Wzrost cen nieruchomości i rosnące kosztu budowy - głos dewelopera na przykładzie Warszawy

Przez 14 lat, poczynając od 2008 roku, Warszawa przeszła największy w skali kraju proces rozbudowy. Przybyło aż 230 000 mieszkań, co realnie odpowiada wielkości Gdyni. Aktualne zapotrzebowanie oscyluje na poziomie około 25 000 mieszkań rocznie. I o ile popyt nie ulega zmianom i utrzymuje swój poziom, o tyle podaż spadła o 40% w ostatnich latach. Branża mierzy się bowiem z rosnącymi kosztami materiałów budowlanych, kosztami pracy, a przede wszystkim z cenami działek, które odgrywają ogromną rolę w końcowej cenie inwestycji.

Cały świat zmaga się z rosnącymi kosztami budowy. Rosną ceny materiałów, samej realizacji, a także działek. Jednak to w naszym kraju, a szczególnie w Warszawie, największe znaczenie w finalnej wartości mieszkania ma właśnie koszt działki. Dlaczego grunty mają na to tak duży wpływ?


– Warszawa boryka się z problemem braku jasnych i konkretnych planów sprzedaży gruntów. To powoduje, że deweloperzy na własną rękę muszą poszukiwać działek. A tych jest mocno ograniczona liczba na rynku – mówi Janusz Kraszewski, Prezes Zarządu Grupo Lar Polska. Gdyby nie ich aktualna wartość, to ceny mieszkań mogłyby być niższe o około 1500 zł na 1m2 – dodaje Kraszewski.


Istnieją trzy główne źródła pozyskiwania działek pod budowę mieszkań. Są nimi: reprywatyzacja, działki rolne i tereny poprzemysłowe. Warszawa i jej najbliższe okolice obfitują w wiele atrakcyjnych z perspektywy deweloperów i przyszłych mieszkańców gruntów. Przeszkodą w ich zagospodarowaniu są nie tylko braki związane z miejskimi planami sprzedaży, ale również długotrwałe uchwalanie miejscowych planów zarządzania terenem. Deweloperzy muszą więc mierzyć się z „braniem tego, co jest”, a silna konkurencja na rynku mieszkaniowym sprawia, że firmy budowlane są niejako zmuszone do inwestowania w niekoniecznie atrakcyjne dla mieszkańców tereny.


– Lata doświadczenia pozwoliły firmie Grupo Lar poznać potrzeby mieszkańców i zbadać aktualny rynek. Dalej chcemy realizować niebanalne i wyróżniające się projekty, oferować mieszkania w atrakcyjnych lokalizacjach i budować je z zachowaniem nowoczesnych trendów. Jednak, jak wiele firm z naszej branży, mierzymy się z problemami, które nie ułatwiają nam codziennej pracy, a najlepiej oddają to dane liczbowe: w I kwartale 2018 roku wybudowano i oddano do użytku 1800 mieszkań. Dokładnie 4 lata później, czyli w I kwartale 2022 roku ilość oddanych mieszkań wynosi 672. To ogromna różnica, biorąc pod uwagę zapotrzebowanie. A wynika ona głównie z dostępności atrakcyjnych gruntów, czy w ogóle z dostępności działek – mówi Janusz Kraszewski.

Czytaj także

Najciekawsze artykuły i wywiady wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.