska i rola Polski w UE?

JO: Rzeczywiście, dzisiaj Unia Europejska jest zupełnie inna niż w 2004 r., kiedy Polska do niej wstępowała. Wtedy przed członkami UE były zupełnie inne wyzwania. Dominowały kwestie gospodarcze oraz pojawiający się na horyzoncie kryzys klimatyczny. Dziś mamy dodatkowe problemy, z którymi musimy sobie radzić: wojna w Ukrainie, walka z pandemią i przeciwdziałania zagrożeniom z niej wynikającym, kryzys migracyjny. Co oznacza, że dzisiejsza UE musi odpowiedzieć na zupełnie inne wyzwania niż ta sprzed 20 lat – bo jest to organizacja „żywa”, która się zmienia i która musi reagować.

Co do Polski, to przychodziliśmy do Unii z doświadczeniem walki o demokrację pod szyldem „Solidarności”. Mieliśmy wysokie oczekiwania, chcieliśmy się zmieniać wraz z Unią, iść ku nowoczesności. I tak się działo przez długi czas, kiedy graliśmy w „głównym zespole”. Niestety wraz ze zmianą ekipy rządzącej, Polska przyjęła kurs na osłabienie Unii. Teraz znów się to zmienia i znów mamy szansę znaleźć się w jądrze, które decyduje o losach Unii. A już wcześniej była szansa na to, aby zająć miejsce Brytyjczyków po brexicie.

ML: Jak będzie wyglądać Europa za następne 20 lat?

JO: To trudne pytanie, bo jest wiele niewiadomych. Jak zakończy się kryzys w Ukrainie i w jakim stanie Unia go przetrwa? Nie jest tajemnicą, że Rosja codziennie stara się Unię rozbić albo osłabić. Mam nadzieję, że nurt pozytywny zwycięży.

ML: Czy jest szansa na wzrost roli Polski w UE?

JO: Polska zawsze pretendowała do tego, żeby być reprezentantem Europy Środkowo-Wschodniej ze względu na historię i wspólne doświadczenia z niej wynikające. Myślę, że rola Polski może być znacząca, a nawet kluczowa w pewnych kwestiach, pod warunkiem, że polski rząd będzie pozytywnie (co nie oznacza bezkrytycznie) nastawiony do procesu integracji. Silna pozycja Polski wynika choćby z naszego położenia geograficznego między Wschodem i Zachodem, liczebności i wielkości państwa, znaczącego potencjału gospodarczego. Musimy w sposób konstruktywny prowadzić politykę zagraniczną, aby być nie tylko realizatorem przyjętych postanowień, ale także stawiać nasze projekty na agendzie europejskiej.

 

Dr Jan Olbrycht
Urodzony 21 września 1952 roku w Rybniku. Doktor socjologii, nauczyciel akademicki, ekspert, polityk i działacz społeczny.
W latach 1990-1998 Burmistrz Cieszyna, współzałożyciel Euroregionu Śląsk Cieszyński-Tesinske Slezsko. W latach 1993-1998 wiceprezes Związku Miast Polskich odpowiedzialny za kontakty z europejskimi organizacjami samorządowymi. Wiceprzewodniczący Rady Gmin i Regionów Europy w latach 1995-2001. Przewodniczący polskiej delegacji do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy w latach 1990-1998. W latach 1998-2002 Marszałek Województwa Śląskiego i inicjator Konwentu Marszałków. W latach 2002-2004 Członek Zarządu Zgromadzenia Regionów Europy oraz Rady Polityki Regionalnej Państwa.
Od 1979 wykładowca na Uniwersytecie Śląskim, potem na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Uniwersytecie Jagiellońskim.
Od 2004 roku poseł do Parlamentu Europejskiego z ramienia Platformy Obywatelskiej (Frakcja Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim). Skarbnik i wiceprzewodniczący Europejskiej Partii Ludowej, odpowiedzialny za dialog międzykulturowy i międzyreligijny. W latach 2004-2009 wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego, sprawozdawca Parlamentu w sprawie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej. W kadencji 2009-2014 członek Komisji Rozwoju Regionalnego, Komisji ds. Budżetu, Komisji ds. Kontroli Budżetowej, oraz wiceprzewodniczący specjalnej Komisji ds. Wyzwań Politycznych. Sprawozdawca Parlamentu w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Członek Delegacji Parlamentu Europejskiego do spraw stosunków z Bośnią, Hercegowiną, Serbią, Czarnogórą i Kosowem oraz członek Delegacji do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi.
W obecnej, dziewiątej kadencji Parlamentu Europejskiego (2019-2024), Jan Olbrycht sprawuje funkcję członka komisji ds. budżetu, członka – zastępcy w komisji ds. rozwoju regionalnego i komisji ds. kontroli budżetowej. Ponadto, Jan Olbrycht jest wicekoordynatorem  w komisji ds. budżetu z ramienia Europejskiej Partii Ludowej (EPL/EPP) oraz stałym sprawozdawcą Parlamentu Europejskiego do spraw wieloletnich ram finansowych  (WRF/ MFF).
Podobnie jak w zeszłej kadencji (2014-2019) Jan Olbrycht jest współprzewodniczącym grupy roboczej Europejskiej Partii Ludowej ds. dialogu międzykulturowego i religijnego oraz przewodniczącym Intergrupy URBAN, która działa w Parlamencie nieprzerwanie od 2005 roku.
W kadencji 2019- 2024, Jan Olbrycht jest członkiem Delegacji do spraw stosunków z Kanadą oraz członkiem zastępcą w  Delegacji do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Macedonia Północna.
Jan Olbrycht jest także wiceprzewodniczącym Grupy Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim.
W kadencji 2014- 2019 członek Komisji Budżetowej oraz Komisji Rozwoju Regionalnego. Koordynator Grupy Europejskiej Partii Ludowej w Komisji Budżetowej. Stały sprawozdawca Parlamentu Europejskiego ds. wieloletnich ram finansowych (WRF). Przewodniczący Intergrupy URBAN. Współprzewodniczacy grupy roboczej Europejskiej Partii Ludowej ds. dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego. Członek delegacji do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) oraz delegacji do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Czarnogóra.
Zaangażowany w działania Parlamentu Europejskiego w ramach europejskiego dialogu z kościołami. Od 2015 roku przewodniczący grupy roboczej ds. dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego w ramach Grupy Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim. Członek Zarządu Fundacji Roberta Schumana dla rozwoju współpracy pomiędzy chrześcijańskimi demokratami w Europie oraz Przewodniczący grupy roboczej „Wartości i wolności” Sieci Idei Europejskich, która jest think tankiem Europejskiej Partii Ludowej.
Współzałożyciel i przewodniczący parlamentarnej Intergrupy URBAN, zrzeszającej polityków, interesariuszy oraz osoby cywilne zainteresowane tematyką miejską. To obecnie jedna z 28 intergrup działających w Parlamencie Europejskim, skupia ponad 100 partnerów i 86 europosłów.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w 2000 roku i orderem National du Mérite Francji w 2002. Laureat Europejskiej Nagrody Cesarza Maksymiliana za wkład w tworzenie polityki lokalnej i regionalnej w Europie w 2005. Ponadto uhonorowany nagrodą The Parliament Magazine „Europoseł Roku 2007″ w kategorii polityka regionalna oraz „Europoseł Roku 2013″ w kategorii zrównoważone środowisko zurbanizowane, a także nagrodą rządu węgierskiego im. Istvána Pálfi za szczególne zasługi w rozwoju współpracy regionalnej.

Czytaj także

Najciekawsze artykuły i wywiady wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.