Budowanie marki osobistej lidera

Wybór ścieżki kariery coraz częściej nie jest jeden na całe życie, ale stanowi etap rozwoju, dlatego warto być przygotowanym na zmiany. Bez względu na to, gdzie pracujesz, jaką funkcję pełnisz, musisz pamiętać o jednym: pracujesz nad marką, którą jesteś TY. Budując zaś swoją markę, rozwijasz się jako lider.

Kto może zostać liderem

Liderem może stać się każdy z nas, chociaż pojęcie przywództwa jest wieloznaczne i dlatego często źle rozumiane. Lider to osoba nastawiona na rozwój i wiodąca w danej dziedzinie, niezależnie od piastowanych funkcji kierowniczych czy tytułów. Liderem może być więc przedsiębiorca, naukowiec, osoba związana z organizacją pozarządową (NGO), polityk czy dyplomata. Lider to nie tytuł czy sprawowana funkcja. To raczej sposób ukształtowania umysłu i proaktywna postawa, jaką się przyjmuje.

Czym jest marka osobista

Marka osobista to sposób, w jaki jesteś postrzegany przez otoczenie i w jaki możesz się odróżnić od pozostałych osób. To, co czyni nas wyjątkowymi, to z jednej strony nasza osobowość, wykształcenie, kompetencje, a z drugiej – wygląd oraz posiadane gadżety. Ktoś mógłby zadać sobie pytanie, czy jako prawnik, samorządowiec bądź przedsiębiorca naprawdę potrzebuje marki osobistej. Odpowiem, że każdy z nas posiada pewien wizerunek w oczach innych, niezależnie od tego, czy działa w środowisku biznesu, administracji, nauki, polityki czy NGO. Sztuką jest przełożenie tego wizerunku na ugruntowaną markę osobistą, która będzie autentyczna, spójna i konsekwentna. Dzięki temu każdy z nas może stale się rozwijać i pozytywnie odróżnić od pozostałych.

Warto dokonać rozróżnienia pomiędzy marką osobistą a wizerunkiem publicznym. Ten ostatni dotyczy relacji zewnętrznych opartych na postrzeganiu danej osoby, jej wyglądu i zasad postępowania. Można zatem stworzyć sztuczny wizerunek publiczny, który nie będzie miał wiele wspólnego z tym, jacy naprawdę jesteśmy. Nie można jednak stworzyć sztucznej marki osobistej, gdyż wypływa ona głęboko z naszego wnętrza. Autentyczność jest warunkiem koniecznym do stworzenia profesjonalnej marki osobistej.  

Jak zbudować markę osobistą

Do pracy nad marką osobistą warto podejść kompleksowo i strategicznie, a zatem:

  • określić swoje cele, zarówno w sferze zawodowej, jak i osobistej;
  • zdefiniować swoich odbiorców, wśród których mogą znaleźć się rodzina, przyjaciele, znajomi, klienci, konkurenci, media;
  • zbudować swój przekaz mówiący, kim jestem, czym się zajmuję, jakie usługi oferuję, w czym mogę być przydatny dla moich grup docelowych oraz co mnie odróżnia od pozostałych osób.

Gdy wiemy już, co chcemy osiągnąć, do kogo się zwracamy i jaki jest nasz przekaz, możemy przejść do wyboru odpowiednich narzędzi, które pomogą nam zrealizować założone cele. Warto wyjść od zarządzania sobą, którego istotą jest nie tylko mądre wykorzystywanie czasu, ale przede wszystkim ustalenie życiowych celów i zadań, ich efektywne realizowanie oraz znalezienie synergii pomiędzy celami własnymi a celami organizacji lub firmy, w której funkcjonujemy.

Wśród najważniejszych narzędzi kształtowania marki osobistej warto wskazać m.in. wystąpienia publiczne, networking, a w ostatnich latach także Internet. Ważne jest umiejętne prowadzenie profili na portalach społecznościowych, takich jak Facebook, LinkedIn czy Twitter. Dla niektórych osób niezbędne może być opracowanie własnej strony internetowej bądź założenie bloga. Osobom funkcjonującym w przestrzeni publicznej pomocna w budowaniu marki osobistej może okazać się współpraca z mediami.

Budowanie marki osobistej to długi, często trudny, ale jednocześnie fascynujący proces osobistego rozwoju. Każdemu z nas zdarza się w życiu błądzić. Powinniśmy zatem odpowiedzieć sobie na pytanie, czy mamy wystarczająco dużo siły i determinacji, żeby odnaleźć swoją właściwą drogę. Jeśli brakuje nam wytrwałości i konsekwencji w dążeniu do wytyczonych celów, wtedy cała nasza dotychczasowa wiedza i umiejętności stają się bezużyteczne i możemy je łatwo roztrwonić. Jeśli mamy w sobie wytrwałość i założymy, że się nie poddamy, wtedy zbudujemy własną markę, a nasze wysiłki zostaną dostrzeżone.


Dr Sergiusz Trzeciak

ekspert, trener i doradca do spraw personal brandingu, wizerunku publicznego, marketingu politycznego i public relations. Wykładowca    marketingu politycznego w Collegium Civitas oraz personal brandingu w ramach programu Executive MBA i DBA PAN. Właśnie ukazała się  jego najnowsza książka  „Coaching marki osobistej, czyli kariera lidera”. Więcej na Trzeciak.pl.

 

 

 

 

 

 

Czytaj także

Najciekawsze artykuły i wywiady wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.