13 Forum Gospodarcze TIME „GOSPODARKA EU 2030” Infrastruktura, Przemysł, Finanse, Usługi - plan odbudowy UE

 • Fot. fgtime.pl
  Fot. fgtime.pl
Forum Gospodarcze TIME to miejsce definiowania potrzeb przedsiębiorców UE i warunków koniecznych dla rozwoju sieci 5G i przemysłu 4.0. Tegoroczna edycja odbędzie się on-line w dniach 8-11 marca 2021 roku. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Forum Gospodarcze TIME to największe wydarzenie sektora ICT w rejonie CEE. Jest neutralną platformą dialogu ekspertów, wymiany wiedzy i informacji, wpisaną w kalendarz największych konferencji w Europie. Stanowi miejsce ważnej debaty i konsultacji społecznych przedstawicieli Rządu, Komisji Europejskiej oraz regulatorów z przedsiębiorcami. W tym roku organizatorzy otwierają konsultacje dot. ram prawnych transformacji cyfrowej gospodarki o obiegu zamkniętym.

Szczegółowe informacje, program, rejestracja dostępne na www.fgtime.pl

Tematyka Forum została podzielona na cztery nurty tematyczne: infrastrukturalny, przemysłowy, finansowy oraz usługowy. Zagadnienia, które zostaną poruszone podczas Forum:  

 • KPO - polityka społeczna i edukacyjna.
 • Ramy prawne gospodarki cyfrowej UE 2030.
 • Polska Gospodarka Cyfrowa w Europie 2030.
 • Regulacje i praktyka w realizacji cyfrowej wizji Europy 4.0.
 • Kierunek regulacji europejskich vs. realia w Polsce.
 • Jak finansować i budować sieci szerokopasmowe.
 • KPO - wsparcie dla MŚP w ramach realizacji polityki integracji rynkowej i konkurencyjności.
 • Kompatybilność transformacji przemysłu 4.0 i energetyki.
 • Gospodarka Wodorowa - szanse i zagrożenia.
 • Finansowanie odbudowy gospodarki po pandemii, w oparciu budżet, środki unijne i prywatne.
 • Implementacja Europejskiego Zielonego Ładu.
 • Przyszłość E-commerce.
 • Cyfrowe pieniądze - szansa, rewolucja, czy zagrożenie?
 • Przyszłość Cyfrowego Rynku Medialnego.
 • Suwerenność cyfrowa i cyberbezpieczeństwo.
 • Usługi sieci 5G i AI w gospodarce.
 • Cyfryzacja ochrony zdrowia.
 • Certyfikacja i regulacje w cyberbezpieczeństwie.

Szczegółowe informacje, program, rejestracja dostępne na www.fgtime.pl

Zaproszeni goście: Premier Mateusz Morawiecki, Tadeusz Kościński – Minister Finansów, Ireneusz Zyska – Sekretarz Stanu, MKiŚ, Marek Zagórski – Sekretarz Stanu, KPRM, Anna Goławska, Podsekretarz Stanu, MZ, Roman Tomanek – Podsekretarz Stanu, MRPiT, Sandro D’Elia – DG CNECT, Jakub Boratyński –Head of Unit for Cybersecurity and Digital Privacy DG CNECT, Johen Friedrich – Open Forum Europe, Cecilia Bonefeld-Dahl – CEO Digital Europe, Frederic Pujol – IDATE Digiworld, Oliver Blank – Director European Affairs ZVEI, Wojciech Kamieniecki, Dyrektor, NCBR, Jacek OKO – Prezes UKE, Witold Kołodziejski – Przewodniczący KRRiT. Pełna lista prelegentów dostępna na fgtime.pl

Organizatorzy FGTIME 2021: Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Związek Cyfrowa Polska, Fundacja Digital Poland, Izba Gospodarki Elektronicznej, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej, Konfederacja Lewiatan, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Polska Izba Komunikacji Elektronicznej, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika,  Niemieckie Stowarzyszenie Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego ZVEI, Związek Banków Polskich.

Źródło: Materiały prasowe Forum Gospodarczego TIME

Czytaj także

Najbardziej aktualne informacje o nowościach i promocjach
w naszym sklepie wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.