Przedłużony termin zgłoszeń do konkursu „Pracodawca Jutra”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wydłuża nabór do siódmej edycji konkursu Pracodawca Jutra. Celem konkursu jest wyróżnienie i promowanie podmiotów, które realizują modelowe inicjatywy edukacyjne z zakresu współpracy biznesu z edukacją. Zgłoszenia można przysyłać do 31 lipca 2023 r.

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego jest partnerem tegorocznej edycji konkursu.

O konkursie

Tegoroczna edycja konkursu „Pracodawca Jutra” obejmuje dwie kategorie: „Rozwój Pracownika” oraz „Ambasador Edukacji”. W ramach każdej z nich wyróżnione zostaną inicjatywy w segmencie „mikro i mały przedsiębiorca”, a także w segmencie „średni i duży przedsiębiorca”.

 

Kategoria „Rozwój Pracownika” obejmuje inicjatywy z zakresu:

  • pomocy pracownikom w rozwoju zawodowym,
  • systemów motywujących do podnoszenia kompetencji, uzyskiwania kwalifikacji lub umiejętności,
  • inwestycji w rozwój pracowników poprzez programy podnoszące kompetencje lub prowadzące do uzyskania kwalifikacji pracowników (kursy, szkolenia, programy migracji między działami),
  • rozwoju kompetencji miękkich (uniwersalnych, ponadsektorowych) poszukiwanych przez pracodawców (np. w formie wolontariatu pracowniczego),
  • działań wspierających komfort psychiczny pracowników, w tym umiejętność radzenia sobie ze stresem, lękiem, wypaleniem zawodowym.

 

Kategoria „Ambasador Edukacji” obejmuje inicjatywy z zakresu:

  • współpracy przedsiębiorcy z instytucjami edukacyjnymi (prowadzenie lekcji, warsztatów w szkołach, tworzenie/wspieranie klas profilowych, współpraca z organizacjami pozarządowymi o profilu oświatowym/edukacyjnym),
  • tworzenia lub wspierania autorskich platform/gier edukacyjnych, staży i konkursów dla uczniów,
  • zaangażowania pracodawców w działalność dydaktyczną i naukową dla wykładowców/nauczycieli/organizacji studenckich (np. laboratoria, programy badawczo-rozwojowe, koła naukowe).

 

Korzyści dla laureatów

W konkursie zostaną wyłonieni „Pracodawcy Jutra 2023”. Regulamin przewiduje cztery nagrody główne w dwóch kategoriach („Rozwój Pracownika” i „Ambasador Edukacji”) i w dwóch segmentach („mikro i mały przedsiębiorca” oraz  „średni i duży przedsiębiorca”) oraz 17 nagród sektorowych i 17 wyróżnień sektorowych.

Laureaci mogą bezterminowo posługiwać się tytułem i logotypem „Pracodawca Jutra 2023”, a także brać udział w działaniach komunikacyjnych i promocyjnych PARP, dotyczących nagrodzonych inicjatyw edukacyjnych.

 

Zgłoszenia konkursowe do 31 lipca!

W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorcy lub instytucje edukacyjne wspólnie z przedsiębiorcą, którzy realizowali inicjatywy edukacyjne na rzecz pracowników oraz innych grup społecznych.  Szczegóły pod linkiem

Do konkursu można zgłaszać inicjatywy, które rozpoczęły się nie wcześniej niż 1 stycznia 2019 r.,  a sam projekt był realizowany na terytorium Polski.  Na zgłoszenia czekamy do 31 lipca br. Udział w konkursie jest bezpłatny. Formularz zgłoszeniowy

 

„Teraz Polska” poleca!

 

Czytaj także

Najciekawsze artykuły i wywiady wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.