Godło „Teraz Polska” dla PKN Orlen

Fot. Archiwum PKN Orlen
Fot. Archiwum PKN Orlen

Oferta gastronomiczna Stop.cafe oraz format sklepowy O!Shop otrzymały w tym roku prestiżowe Godło „Teraz Polska” w kategorii Najlepsze produkty i usługi. Kapituła konkursu wyróżniła walory jakościowe, technologiczne i użytkowe konceptów PKN Orlen.

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego od blisko 30 lat wyłania grupę najlepszych polskich produktów, usług, gmin i przedsięwzięć innowacyjnych, które wyróżniają się na rynku i mogą być wzorem do naśladowania. W ramach Polskiego Programu Promocyjnego organizowany jest niekomercyjny Konkurs „Teraz Polska”, wyłaniający najlepszych z najlepszych.

Stop.cafe i O!Shop to odpowiedź PKN Orlen na trendy rynkowe, wśród których widać rosnące znaczenie zdrowej i świeżej oferty gastronomicznej w wyborach konsumenckich. Kapituła Konkursu „Teraz Polska” doceniła jakość surowców i produktów, w tym szczególnie przekąski owocowe i warzywne typu Ready-To-Eat oraz dania gotowe Ready-To-Serve, a także 10-letnią wiedzę i doświadczenie koncernu w zakresie oferty gastronomicznej. Na koniec II kwartału br. funkcjonowało w Polsce 1621 punktów Stop Cafe, a w 231 z nich można korzystać z oferty sklepowej O!Shop. Koncern w II kwartale 2018 r. osiągnął najwyższy w historii wynik segmentu detalicznego w wysokości 677 mln zł, co oznacza wzrost o 18 proc. r/r.

– Jak wskazują badania konsumentów, Godło „Teraz Polska” jest skutecznym narzędziem umacniającym markę oraz wizerunek laureatów. Dla niemal 80 proc. respondentów Godło „Teraz Polska” to symbol wysokiej jakości produktów i usług oferowanych na rynku polskim. Dla ponad 65 proc. z nich kryterium w postaci Godła stanowi ważny element w podejmowaniu decyzji zakupowej. Nie bez znaczenia dla konsumentów jest również polskie pochodzenie produktów i usług – podkreślił Michał Lipiński, dyrektor Konkursu „Teraz Polska”.

W tym kierunku idzie właśnie PKN Orlen. Koncern uruchomił program „Pij polskie soki” i wprowadził sprzedaż soków owocowych od producentów z Polski w całej sieci stacji paliw w kraju. W ten sposób koncern wspiera polskich sadowników, a także lokalne, często rodzinne firmy przetwórcze. W wyniku podjętych działań PKN Orlen chce zwiększyć sprzedaż soków owocowych od polskich producentów o 150 proc. Klienci będą mogli wybierać soki polskich firm, takich jak Bracia Sadownicy, Maspex, Owocowe Smaki (marka Agrestada), Sad Sandomierski oraz Sok z Gór.

Decyzja o poszerzeniu oferty pozapaliwowej została poprzedzona szeregiem analiz, również w zakresie preferencji klientów. Przeprowadzone przez instytut Kantar badanie „Moda na polskość. Postawy, opinie i oczekiwania Polaków” pokazuje, że 87 proc. respondentów zachęca do zakupu informacja o krajowym pochodzeniu produktów. Z kolei 80 proc. biorących udział w badaniu uważa polskie produkty za lepsze i bardziej ekologiczne. Na decyzje konsumenckie duży wpływ ma także skala produkcji. Ponad 70 proc. Polaków świadomie wybiera towary wyprodukowane w małej, rodzinnej firmie, wspierającej lokalny rozwój. Według 75 proc. respondentów aktywną rolę we wsparciu drobnej przedsiębiorczości w Polsce powinny odgrywać duże, narodowe koncerny. Badanie zrealizowano metodą CAWI na reprezentatywnej
ogólnopolskiej próbie internautów. Przeprowadzono 1000 wywiadów z Polakami w wieku 17+, w tym 779 z osobami, które w swoim gospodarstwie domowym posiadały samochód.


Fot. Archiwum PKN Orlen

 

TAGI:

3/2018

Czytaj także