Gdzie warto pracować? Polacy uważają, że w branży moto, medycznej i… drzewno-papierniczej

Według badania przeprowadzonego przez agencję zatrudnienia Randstad aż 54 proc. Polaków wyraziło chęć zatrudnienia się w branży motoryzacyjnej, która w tym roku zajęła pierwsze miejsce w rankingu atrakcyjności pracodawców. Następne miejsca zajęły branże medyczna oraz drzewno-papiernicza, w tym meblarska.

Według badania przeprowadzonego przez agencję zatrudnienia Randstad aż 54 proc. Polaków wyraziło chęć zatrudnienia się w branży motoryzacyjnej, która w tym roku zajęła pierwsze miejsce w rankingu atrakcyjności pracodawców. Następne miejsca zajęły branże medyczna oraz drzewno-papiernicza, w tym meblarska.

Zaskakująco, dynamicznie rozwijający się sektor telekomunikacji i technologii informacyjnych (ICT) po pandemii znalazł się dopiero na ósmym miejscu. Choć wynagrodzenia w sektorze IT należą do najwyższych, to ich atrakcyjność nie zależy wyłącznie od aspektów finansowych.

Często pojawia się bariera związana z oceną naszych kompetencji, czy mielibyśmy szanse pracować w danym sektorze. Branża motoryzacyjna jest doceniana nie tylko za stabilność zatrudnienia, ale również za konkurencyjne wynagrodzenia, które często są oferowane na lokalnym rynku pracy. Dodatkowo napływ zagranicznych inwestycji związanych z rozwojem elektromobilności przyczynia się do dalszego wzrostu zatrudnienia w tej branży.

Duże znaczenie ma również obecność znanych marek z branży motoryzacyjnej, takich jak Volvo, Toyota, Volkswagen czy Mercedes, które są codziennie obecne w naszym życiu. Branże, w których działa kilka dużych, rozpoznawalnych firm, zwykle są postrzegane jako atrakcyjni pracodawcy. Efekt halo znanych marek rynkowych przyczynia się również do pozytywnego wizerunku tych firm jako pracodawców.

Wysokie miejsca zajmują tam firmy o mocno rozpoznawalnych produktach lub usługach. Branże, które oferują zatrudnienie w różnych zawodach i na różnym poziomie kwalifikacji, takie jak motoryzacja czy branża medyczna, często wypadają lepiej w badaniach atrakcyjności niż sektory związane z zaawansowaną specjalizacją, jak IT.

Według ekspertów z Randstad Polska, ocenę sektorów uwzględnia się również przez pryzmat ich reputacji i roli społecznej. Dlatego też po pandemii, która znacznie poprawiła postrzeganie roli branży medycznej, znajduje się ona w czołówce atrakcyjnych pracodawców. Problemy z dostępem do publicznej służby zdrowia również przyczyniają się do zwiększenia jej wartości na rynku pracy.

Czytaj także

Najciekawsze artykuły i wywiady wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.